Arkiver

Nyheder

S.M.B.A, ApS, A/S eller personlig virksomhed?

Det kan være svært at afgøre, hvilken virksomhedsform der passer bedst til din virksomhed og situation. Især som start-up hvor kapitalen er lav og fremtiden uvis. Der findes masser af tips fra iværksættere selv på diverse forums, men i dag spørger vi revisorerne

Af Helena Jensen, hj@trendsonline.dk

Så snart du har sat dig for at starte en virksomhed, er det vigtigt, at du tidligt i processen beslutter dig for, om virksomheden skal startes i persondrevet form, hvor du hæfter med din private formue, men kan starte op kvit og frit eller i selskabsform, hvor du kun hæfter med den indskudte kapital, men som udgangspunkt skal betale indskud og er underlagt flere regler. Du vil umiddelbart altid kunne omdanne din personlige virksomhed til et selskab, men det vil i så fald være nødvendigt at tage hensyn til skattemæssige regler.

Personlig eller selskabsform?

Hvis vi sætter S.M.B.A’en lidt til side endnu, så skelnes der normaltvist mellem den personlige virksomhed og selskabsformer som A/S og ApS. I forhold til den personlige virksomhed kan det både være i form af en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab (I/S), som ikke kræver indskud at starte op, og hvor alle deltagere hæfter personligt. I modsætning hertil kræver det en startkapital på 80.000 kr. at oprette sin virksomhed som et ApS og 500.000 kr. for et A/S. Pengene tilhører virksomheden og kan anvendes i driften af virksomheden, og der er altså ikke tale om “tabte” penge, som nogen fejlagtigt tror. 

Ifølge Jørn Jepsen, der er statsautoriseret revisor og national markedsleder i Deloitte, skal man først og fremmest tænke risiko-elementet ind, når man skal vælge virksomhedsform:

”Hvis du skal til at starte en virksomhed op, der har en eller anden form for risiko, hvor erstatningsanlæg for eksempel ikke kan udelukkes, så kan det være en fordel at oprette virksomheden som et A/S eller ApS. Det skal ses i lys af disse formers kapitalkrav og selskabsregler, som giver kreditorer en større beskyttelse end personligt drevne virksomheder. Således virker selskaber ofte mere ”solide” overfor omverdenen,” fortæller Jørn Jepsen og tilføjer: ”Skal du derimod starte op som frisør eller detailforhandler eller lign., så er der ikke umiddelbart de store risici, og her vil en personlig dreven virksomhed ofte være at foretrække.”

Var der nogen, der sagde S.M.B.A.?

Ét af de selskabsformer der vækker begejstring hos mange iværksættere er S.M.B.A.’en, hvor den begrænsede hæftelse umiddelbart er kombineret med ingen indskud og færre regler:

“Skattemæssigt og juridisk kan det være en god selskabsform. Du ”slipper” for at betale et indskud som ved et ApS eller A/S og eventuelt for at skulle offentliggøre dit regnskab til Erhvervsstyrelsen. Samtidig hæfter du umiddelbart alene med penge, du har skudt ind i selskabet,” fortæller Kaj Laschewshi fra revisionshuset Revision Aarhus.

Trods fordelene fraråder Kaj Laschewshi samt øvrige revisorer alligevel umiddelbart virksomheder at oprette sig som S.M.B.A.-selskaber. Man skræmmer mulige samarbejdspartnere væk og får langt sværere ved at anskaffe kapital i banken, lyder kritikken.

”I praksis kan den begrænsede hæftelse være misvisende. Forsøger du som S.M.B.A. at låne penge i banken, vil den typisk kræve personlig sikkerhedsstillelse. De ved jo, at du ikke har investeret en krone i det endnu,” siger Kaj Laschewshi.

Dorte Larsen, der er statsautoriseret revisor i Deloitte, er enig i, at det kan skabe problemer ift. kapitalanskaffelse, og hun ser også store problemer i forhold til øvrige samarbejdspartnere:

”Har du indskudt 80.000 i din virksomhed, viser det jo, at der er et kapitalgrundlag, og at du er seriøs omkring det. Har du oprettet dig som et S.M.B.A., fordi det var den billigste løsning, signalerer det jo et eller andet sted, at du ikke selv tror på idéen. I hvert fald må du have nogle tvivl, siden du har valgt denne form frem for et ApS eller A/S,” udtaler Dorte Larsen.

Vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed

Selvom Dorte Larsen og Kaj Laschewski ikke umiddelbart vil anbefale S.M.B.A-løsningen, vil de ikke afvise, at der kan være situationer, hvor virksomhedsformen kan være den bedste løsning.

For Jørn Jepsen er det vigtigt at understrege, at der ikke findes en gylden regel for, hvilken virksomhedsform man skal vælge:

”Et virksomhedsvalg kræver altid individuel rådgivning af hensyn til risici, skatteoptimering samt plan for virksomhedens vækstmuligheder,” afslutter han.

Artiklen er blevet udarbejdet på baggrund af udtalelser fra parter tilknyttet Revisionshus Aarhus og Deloitte samt relateret materiale fra for eksempel Erhvervsstyrelsen. Find information om de forskellige virksomhedsformer her.

Hvad er din erfaring med de forskellige virksomhedsformer? Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har dårlige/gode erfaringer, særligt med S.M.B.A.-virksomhedsformen. Kommentér nedenfor! 

 

5 kommentarer

 • Syntes at deres argumenter er tynde og useriøse!

  Man kan nemt sammenligne SMBA med de internationale Ltd eller LLC selskaber, som er bredt anerkendte uden for Danmarks grænser.

  Hvis man alligevel hæfter privat for sine bankforretninger er det jo ikke et problem at få bank/revisor/advokat til at lave en erklæring om dette, hvis man har et behov for at vise sin seriøsitet af den vej.

  Det kan jo argumenteres at det viser dårlig forretningsforståelse at binde kapital i et ApS eller A/S, når stort set samme selskabsform kan opnåes ved SMBA uden kapitalbinding.

  En væsentlig forskel på selskabsformerne er faktisk revisorkravene og de regninger, som de medfører, hvilket revisorer i ovenstående sjov nok ikke nævner 😉 Det er selvfølgelig især relevant ved mindre virksomheden med begrænsede midler.

  Sluttelig skal det nævnes, at hvis det er selskabsformen afgør om man fremstår seriøs er det nok produktet, som den er gal med 😉

  • Hej Brian
   Tak for din kommentar, vi vil give spørgsmålet videre til de interviewede og håber at de vil kommentere nedenfor.
   Jeg er dog sikker på deres integritet og tror ikke de taler ned om denne selskabsform fordi de mister omsætning. For mig personligt viser et ApS herefter et A/S at man er seriøs omkring sin virksomhed.
   De bedste hilsner
   Daniel Laursen
   Founder @ Trendsonline.dk

 • Et I/S kan godt bestå af en enkeltperson (A) og et selskab (B), hvor begge fungerer som interessenter.

  Umiddelbart hæfter man personligt og solidarisk i et I/S, men interessenten (B) vil i ovenstående tilfælde kun hæfte med selskabets (B) kapital. Det skal enkeltpersonen (A) selvfølgelig være opmærksom på.

  • Hej Kim
   Tak for din kommentar og tak for supplement til artiklen.
   Som du skriver er det meget vigtigt at kigge på om man hæfter solidarisk eller som selskab. Dette kan betyde rigtig meget for privatøkonomien.
   De bedste hilsner
   Daniel Laursen
   Founder @ Trendsonline.dk

 • Jeg ansøgte om et lån fra et andet firma, men blev afvist, men endelig kunne jeg få et lån på 50.000 US DOLLARS på dette registrerede / e-mailede firma e-mail zennitloanfirm@ gmail. com,………….

Skriv et svar