Arkiver

Nyheder

Nye regler for medarbejderaktier vil skade konkurrenceevnen

Danske virksomheder har i mange år kunnet aflønne deres medarbejdere med skattefrie aktier i virksomheden – fra nytår bortfalder skattefordelene. Vi har bedt én CFO og én skatteekspert kommentere på, hvad det kommer til at betyde for fremtidens virksomheder og medarbejdere.

Af Helena Jensen, hj@trendsonline.dk


Baggrunden for, at skattefordelene ved medarbejderaktier nu ophæves, er, at skattereglerne ikke må tilskynde til, at virksomheder anvender medarbejderaktie-ordninger som led i aflønningen af ansatte. Jeppe Rindom, som er CFO i den dansk-stiftede faktureringsplatform Tradeshift, ærgrer sig over ophævelsen, selvom han ”helt principielt godt kan forstå, der ikke skal være store skattefordele”:

”I forhold til små virksomheder som har udfordringer med at finde kapital har medarbejderaktierne fungeret som en god støtte og et fundamentalt redskab til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Set ud fra de store virksomheders perspektiv så oplever jeg, at medarbejderaktier har et lidt andet formål, nemlig at give en helt speciel virksomhedskultur, hvor man som medarbejder får en ejerskabsfølelse og føler sig mere motiveret til at støtte op om en virksomheds mål.”

Sværere at tiltrække medarbejdere

Søren Bech, der er skattepartner i revisionshuset PwC, vurderer, at den manglende ”aktie-gulerod” for medarbejdere vil gøre det sværere for virksomheder at fastholde og tiltrække højtlønnet arbejdskraft.

”Her tænker jeg også på højtlønnet arbejdskraft fra udlandet, som er vigtig for udviklingen af det danske samfund. Det er meget normalt i udlandet, at man som medarbejder ud over den normale løn også modtager incitament-aflønning i form af aktier,som er med til fastholde medarbejderen. Afskaffelse af ledelsesaktieordninger vil i hvert fald sende et signal om, at vi har et meget højt skattetryk i Danmark. Det er uheldigt, hvis vi ønsker at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet,” udtaler Søren Bech.

Hos Tradeshift tager man konsekvensen af det danske skattesystem.

”Vi åbner snart kontor i San Francisco, og jeg forventer at balancen i vores rekruttering kommer til at skifte, så vi kommer til at ansætte flere medarbejdere uden for Danmark. Jeg oplever, at vi kan få langt mere ud af vores incitamentsprogrammer i San Francisco, hvor skatten er langt mere lempelig – og i sidste ende betyder det jo færre ansættelser i Danmark,” fortæller Jeppe Rindom og tilføjer afslutningsvis, “Jeg bliver ofte spurgt af andre danske vækstvirksomheder, hvordan man skal etablere sig som virksomhed. Min rådgivning går mest på, hvorfor det ikke kan svare sig at lægge megen infrastruktur i Danmark, og det er virkelig ærgerligt, at det er kommet til det. Det får mig til at tænke på den danske iværksætterskat, men inden jeg kommer helt op i den røde zone, må vi hellere stoppe.”

———-

FAKTA OM MEDARBEJDERAKTIE-ORDNINGERNE:

Der skelnes almindeligvis mellem to typer af medarbejderaktie-ordninger: Den generelle medarbejderaktie-ordning og Den individuelle medarbejderaktie-ordning. Ved den generelle medarbejderaktie-ordning er det som udgangspunkt en forudsætning, at samtlige medarbejdere i virksomheden tilbydes medarbejderaktier. Disse udloddes enten gratis (værdien er fuldstændig skattefri, maksimalt 22.800 kr.) eller kan købes af medarbejdere til en særlig rabat (fortjenesten beskattes først, når aktierne sælges). Aktierne skal båndlægges og kan først sælges efter 5 år, hvis der er tale om aktier, der er købt til rabatpris, og 7 år, hvis der er tale om gratisaktier. Individuelle aktieordninger erhverves som oftest af ledelsesmedlemmer, hvor medarbejderen får mulighed for at erhverve aktier på et fremtidigt tidspunkt til én på forhånd fastsat pris (beskattes først, når aktierne sælges).

De ordninger, hvor medarbejderen beskattes af værdistigningen – som aktier med 28 % og 42 % – , hvis fortjenesten er høj, bortfalder ved nytår. Fremadrettet vil værdistigningen blive beskattet som normal lønindkomst.

Skrevet på baggrund af udtalelser fra Søren Bech.

 

 

Skriv et svar