• Mash Biotech – når slam bliver til guld

    Mash Biotech – når slam bliver til guld0

    Den nye danske startup, Mash Biotech, er cirkulær økonomi i fuldt flor. Startuppen omdanner slam fra renseanlæg til CO2-neutral bio-olie, som kan erstatte rå-olie i den maritime sektor, og fosforholdig koks, der kan bruges som gødning i landbruget. Mash Biotech har gjort slam til en potentiel guldgruppe. Holdet bag startuppen har skabt en reaktor, der

    READ MORE