Arkiver

DebatNyheder

Skyfri forudsigelser om arbejdslivet anno 2025

Der loves sunny skies for iværksætterånden i 2025. Ledelseidag.dk har haft mulighed for at interviewe den meget anerkendte og aktuelle ledelsestænker Lynda Gratton. Der tegner sig ifølge Lynda Gratton et meget anderledes (red: spændende!) billede af fremtidens erhvervsliv, hvor den generelle arbejdsform bliver meget mere  fleksibel. Den anderkendte ledelsestænker har samlet et fremtids-konsortium bestående af i alt 200 erhvervsledere og eksperter fra hele verden, der er gået sammen om et flerårigt samarbejde og netop forsker i arbejdslivets tendenser.

Dr. Gratton mener at vi skal forberede os på tre grundlæggende forandringer. 1) Vi skal specialisere os (for alle kan gennem internettet efterhånden lidt om alting), samtidigt med at vi 2) bliver meget bedre til at netværke og samarbejde, så vi på den måde slår de specialiserede kompetencer sammen. En effekt heraf vil være at arbejdet ikke drives af konkurrence og personlig succes, men en stræben efter det fælles bedste. Sidst, og absolut ikke mindst, er 3) nye arbejdsværdier som tilfredshed og livsglæde gennem den enkeltes arbejdsliv. Løn og titel vil ikke længere være nok for medarbejderen, der vil udfordres, udvides og lege med innovative ideer, projekter og lade robotter overtage de mere rutineprægede og kedelige opgaver.

Læs mere om Dr. Grattons holdning til spændingsfeltet mellem arbejdsliv og privatliv, demokrati og den autentiske leder, her.

Skriv et svar