Arkiver

Nyheder

Uddannelsesministeren og Lars Bak diskuterede innovation i Danmark

Ministeren

Fredag mødtes uddannelsesminister Morten Østergaard (R) og tidligere serieiværksætter og nu leder af Googles kontor i Aarhus, Lars Bak, til debat om visionen for innovation i Danmark. Arrangementet fandt sted i forbindelse med at regeringen til efteråret præsenterer en ny innovationsstrategi for Danmark.

Morten Østergaard indledte med at løfte sløret for visionen for den nye innovationsstrategi:
“Danmark, som løsningernes land”. En vision om at Danmark skal være det sted, hvor fremtidens løsninger udvikles.

Ministeren var imidlertid ikke i tvivl om at den omstilling, der skal til for at gøre Danmark til et innovationscentrum er radikal. Han relaterede overgangen i samfundet til den samme, som udgjorde skiftet fra bondesamfund til industrisamfund. Der er behov for “en ny logik”.

Danmark som innovationssamfund

For at foretage omstillingen er der behov for både politisk vilje og drivkraft, og det er en prioritering hos regeringen. Det er afgørende at innovationsstrategien ikke bare bliver en politik til hylden.

Danmark skal være et land præget af samfundsinnovation, hvor alle parter i samfundet integreret er med til at skabe den nødvendige innovation og vækst.

Ministeren prioriterede også at vi som samfund skal have ambitioner for innovationen i Danmark – og det ser ud til at regeringen har høje ambitioner. Så må vi bare håbe, at der er “politisk vilje og drivkraft” bag regeringens innovationsstrategi.

Behov for ændring

Lars Bak indledte sin præsentation med at diskutere, hvorfor han ikke ønsker at være iværksætter i Danmark. De største problematikker var problematikken i at finde et kompetent netværk, nul-fejls kulturen, manglen på VC og i højere grad risikovillig VC, og at der i Danmark i alt for høj grad er fokus på exit-strategien, fremfor visionen og idéen i et produkt.

Derfor var Lars Bak i dag glad for at have fundet en arbejdsplads hos Google, hvor at han føler at han får lov til at arbejde i et startup-miljø – uden at være underlagt den situation, som danske iværksættere befinder sig i.

Både fra salen og i Lars Baks ord beskæftigedes altså det stadige behov for ændringer, særligt i mentalitet. Men som alle tilstedeværende parter også blev enige om, er mentalitetsændringer ikke noget man lovgiver sig ud af.

Morten Østergaard og Lars Bak
Morten Østergaard (tv.) og Lars Bark (th.)

Iværksætter-kurser er ikke regeringens løsning

Innovationsstrategien tager udgangspunkt i den stadige prioritering af Danmarks vigtigste ressource, menneskerne i landet. Det er ifølge ministeren afgørende, at vores uddannelsessystem animerer til innovation.

Det skal imidlertid ikke ske gennem iværksætteri-kurser og uddannelser, men gennem en stadig prioritering af solid kernefaglighed i uddannelser, da de gode idéer ifølge ministeren kommer af både “evner og motivation”.
Lars Bak var enig i, at innovation ikke kan læres og at stærk kernefaglighed og forskning er essentielt, men at der stadigt er behov for en mentalitetsændring.

Ministeren først, dernæst Lars Bak, hev også Open Source frem, som eksemplet på en tilgang, der kan være med til at facilitere innovation på tværs af samfundet. Det skal ske i den stadige prioritering af at de projekter, som iværksættes skal være til glæde for flere end os selv. Vi skal således forsøge at komme ud over de snævre økonomiske mål ved innovationen, og se på hvordan idéer kan være til gavn på tværs af samfundet.

Efter oplæggene og en spørgerunde, som bragte parterne til at diskutere både offentlige udbud, digitalisering og brobygningen mellem forskning og erhvervsliv hastede ministeren videre, mens tilhørerne mæskede sig i lækker Tech-kage.

Chrome Kage
I dagens anledning gav Google kage til uddannelsesministeren, “Chrome-kage”.

 

Skriv et svar