Arkiver

Nyheder

Er København virkelig det næste Silicon Valley?

Blogindlæg skrevet af Andreas Cleve og Huseyin Tasbent

Det amerikanske magasin Fortune Magasin nævner København som en europæisk arvtager til Silicon Valley. Vi har som et led i debatten spurgt prominente danske iværksættere om de er enige.

Finanskrisen har været hård for iværksætteriet i Danmark. Lysten til at stifte egen virksomhed har igennem længere tid været faldende, og mulighederne for at skaffe kapital har været få, da både banker og business angels har smækket kassen i.

Trods tingenes tilstand nævner det amerikanske business magasin Fortune, at København er en mulig europæisk arvtager til Silicon Valley. Prominente iværksættere mener dog, at der mangler nogle vigtige forudsætninger for, at København kan løftes til disse højder.

Grundlæggeren af Firmafon, Niklas Stephenson, ser dog nogle udfordringer, hvor en af de helt store man skal igennem som iværksætter i København er at rejse penge.

”Det er utroligt svært at rejse penge i Danmark. For det første er der ikke særlig mange Business Angels i Danmark. De helt tidlige investeringer som man ser i USA, hvor Business Angels som måske selv har startet noget op og har tjent et par millioner, vælger at investere 100.000 dollars i en helt ny virksomhed. Det ser du ikke i Danmark.”

Derved gøres overgangen fra spæd opstart til mere etableret virksomhed, meget svært for iværksættere.

”Hvis du ville starte det næste Instagram, så skulle du overhovedet ikke gøre det i Europa” -Niklas Stephenson

Et andet problem er ifølge Niklas Stephenson vores lille hjemmemarked, og de store forskelle mellem landene i Europa.

”Vi har i modsætning til USA eller andre større lande ikke et stort hjemmemarked. Det betyder at nye virksomheder der kun henvender sig til det danske marked, kan have svært ved at vokse sig store nok til at være interessante for Business Angels.” 

I forlængelse heraf er det som dansk virksomhed svært at skalere ud af Danmark og videre i resten af Europa, da man i højere grad end i USA, støder på kulturelle og strukturelle forskelle mellem landene i EU, som man ofte er nødt til, at tage hensyn til.

Risikoviljen skal være større

For at imødekomme disse udfordringer, er risikovilje hos iværksættere og investorer afgørende. Her mener Niklas Stephenson, at vi som samfund stadig halter langt efter USA, som han mener har skabt en langt mere risikovillig iværksætterkultur.

”Folk er langt mere risikovillige i USA. Vi kom med en ide (Memolane) som sådan set var skrevet på en serviet og gik hjem med 2 mio. dollars i løbet af 3 måneder med et team bestående af 2 knægte på 20 og Erik Lerche som har været med i Skype. Vi prøvede ikke at rejse penge i Danmark for det kunne man bare ikke”.

Større dialog mellem investorer og iværksættere i miljøer, hvor iværksættere kan dele deres erfaringer, kan derfor være afgørende for, at låse op for nogle af nøglerne til, at skabe flere succesfuld iværksættere. Vores etablerede iværksætter miljø er dog ikke særlig stort, nævner Niklas Stephenson.

”Investorer er interesseret i at skalere virksomheder hurtigt, så de kan blive solgt og man skal gerne vise, at man kan gentage processen igen og igen. Det kan være svært i Danmark, hvor iværksættermiljøet ikke er så stort som i Silicon Valley og i andre større byer. ”

Denne oplevelse hos iværksættere af, at iværksættermiljøet i Danmark og Købehavn er for småt, kan potentielt have nogle alvorlige konsekvenser for vores startup-økosystem. Hvis man i stigende grad oplever, at man er ude af stand til, at tiltrække den nødvendige videns kapital og sparring, kan det muligvis betyde, at udenlandske iværksætter ser bort fra København og Danmark og danske iværksættere vil måske også vælge, at stifte deres virksomhed andre steder end her.

Niklas Stephenson nævner, at han formentlig heller ikke vil stifte sin næste virksomhed i Danmark.

”Hvis jeg skulle starte noget lige nu, ville jeg samle et team af 4 og arbejde på proof of concept i en kælder i 6-12 måneder og så ville jeg få de første kunder på og ta’ til USA.”

Nye tider på vej?

Ikke alle er enige i, at forholdene for iværksættere fortsat er så slemme. Jakob Smidth-Engel, direktør i Danmarks Iværksætter Forening, DIF, udtaler, at der er flere indicier der peger på en lysere fremtid hvad angår kapitalfremskaffelse.

Han nævner som eksempel, at Business Angel Netværket i København har udtalt en forventning om, at investere ca. 1 million kroner pr. angel i 2013, hvilket står i skarp kontrast til 2011 og starten af 2012, hvor netværkets investeringer lå på et nulpunkt, fortæller Jakob Engel-Smidth. Han mener dog fortsat, at mulighederne for kapitalfremskaffelse til iværksættere kunne forbedres, hvis vi tog ved lære af eksempelvis engelske og amerikanske innovationsmiljøer.

Han nævner som eksempel, at USA trods deres ideologisk ståsted som en liberal og kapitalistisk nation, har valgt at etablere en centralt styret ‘Small Business Administration’, som udover at yde hjælp og vejledning til iværksætter udøver en stor risikovilje ved, at stille statskautioner til rådighed for banker der ønsker større sikkerhed før udlån til iværksættere.

Denne service udbydes af Vækstfonden i Danmark, men Jakob Engel-Smidth beskriver, at den amerikanske pendant til Vækstfonden, viser en langt større risikovillighed end sin danske søstervirksomhed, ved at stille færre krav til den personlige kaution fra iværksættere, hvilket forenkler investeringsprocessen betragteligt.

For meget bureaukrati?

Et andet af de tiltag der bliver fremhævet i Fortune magasinet er Founders House, der er et kontorfællesskab for IT virksomheder i København. Founders House anses af mange for at være en af de ypperste vækstmiljøer indfor IT iværksætteri i Danmark og Skandinavien, og nævnes som et eksempel på et af flere tiltag, der kendetegner danske innovationspotentiale.

Vi spurgte grundlæggeren af Founders House og Everplaces.com, Tine Thygesen, om regeringen kunne gøre vilkårene for iværksættere bedre.

”Regeringen siger jo en masse, men fokuserer på de helt forkerte ting. Vi skal ikke bruge flere tiltag hvor mange kan komme ned og få rådgivning, vi skal bruge strukturelle revolutioner såsom skattelempelse for private investorer, mikro investeringsfonde som investerer på langt sigt plus bedre skatteforhold de første år af en virksomheds levetid.”

Niklas Stephenson fra Firmafon mener, at Staten skal sørge for, at der er gode regler og vilkår for virksomheder og han mener at de skal stoppe med at rådgive virksomheder. De penge der bliver brugt på at rådgive virksomheder burde i stedet bruges på, at støtte private initiativer der støtter nye virksomheder.

”Det er fint at SKAT holder et foredrag om hvordan du indberetter skat og moms, men det hjælper dig ikke med at vokse din første virksomhed eller hvordan du får din første kunde og ansat. Det skal de holde sig væk fra.”

Han foreslår i stedet at man støtter arrangementer som StartupWeekend, hvor man arbejder på at realiserer en idé på en weekend og til sidst fremlægger det for et panel af investorer og erfarne iværksættere.

Tingene kunne blive bedre

Kritikken af Danmarks strukturelle udfordringer, går ikke ubemærket forbi hos DIF. Jakob Engel-Smidth mener, at de mange tilbud målrettet til iværksættere, kan strømlines yderligere, for en bedre kommunikation og mere målrettet behandling af henvendelserne fra iværksætterne.

Han nævner at over 100 institutioner er aktive i markedet med tilbud til iværksættere. Han mener at de danske iværksættere i højere grad kunne få den hjælp de behøver, hvis de mange tilbud som udbydes til iværksættere blev strømlinet og der i højere grad end nu, blev koordineret mellem diverse aktører.

Danske iværksættere piver!

Jakob Engel-Smidth mener dog, at nogle iværksættere ødelægger det for de mange, da de har en tendens til at pive over tingenes tilstand.

“Der er al mulig god grund til, at danske iværksættere bør skabe opmærksomhed omkring, at forholdene kunne være bedre, men vi skal ikke have positiv særbehandling. Vi skal have indfriet vores retmæssige krav og ikke sidde og tude, det er der ingen der gider og høre på”.

Han nævner som eksempel, at han hver eneste uge bliver ringet op af iværksættere, der at spekulerer i få tilskud fra det offentlige, som en af de primære tilskyndelse til at stifte virksomhed.

Ifølge Jakob Engel-Smidth har danske iværksættere al mulig grund til, at glæde sig over at arbejde fra Danmark, som han nævner for nyligt blev kåret som det land i Europa, hvor det er lettest at drive virksomhed fra.

”Man skal huske, at hvis man kigger rundt omkring i Europa, har mange iværksættere de fleste andre steder, nogle meget værre forhold, end dem vi ser her i Danmark”.

Om København og Danmark bliver den europæiske pendant til Silicon Valley eller ej, virker alle aktører dog enige om, at vi fortsat har udfordringer på vejen mod, at nå en så ikonisk status indenfor iværksætter verdenen.

Dog er der endnu ingen endegyldige svar på, hvordan vi som nation løfter de udfordringer vi står overfor og det potentiale vi som nation besidder. Vi håber dog, at denne serie af blogindlæg omkring København og Danmarks udfordringer og potentialer, på vejen mod at blive det næste Silicon Valley, kan indgå i debatten omkring hvordan vi flytter vores iværksætterkultur til nye højder.

Skriv et svar