Speekio vil gøre rekruttering mere effektiv

videointerview

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Spinnaker Nordic. 

Flere og flere virksomheder gør brug af videointerviews til screening af kandidater forud for et jobinterview. Den dansk-baserede virksomhed, Speekio, har automatiseret hele processen med videointerviews, hvilket sparer virksomheder for dele af den tids- og omkostningstunge ansættelsesproces.

For mange virksomheder er dét at tiltrække, fastholde og udvikle en god og konkurrencedygtig arbejdsstyrke, en af de helt store udfordringer i dag.

Den teknologiske udvikling fortsætter – også inden for HR. Speekio, som blev stiftet tilbage i 2014, har med deres produkt et stort fokus på automatisering af screeningsprocessen. Speekio vil gøre videointerviews til en standard inden for rekruttering af nye medarbejdere.

Effektiv screening

Videointerviews er ikke meget anderledes end et personligt møde forstået på den måde, at det i sidste ende handler om, at stille de rigtige spørgsmål. Blot fordi, at du ikke sidder over for kandidaten, betyder det ikke, at du ikke kan få besvaret dit spørgsmål, om hvorvidt kandidaten er så god, som papirerne siger.

Virksomheden har allerede opnået anerkendelse, da de sidste år vandt WebRTC World-prisen for årets produkt. En pris der udnævnes af magasinet INTERNET TELEPHONY og WebRTC World.

Hvordan fungerer Speekio?

Når virksomheder slår et jobopslag op, kommer der typisk en lind strøm af ansøgninger ind. I stedet for at invitere samtlige ansøgere ind til et jobinterview, vil de i første omgang blive screenet i et videointerview, hvor bliver stillet en række spørgsmål.

Efterfølgende kan virksomheden i ro og mag vurdere, hvilke ansøgere der skal inviteres ind til et interview face-to-face. Bedst af alt er, at det kræver meget lidt teknisk snilde, da det hele optimeret til fulde, så oplevelsen føles glidende og let for både virksomheden og ansøgeren.

Videointerviews skal være en standard

På nuværende tidspunkt er der dog den udfordring, at flere stadig kan have det svært ved, at lade sig interview via et videokamera. Men eftersom at flere og flere benytter sig af eksempelvis Facetime og Skype, er det blevet mere normalt selv at være ‘på’ video.

Dette er meget positivt, da der kan spares oceaner af ressourcer for begge parter, når recruiteren kan frasortere ansøgere allerede før de mere tidskrævende jobinterviews. Det er sjældent gavnligt med en halv times interview, hvor det allerede efter ti minutter står klart, at samtalen ikke kommer til at ende ud i en ansættelse.

Du kan høre mere om Speekio til HR-træf i Øksnehallen i København onsdag den 5. og torsdag den 6. oktober.

Læs også

Top