Blind iværksætter: Vi oversætter ikke kun sprog, men også kulturen bag

Blind iværksætter: Vi oversætter ikke kun sprog, men også kulturen bag

Vores globaliserede samfund kan nogle gange medføre visse sproglige problemer. Mange kommer til Danmark uden at kunne sproget. Det kan være flygtninge fra krig eller naturkatastrofer. De har brug for hjælp til at blive integreret i samfundet, og derfor er tolke enormt vigtige for den proces. Osman Sari gør dette med afsæt i kulturen. Osman Sari

Vores globaliserede samfund kan nogle gange medføre visse sproglige problemer. Mange kommer til Danmark uden at kunne sproget. Det kan være flygtninge fra krig eller naturkatastrofer. De har brug for hjælp til at blive integreret i samfundet, og derfor er tolke enormt vigtige for den proces. Osman Sari gør dette med afsæt i kulturen.

Osman Sari er 24 år og kurder fra Tyrkiet. Og så er han blind. Da han kom til Danmark med sin familie som 16-årig, havde han ikke modtaget nogen skolegang og kunne hverken læse eller skrive. Han følte ikke umiddelbart, at livet havde noget at byde på for ham.
Men hans søster lærte ham at skrive, og Blindeinstituttet i Danmark gav ham troen på livet tilbage. Det gik op for ham, at det at være blind ikke nødvendigvis er så stort et handicap, som han troede, at man sagtens kan leve et helt normalt liv, selvom man ikke kan se.
På grund af sin kulturelle baggrund og sin auditive tilgang til sprog, fik han hurtigt succes som tolk i to forskellige virksomheder og nu har han startet sin egen tolkevirksomhed op.

”Den 15. april 2009 er min psykiske fødselsdag – det var en onsdag. Den dag accepterede jeg, at jeg er blind, og at jeg alligevel kan leve et aktivt liv. De første 16 år af mit liv, boede jeg i Tyrkiet, og ingen i min omgangskreds eller familie forstod mit handicap. Jeg ønskede bare at dø. I Tyrkiet blev jeg undertrykt som kurder, men i Danmark har jeg skabt en hverdag, hvor jeg er en aktiv del af samfundet og nu også kan kalde mig iværksætter,” fortæller han.

Osman Sari oversætter kultur

Virksomheden hedder Kvalitets-Tolke.dk og kan på nuværende tidspunkt oversætte til 16 forskellige sprog. Osman Sari siger, at de ikke kun tolker sproget, men de fortolker også kulturen. Ifølge ham er det vigtigt at tolken har kendskab til kulturen og sociologien bag mennesket. Hvis man bare oversætter direkte, kan der hurtigt gå en masse mening og betydning tabt, siger han. Derfor får alle hans tolke et introduktionskursus, til det han kalder auditiv tilgang til oversættelse.

Auditiv tilgang til oversættelse bygger på hans egne erfaringer som blind. Når man er blind, har man ofte et større fokus på de forskellige nuancer, i det der bliver sagt, fortæller han. En del af meningen tolkes altså ikke kun i hvad der siges, men hvordan det siges.

Denne tilgang benyttes også, når de oversætter skriftligt materiale. Eksempelvis oversætter de ofte rekrutteringsopslag fra virksomheder til udlandet. Også her er det vigtigt, at ordlyden afspejler afsenderens kultur, men også imødekommer modtageren. Ved at have større fokus på de sociologiske nuancer, kan man undgå mange af de kommunikationsproblematikker, som ellers kan opstå i mødet mellem forskellige kulturer, forklarer han.

At stå på egne ben

Det, at starte op for sig selv, ville ikke have kunnet lykkes i Tyrkiet, fortæller Osman Sari. Der var slet ikke fokus på uddannelse eller selvstændighed for ham. Så det at springe ud som iværksætter, har været med til både at gøre ham økonomisk selvstændig, men også givet ham en personlig integritet, lyder det fra den unge iværksætter.

“Det har gjort mig mere socialt stærk. Jeg har fået mere selvtillid af at kaste mig ud i iværksætteri,” forklarer han.

Og så er det en mulighed for at hjælpe andre, fortæller han. Det var en af de ting, der tiltrak ham ved tolkearbejdet, at man kan hjælpe sine medmennesker til en bedre start og forståelse.

”Jeg synes, det er vigtigt, at man kan få hjælp fra kompetente tolke, når man kommer til Danmark. Det er ikke nemt at komme til et fremmed land, og det er vigtigt, at man bliver mødt af mennesker, der forstår ens situation og kultur. Mødet med det danske samfund skal være præget af respekt og forståelse. Det er vejen til god integration. Og jeg vil gerne hjælpe andre med at overkomme de sproglige barrierer, jeg selv har kæmpet med,” fortæller Osman Sari.

Og så er han glad for den seneste tids medieopmærksomhed, fordi det hjælper til at sætte fokus på det at være blind.

“Folk har fået øjnene op for, at livet ikke er slut, bare fordi at man er blind,” lyder det afslutningsvis fra Osman Sari.

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

%d bloggers like this: