• I strid med loven: Lejere misbruger Airbnb

    I strid med loven: Lejere misbruger Airbnb0

    [:DA]Over 2.600 boliger i København er blevet lejet ud i mere end de syv lovlige uger om året. Det er i strid med loven, og nu vil et flertal på Københavns Rådhus nedsætte en taskforce. Syv uger om året. Så længe må man udleje sin bolig på Airbnb efter loven. Men i en undersøgelse foretaget

    READ MORE