Arkiver

Nyheder

Hvad frister mest? Startup-miljøet eller det etablerede erhvervsliv?

De dygtigste danske studerende vælger generelt en karriere i det etablerede erhvervsliv frem for en i et startup. Men for at skabe en solid iværksætterkultur med succesfulde startups, har vi brug for at de dygtigste studerende både skaber og arbejder i de nye danske virksomheder.

Kulturen og prestigen i erhvervslivet trækker de fleste studerende til de store, veletablerede virksomheder, og hermed forsvinder talentmassen væk fra iværksættermiljøet.

Når kandidatafhandlingen er afleveret, og der skal søges job, er det McKinsey, Novo og andre store nationale og multinationale virksomheder, der får ansøgningerne fra landets dygtigste studerende. Når der er lagt 5-7 års universitetsuddannelse i at få en titel, så skal det værdsættes og helst af de største og mest succesfuld virksomheder. For sammen med det nye arbejde og titlen følger der også præstige og anerkendelse.

Nogle studerende har set, hvad deres forældre gjorde, og andre ser de dygtigste blive headhuntet. Så længe de skarpeste studerende vælger jobs i de gamle og store virksomheder, lige så længe vil det være de jobs hvori prestigen ligger. At prestigen ligger i at være en del af det etablerede erhvervsliv, har desværre en negativ effekt på talentmassen indenfor iværksætteri i Danmark, der har brug for de dygtigste hjerner for at skabe fremtidens globale virksomheder.

Startups tiltrækker Sveriges skarpeste hoveder
På den anden side af sundet, i Sverige, ser man en stigende tendens til, at der er mere prestige i at få et job i en virksomhed som Spotify end i McKinsey. Her siger det virkelig noget positivt om dine evner, at få muligheden for at være en del af et startup.
Af de studerende der kommer ud fra universiteter og handelshøjskoler, er der altså flere, der har lysten til at være med til at skabe noget. De vil gerne være med til at tage de store beslutninger fra starten. Man kan tale om en kultur, hvor prestigen ligger i at have evnerne til at skabe en virksomhed, og have en høj risikovillighed.

“I Sverige vil ofte de dygtigste graduates hellere arbejde i Spotify end McKinsey. I Danmark ser det ud til at være omvendt. De dygtigste studerende ender ofte i de etablerede virksomheder – desverre sjeldent hos startups,” fortæller Martin S. Hauge, General Partner, Creandum

Kulturændring
At vi i Danmark ligger mere prestige i at have et job i det etablerede erhvervsliv, er en del af vores kultur. En kultur, hvori prestige er lig din arbejdsgivers anerkendelse i erhvervslivet og din titel. Vi har en stærk arbejdskultur i Danmark, men det er desværre også denne stærke og indgroede kultur, der er med til at dræbe det potentiale, vi i Danmark har for at udvikle fremtidens entreprenører. De store virksomheder sluger den store talentmasse, der ikke når at få øjnene op for mulighederne i at blive iværksætter.
Hvis vi skal have de dygtigste studerende til at stræbe efter at blive en del af et startup, så skal der ske en ændring i, hvilke job vi tillægger prestige. Den generelle indstilling til den enkeltes succes, ligger nu i et firma og dets succes, og bør måske ledes hen på, at det er succesen med et firma, der giver den anerkendelse mange søger i erhvervslivet.

Iværksættertinget
Hvorfor er en startup-karriere ikke mere attraktiv end en stilling hos McKinsey? Og hvordan skaber vi bedre entreprenant undervisning? Det er disse to spørgsmål studenterorganisationen Gate to Create vil diskutere på det opkommende Iværksættertinget. Arrangementet afholdes fredag den 19. April på Incuba Science Park i Århus.

Iværksættertinget åbnes af Morten Østergaard, Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Herefter er lagt op til diskussion mellem studerende, underviserer og erhvervsfolk om, hvordan vi kan præge kulturen i erhvervslivet, så flere studerende vælger en karriere i et startup.

Læs mere og tilmeld dig til at deltage i diskussionen på www.gatetocreate.dk/tinget

Skriv et svar