Fintech-startups skal i sandkassen med etablerede virksomheder

Fintech-startups skal i sandkassen med etablerede virksomheder

For fintech-startups er vejen fra idé til marked lang. Den etablerede del af branchen er fuld af meget tunge spillere, som kan være svære at få kontakt til med en ny idé, og regulatorisk adskiller fintech sig fra andre brancher. Men det kan en sandkasse måske lave om på. “Den største barriere er tiden. Som

For fintech-startups er vejen fra idé til marked lang. Den etablerede del af branchen er fuld af meget tunge spillere, som kan være svære at få kontakt til med en ny idé, og regulatorisk adskiller fintech sig fra andre brancher. Men det kan en sandkasse måske lave om på.

“Den største barriere er tiden. Som reguleret fintech-virksomhed skal man have styr på sine systemer og forretningsgange og være fuldt etableret, før ens forretning kan godkendes af Finanstilsynet.”

Sådan lyder det fra Claus Christensen, CEO i Clearhaus, der sidste år kom på markedet som indløser efter fire års udvikling.

Det lange udviklingsarbejde forsøger den Boston-baserede non-profit organisation Fintech Sandbox at gøre noget ved i Boston, San Francisco, New York og London. Her har de nemlig siden 2015 indgået samarbejder med en række etablerede virksomheder fra den finansielle industri, som stiller deres data til rådighed for de startups, der er en del af Fintech Sandbox.

Ikke mange muligheder for at arbejde med data på fintech-området

Anderledes lukket er der for datastrømmen mellem fintech-startups og etablerede spillere i Danmark.

”Mig bekendt er der som startup ikke mange muligheder for at arbejde med data på fintech-området, men det kan der være flere grunde til. Markedet med fintech-startups har udviklet sig hurtigt, så behovet er opstået, inden en løsning er etableret,” siger Anette Broløs, direktør i CFIR, som er en netværksorganisation, der arbejder for udviklingen af fintech i Danmark.

Hun peger samtidig på udfordringer med at stille data af den karakter, som fintech-virksomheder ofte beskæftiger sig med, til rådighed. Der er nemlig høje lovgivningskrav på anvendelse af den slags data.

”Et udviklingsmiljø med åbne data vil have stor betydning for at udvikle prototyper, forstå markedet og skabe traction, inden ideen reelt bliver lanceret,” vurderer Anette Broløs.

Helt konkret tror hun på, at et testmiljø kan forkorte vejen fra ide til færdigt produkt, og peger cleantech-området, hvor mange offentlige data er åbne og tilgængelige for startups, som et godt eksempel på den teori.

Fire år fra idé til produkt

Clearhaus blev stiftet i 2011, men først i marts 2015 rullede beta-versionen af virksomhedens indløser-løsning ud. Claus Christensen, CEO i Clearhaus, føler sig dog godt taget imod, af de etablerede virksomheder.

”Vi har ikke oplevet udfordringer i forhold til at finde samarbejdspartnere, da finansindustrien ikke længere har berøringsangst over for fintech-virksomheder. Samtidig er det en klar styrke at EU konstellationen sikrer, at vi kan operere i alle EU-lande med vores godkendelse fra Finanstilsynet – men vejen til godkendelsen er lang,” siger han.

Clearhaus har efterhånden nået en størrelse, hvor virksomhedens data kan bruges af nye fintech-startups. Og Clearhaus er ikke bange for, at stille data til rådighed for andre.

”Det ville være nemmere at være fintech-iværksætter i Danmark, hvis der kom mere åbenhed i markedet. Derfor udstiller vi også vores data via åbne API’er,” siger Claus Christensen.

Alle vinder på samarbejde

Mens et mere åbent samarbejde mellem startups og etablerede spillere rummer nogle åbenlyse fordele, er der også nogle risici, der skal tages høje for. En af dem er, at de etablerede virksomheder får snablen lidt for dybt ned i iværksætternes ideer.

”Selvfølgelig er der risici. Men vi ser en tendens mod at arbejde med åben innovation, og det ligger meget godt til sandkassetankegangen,” siger Anette Broløs.

Hun mener, at den åbne innovation stiller det krav til startups, at de evner at omsætte deres ideer til et produkt, kunderne kan bruge – og samtidig giver startups noget værdifuld viden.

”Det er det samme, vi ser til Startup Weekends. Her møder branchen nogle spændende mennesker med gode ideer, men de kender måske ikke til regulering eller særlig meget til branchen. Og derfor er de glade for at få tilført viden fra sektoren,” siger Anette Broløs.

I takt med at fintech er vokset enormt som branche, har de etablerede virksomheder da også fået øjnene op for de nye fintech-spirer.

”De etablerede virksomheder står over for store innovationsopgaver. Startupmiljøet inden for fintech er i Danmark et aktivt og spændende miljø, som er interessant for hele fintech-branchen. Derfor kan der også komme meget godt ud af et samarbejde for både startups og etablerede virksomheder,” vurderer Anette Broløs.

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

%d bloggers like this: