Arkiver

Nyheder

Interview med ConWx – Jesper Thiesen

Man går rundt ude i den danske efterårsvind og kæmper med at paraplyen, den er af god kvalitet med et Vestas logo påtrykt. Vinden tager dig og du rykkes nogle meter frem. Du kunne have forudsagt dette, hvis du havde set vejrudsigten dagen før, eller måske ikke helt, for vejrudsigten rammer tit ved siden af. Det gør ConWx ikke, de har udviklet en startup der de sidste år har hjulpet Dong Energy, Siemens, Statoil, Vestas og flere med at give dem Business Intelligence målt i vind og strømstyrke.

     
Denne artikel er en del af vores content-partner program og er bragt til verden i samarbejde med Microsoft Bizspark. Programmet der kan hjælpe din startup og er et tre årigt forløb, der giver adgang til Microsoft produkter, netværk og meget mere, se mere på Bizsparks hjemmeside

Fælles vej byggede fundamentet
ConWx er ejet af to personer, den ene er Erik Østergaard Madsen, der har en PHD i strømmekanik fra DTU, han har en fortid i DHI og Simcorp. Den anden del af firmaet er Jesper Thiesen der er metrologuddannet, men har været i den kommercielle branche siden 2000. De har delt arbejdsopgaverne op blandt dem, hvor Erik er den tekniske og Jesper er den der står for at få kunder ind. De startede op i 2008 og havde hver især noget kommercielt erfaring fra hvert deres firma. Udgangpunktet var at gå efter nicheområdet hvor de forædlede prognoser til vindenergi sektoren

De fleste vælger i dag at søge kapital for at komme ordentligt i gang med deres startup. Erik og Jesper var foran deres tid og lavede en lean startup, hvor de hurtigt var ude blandt kunder for at få feedback på deres produkt.
“Jeg (red: Jesper) var vice direktør i et firma der hed Vejr2, her kom Erik til som IT ansvarlig i 2006, vi havde et rigtig godt samarbejde og havde det samme tekniske mindset. Firmaet var ejet af en bank, der lukkede aktiviteterne ned i 2008. Inden det blev lukket ned, havde vi gået og snakket om at vi kunne lave en virksomhed, for vi havde en god fornemmelse for at kunne løfte noget sammen. Vi havde nogle styrker, der kunne blive til et lille firma.Vi startede op to-tre mand i 2008 og lagde begge noget kapital på bordet, vores forretningsidé var ikke at få ekstern kapital ind i virksomheden. Så derfor var kundefokus meget højt til at starte med. Det handlede om at få det til at løbe rundt og holde udgifterne helt nede”.

ConWx startede lavt op og håbede den vej at kunne udvide helt generisk. De startede Erik, Anders og en tredje metrolog på fuld tid, og herefter blev deres første ansatte en studerende med datalogisk baggrund. Herudover brugte de konsulenter når der var brug for kompetencer, hvor de ikke selv var dækket ind.

Vejret er matematiske formler
Deres råvare er meteorologiske prognoser, det hele køres inhouse for at have helt styr på hele processen, dette gøres internt for ikke være afhængig af en ekstern leverandør som et statsligt institut som DMI eller lign. Det hele er bygget op omkring nogle komplekse matematisk beregnede numeriske vejrmodeller. Fire gange i døgnet downloades nye globale regnedata fra USA og derefter køres de regionale modeller ovenpå.
“Vi får et prognoseoutput der er grundlaget for de andre modeller. Men dette output kan vi bearbejde hvilket parameter, der har interesse. Når den vejrmodellen er kørt, har vi en bølge og strømmodel og den bruger vi til vores offshore kunder”

Vi startede op to-tre mand i 2008 og lagde begge noget kapital på bordet, vores forretningsidé var ikke at få ekstern kapital ind i virksomheden

Det er vindenergi kunderne der er blevet ConWx niche og her er der mange der kan bruge deres tjeneste, det er både på ejer siden f.eks. som energi selskaber, på handels siden trading houses, vindenergi selskaber Siemens og Vestas og sidst men ikke mindst entreprenører som M.T. Højgaard. Et andet segment der har vist at være yderst attraktivt, har været at kigge på statistikken over de forskellige vejrmodeller for de sidste ti år. Denne viden kan en virksomheder, der er ved at lave en ny vindpark have stor glæde af. Et eksempel kunne være, at se hvilken hastighed der er i 100 meters højde for at estimere en produktion.

Bizspark blev tidligt implementeret hos ConWx og har været et fundament for hvor de er i dag.
“Viden om Bizspark kom fra en IT partner og det søgte vi om med det samme. Helt konkret brugte vi nogle MS SQL databaser, som blev brugt til at loade vores vejrmodeller over i databaserne. Vi har efterhånden kørt det på mange platforme og når der kommer en ny kunde, bliver der for det meste lavet en ny MS SQL database, denne bliver hostet i skyen for den enkelte kunde. Desuden har vi diverse præsentation værktøjer her i blandt Silverlight, det er det vi har brugt til at visualisere vores data”, siger Jesper

“Når kunden går ind og ser vores service får de vores data som ren tekstfil i et givent interval og desuden får de visualisering af dette disse data. Dette bruges for det meste som en tidslinje eller hvis man har mange positioner. Der har vi lavet et pænt front-end med Silverlight og Bing map, der repræsenterer kundens position. Herefter kan kunden klikke på denne position han er interesseret i og få præsenteret de kommende dages data på vindbølger og strøm. I dette ligger der også noget animation og nogle grafiske moduler. Da vi startede, var det ikke på den gode liste, når vores større kunder fandt ud af at de skulle installere et nyt stykke software på deres arbejdsstationer. Måske var det lidt tidligt at vi hoppede på den Silverlight-teknologien, men i dag er den fremtidssikret og Bing map virker utrolig godt på den platform vi har.”, udtaler Jesper Thiesen

Trendsonline.dk takker for dette interview og har ligesom mange andre oplevet at vinden kan drille, men for ConWx har vinden og viden omkring denne været med til at bygge en interessant startup. Desuden har ConWx fat i et område, som de seneste år har vokset sig større og større; business intelligence er kommet for blive. Hvis det samtidig bliver formidlet gennem en interessant brugergrænseflade med god integration og mashups, ja så peger vinden i den helt rigtige retning.

Denne artikel er en del af en Microsoft Bizspark fokus-serie, der blev bragt til live i samarbejde med content-partner Microsoft Bizspark og Trendsonline.dk.

     
Denne artikel er en del af vores content-partner program og er bragt til verden i samarbejde med Microsoft Bizspark. Programmet der kan hjælpe din startup og er et tre årigt forløb, der giver adgang til Microsoft produkter, netværk og meget mere, se mere på Bizsparks hjemmeside

Skriv et svar