Arkiver

NyhederUngt Tech

Flere entreprenørskabskurser på universiteterne

Interessen for iværksætteri stiger blandt studerende på landets universiteter. Samtidig bliver der stadig større muligheder for de danske universitetsstuderende til at erhverve sig entreprenørielle kompetencer og viden om entreprenørskab. En kortlægning på universiteterne viser, at i efterårssemestret 2012 steg antallet af entreprenørskabskurser til 145, men det er dog hovedsageligt studerende på det samfundsvidenskabelige område og på det tekniske og naturvidenskabelige område, der nyder godt af dette.

Noget kunne tyde på, at flere universitetsstuderende ser muligheder i iværksætteri, og på universiteterne stiger udbuddet af entreprenørskabskurser fortsat. I efteråret 2012 blev 145 kurser udbudt mod 133 i efteråret 2011 – samtidig steg antallet af deltagende studerende tilsvarende til 5.776. (3,7% af alle 154.000).

Det ser ud til, at Aarhus Universitet nu kan begynde at høste frugten af det øgede fokus, der er kommet på området i forbindelse med udnævnelsen til Danmarks Entreprenørielle Universitet. Men det er dog stadig SDU, der udbyder flest entreprenørskabskurser.

Størstedelen af entreprenørskabskurserne er placeret inden for samfundsvidenskab (64%), hvor fx Aarhus Universitet  har oprettet et obligatorisk kursus for studerende på kandidatuddannelsen i filosofi. Men også inden for området teknik og naturvidenskab er entreprenørskabskurser godt repræsenteret (28%). Der ses en mindre tendens til, at der kommer relativt flere kurser på det tekniske og naturvidenskabelige område, sammenlignet med det samfundsvidenskabelige område. På humaniora og sundhedsvidenskab er udbuddet af entreprenørskabskurser dog stadig begrænset. – henholdsvis 4 og 2%.

”Denne udvikling bliver interessant at følge i de kommende år, da interessen inden disse områder er stigende”, skriver de på Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise Denmark hjemmeside.

Hos Trendsonline.dk synes vi selvfølgelig, at tendensen er meget positiv, og vi håber, at det kan være med til at skabe endnu flere fantastiske danske startups!

Skriv et svar