Arkiver

Nyheder

Konflikt med BA resulterer i juridisk deadlock

BA-conflict

Cand. merc. jur. Jacob Toft Kristensen, som vi på Trendsonline.dk har spottet igennem et opslag hos Business Angels Copenhagen, har sidst i september forsvaret sit speciale med titlen:  “Business Angel investering – Aktiv involvering og konflikter mellem kapitalejere”. Specialet afdækker en mangel i den danske lovgivning til at håndtere konflikter mellem aktive kapitalejere, værende iværksættere og Business Angels, i startups.

Den aktive investor er kompetencetilførende
Baggrunden for at konflikterne mellem investor og iværksætter er mest fremstående i BA- investeringer, skyldes den traditionelle forskel mellem BA og VC-fonde. Når en BA går ind i en virksomhed, er det ofte i lige så høj grad en tilførsel af menneskelig kapital, som økonomisk. Jacob Toft Kristensen ser derfor forskellen mellem de to investor-former, som opdelt i passive og aktive investorer.

I ét ud af fem tilfælde, går BA’en ifølge Jacob Toft Kristensens undersøgelser ind og besætter posten, som administrerende direktør – og bliver således en del af den daglige drift. BA-investeringer bliver derfor også mere ansvarlige og rettidige, da BA’en i sin aktive involvering i højere grad er istand til at vurdere, på hvilke tidspunkter at forretningen har behov for yderligere funding.Den menneskelige kapital, som en BA-investering kan medføre, er i flere henseender med til at understøtte startuppet. Jacob Toft Kristensen peger særligt på virksomheder, hvor at iværksætterne er produktudviklere mere end ledere og hvor BA’en går ind og yder administrativ og ledelsesmæssig bistand, som er med til at understøtte og udvikle forretningen.

Konflikter øger ustabiliteten omkring et startup
Den aktive involvering, kan imidlertid resultere i konflikter mellem BA og iværksætter. Jacob Toft Kristensen udtaler: “Konflikterne går primært ud på strategi og udvikling”. Det er altså helt grundlæggende spørgsmål i forretningens videre drift, som er med til at skabe splid mellem parterne.

BA-helpinghandLængerevarende konflikter, som ikke kan løses over en øl og et par møder, kan få fatale konsekvenser for virksomheden. I takt med at investor og iværksætters veje skilles, bliver investorens involvering også mindre. Konflikterne resulterer derfor ofte i en pludselig mangel på kompetencer.

Det kan betyde at iværksættere, som ellers havde uddelegeret ledelsesarbejdet til BA’en, nu pludseligt må tage sig til til at påtage sig ledelsesopgaven, og herved fjernes afgørende kompetencer et andet sted i organisationen.

Mangel på juridiske konfliktløsningsmodeller
Når at konflikten er opstået, er det ved den nuværende selskabslov ikke mulighed for at investor eller iværksætter kan tvinges til et salg. Den nuværende selskabslov kan resultere i et deadlock mellem parterne, hvor vetoret bliver den eneste mulighed for at træffe beslutninger.

Der er i dag mulighed for at investor og iværksætter kan gå fra hinanden såfremt, at de kan “påvise et økonomisk tab for selskabet eller andre kapitalejere”. Det er imidlertid sjældent tilfældet i de omtalte konflikter i små- og mellemstore virksomheder, hvorfor at denne lovgivning ikke er tilstrækkelig i forhold til startups.

Jacob Toft Kristensen har undersøgt omstændighederne for, hvorfor at der ikke er lovgivet yderligere på området og har fundet, at moderniseringsstyrelse finder det for kompliceret. De mener fortsat at normale salg af ejerandele, må være vejen frem. Problemet er imidlertid iflg. Jacob Toft Kristensen, at der sjældent findes et marked for ejerandele i små selskaber. Specielt ikke i konfliktramte selskaber.

Norge viser vejen
Jacob Toft Kristensen har ikke selv et forslag til, hvordan en juridisk tekst let og elegant kan fjerne problemet. Men han peger mod Norge, som i højere grad har formået at minimere problemet.

Jacob Toft Kristensen citerer fra den norske selskabslov: ”et alvorligt og varigt modsætningsforhold mellem aktieejeren og andre aktieejere i selskabet vedrørende driften kan give ret til at træde ud af selskabet.”

Selvom denne tekst ikke kan være med til at løse de menneskelige konflikter, så giver den et juridisk råderum, som kan være med til at begrænse antallet af juridiske deadlocks.

Har du spørgsmål til Jacobs undersøgelse, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede eller redaktionen, så skaber vi kontakt.

Skriv et svar