• Kunderne vil genkendes på alle kanaler

    Kunderne vil genkendes på alle kanaler0

    Nutidens forbrugere vil have mere, de vil have en oplevelse når de handler online, i fysiske butikker eller begge. Det handler derfor ikke kun om at udbyde en efterspurgt varer til en fordelagtig pris, men at levere en shoppingoplevelse, der fungerer på tværs af forskellige platforme. Af Sisse Melsen. Alt fra nyhedsbreve, reklamer og sociale

    READ MORE