Arkiver

Nyheder

Tre danske iværksætteres brug af Lean Startup

Af gæsteblogger Rune Hugo N. Pedersen

De fleste iværksættere med en finger på pulsen kender Eric Ries’ bog Lean Startup og ved i hovedtræk, hvad den handler om. Men hvad sker der, når bogen ikke længere bare bliver diskuteret over networkings-øllen fredag aften? Når det bliver mandag morgen, og principperne i Lean Startup skal implementeres i dagligdagen? Dette blogindlæg forsøger – ved at tage en stikprøve på den danske startup scene – at belyse hvad Lean Startup er, hvordan det kan bruges i praksis, og hvad man skal tage højde for.

Til at belyse emnet har jeg spurgt tre danske iværksættere om hjælp: Simon Hjære, Co-founder i Tonsser, Johan Frederik Schjødt, Co-founder og CEO i Autouncle, og Simon Stubben, Co-founder i BillyTracker. Jeg har stillet dem en række spørgsmål, og for at få de klareste svar, har jeg undladt at kommentere på og redigere i deres udtalelser. Fortolkningen skal være op til dig.

Hvordan forstår du Lean Startup?

Johan F. Schjødt, Autouncle:

”Zoomet helt ud er Lean Startup efter min opfattelse den mest direkte vej til at udvikle et produkt eller forretningsmodel, der virker. Men i dagligdagen er det jo de færreste nye features eller ideer, der virker som forventet – ni ud af ti ting virker bare ikke. Så en mere lavpraktisk udlægning er, at det nok er den hurtigste måde at fejle på. Og jo flere gange man kan nå at fejle, desto større bliver sandsynligheden for, at man når at ramme noget, der virker.”

Simon Hjære, Tonsser:

”Det første jeg tænker på, er kaos. Ikke at jeg forstår Lean Startup som kaos, men et rationale eller en metode, der imødekommer det uforudsigelige. Startups forsøger i høj grad at overleve og navigere i kaos. For mig handler det om at LÆRE at bygge produkter så effektivt som muligt ved at imødekomme forandring. Mike Tyson forklarer det egentligt bedre, end jeg selv formår at gøre. ”Alle har en plan indtil de bliver slået i ansigtet.” Lean Startup handler vel om, at man skal få ting til at ske, så man bliver slået så tidligt som muligt, så man lærer af sine fejl, så man hurtigt kan nå at ændre strategi, hvis det er nødvendigt. Alternativt kan man holde sig til den gamle plan og gå de sidste 10 runder ud, før man indser at man har fejlet. I et startup har man en masse antagelser, der i sidste ende viser sig at være forkerte. Hvorfor ikke lære af de fejl så hurtigt som muligt?”

Simon Stubben, BillyTracker:

”Kort sagt, ved at man får bekræftet sin forretningsidé med så få ressourcer (tid og penge) som overhovedet muligt.”

 

Hvorfra lærte du om Lean Startup?

Simon Hjære, Tonsser:

”Jeg er stadig studerende på ITU (IT-Universitet red.) og jeg kan huske, at jeg sad og kedede mig frygteligt meget under en forelæsning, hvorfor min opmærksomhed blev rettet andetsteds – nemlig internettet. Her faldt jeg over Eric Ries’ bog Lean Startup og de følgende forelæsninger blev ikke brugt på universitetet. Men igen er det vigtigt at forstå, at vi ikke sværger til Lean i Tonsser. Jeg kan se at måden vi arbejder på minder meget om måden hvorpå lean er tiltænkt, men vi taler aldrig direkte om lean. Det er nok mere en tilgang, som synes at komme naturligt for os.”

Simon Stubben, BillyTracker:

”Personligt stødte jeg på Lean Startup i min tid i iværksættermiljøet i Brisbane, Australien, men her fik jeg kun få inputs omkring den. Det var først da jeg kom tilbage til Danmark og var med til at starte BillyTracker, at jeg kiggede bogen igennem og metodens genialitet gik op for mig.”

 

Hvordan bruger I Lean Startup i praksis?

Johan F. Schjødt, Autouncle:

”Vi har anvendt Lean Startup til at afklare alt fra centrale strategisk spørgsmål om fx hvilke målgrupper, vi skal satse på til finjustering og optimering af produkter. Men vigtigst af alt bruger vi det til at finde ud af at prioritere hvilke nye features, der skal ofres blod, sved og tårer på. Ideerne og inspirationen til de nye features og produkter opstår i dialog med brugerne. Blandt andet holder vi noget, vi kalder ‘Clinics’. Clinic er et koncept fra musikerverdenen, som vi blev inspireret af. Det går ud på, at vi laver et uformelt setup, hvor vi får en bruger ind og hjælper brugeren med at finde en god bil. For os handler om at blive ført tilbage til det ‘mode’ eller den tilstand, hvor man pludselig kan se sit produkt med en brugers øjne. Jeg tror, at de fleste kan genkende oplevelsen, hvor man sidder ved siden af en bruger og skal forklare eller vise noget, og pludselig vælter det frem med alt fra stavefejl til ulogisk flows, man var blevet blind overfor.”

 

Hvad er forskellen på en Clinic og et interview, Johan?

”Det er den tætte dialog, og det at vi kan overvære deres brug af Autouncle. Det er tidskrævende, men det giver et virkeligt godt indblik i en ny brugers færden på vores site. Det er den mest virkelighedsnære test vi kan lave og den bedste måde at få øjnene op for udækkede behov.”

Simon Hjære, Tonsser:

”Jeg vil ikke sige, at vi i Tonsser anvender Lean Startup direkte. Jeg kan umiddelbart ikke huske, at vi har talt om Lean, men jeg kan se, at vi alligevel indirekte er meget ”Lean” i vores tilgang til tingene. I Tonsser er vi meget bevidste om at arbejde med korte deadlines og teste vores løsninger hos brugerne så tidligt i udviklingsprocessen som muligt. Først og fremmest for at lære af de inputs vi modtager og for det andet for at skabe motivation internt på holdet. For os handler Tonsser om at bygge et produkt, som gør en forskel og giver mening for fodboldspillere, trænere etc., hvorfor feedback booster vores motivation enormt, når vi oplever feedback fra engagerede brugere. Men vi arbejder med korte deadlines, shipper hurtigt og itererer ofte på customer feedback og egen indsigt.”

Simon Stubben, BillyTracker:

”I BillyTracker bruger vi Lean Startup ved, at vores brugere er med til at skabe produktet. Dvs. vi indsamler deres umiddelbare reaktioner på features i vores app. Og så reviderer vi efter det. Vi forsøger at forstå det helt konkrete brug, og gengive den egentlige brugssituation vores kunder fortæller om. Efter min mening, har vi dog ikke brugt Lean Startup metoden fra begyndelsen, da vi først senere er blevet opmærksomme på den. Vi er dog blevet store tilhængere af metoden, og efter mit hoved vil vi så vidt muligt få gjort alle processer “lean”, dermed også sagt at vi skal blive bedre til at måle hvad der fungerer og ikke fungerer. Det tager selvfølgelig tid, da det er kunderne, som skal være med til at bedømme dette. Jeg satser på, at vi tager metoden mere til os indenfor kort tid. Dvs. opstiller KPI’er og bliver bedre til at måle disse, og kommer mere ud af bygningen og se hvordan brugerne bruger vores produkt – en viden man ikke kan tænke sig til.”

 

Har du nogen råd i brugen af Lean Startup?

Johan F. Schjødt, Autouncle:

”Ja, lav testen ordentligt og skyd ikke med løst krudt! Det er vigtigt at testen er skarp og efterligner den virkelige verden. Vi har før begået fejl i vores tests, og det er – som et siv der blæser i vinden – upræcist og derfor ubrugeligt. Man er nød til at vide hvad man vil. Ellers bliver det test i alle mulige retninger. Sandheden ligger midt imellem dig som ekspert og brugeren.”

Simon Hjære, Tonsser:

”Jeg synes at kunne se en fare ved at man let kan forledes til blindt at rette sig efter sine brugeres feedback. Jeg er enig i vigtigheden i, at man bør lytte til sine brugere og det kan i mange tilfælde være uvurderligt. Men det betyder nødvendigvis ikke, at du SKAL rette dig efter dine brugeres ønsker. For det andet, så synes jeg, at Lean tenderer til at sætte tingene lidt på spidsen mht. at shippe et buggy produkt. Vi byggede også en MVP, som brugerne har testet, hvilket gav os en del værdifuld information. Dog er det en hårdfin balance. Jeg er af den holdning, at vi skal shippe hurtigt og at vi ikke skal være nervøse for, at alt ikke er helt perfekt i første omgang. Men på den anden side har vi også en forpligtigelse overfor vores bruger, hvilket motiverer os til at presse os selv endnu mere til at levere enkle og effektive løsninger, som vores brugere kan forstå.”

Simon Stubben, BillyTracker:

”Det kvalitative aspekt i Lean Startup er svært at håndtere. Dvs. udtalelser fra personer, som adspørges eller interviewes, må ofte tages kritisk. Her må man være opmærksom og sørge for at stille massere af spørgsmål.
Hvis man har planer om at sælge et fysisk produkt kan Lean Startup også være svært at udføre, da man måske ikke har produktet endnu, eller hvis ens kundegrupper bor langt væk eller har et situationelt brug, som vores kunder har. Det er besværligt at gengive et virkelighedsnært scenarie, da et opstillet setup, netop virker.. opstillet.”

 

Hvad har I lært af Lean Startup?

Simon Hjære, Tonsser:

”Tænk stort, men fokuser på at løse et enkelt basalt problem ad gangen. Tonssers vision er at bygge en digital platform, som skal forene breddefodbold på tværs af klubber, hold og rækker for at skabe gennemsigtighed lokalt og globalt. Men vi kan ikke løse alle problemer på en gang. Den feedback vi modtager fra vores samarbejdsklubber, har helt klart været med til at præge vores udgangspunkt med hensyn til, hvilke problemer vi i første omgang forsøger at løse. I øjeblikket arbejder vi for eksempel på at forenkle måden fodboldtrænere udtager hold på, så oplevelsen af team management bliver tidsbesparende, enkelt og sjovt på samme tid.”

Simon Stubben, BillyTracker:

”Vi har lært, at man ikke behøver at bruge en masse penge på udvikling og produktion for at få valideret sin forretningsidé. Validering kan klares ved at opstille hypoteser på sin forretningsidé og få dem valideret f.eks. vha. et MVP. Det gode er tankegangen omkring udvikling af et produkt/service med kunderne, som derved bliver fra deres behov. I stedet for at udvikle et produkt/service til kunderne, som bliver skabt ud fra ens eget behov. Vi har lært at komme ud af bygningen – og skal stadig blive bedre til dette, da det er ude i verden man samler den egentlige viden.”

 

Andet litteratur du kan anbefale?

Johan F. Schjødt, Autouncle:

“Personligt har jeg også været meget inspireret af Switch skrevet Heath-brødrene. Det er en meget uakademisk tilgang til, hvordan man skaber motivationen og engagementet, som er en forudsætning for at føre en ide, beslutning eller forandring ud i livet. Især når det involverer andre mennesker, som du er afhængig af arbejder i samme retning.”

Simon Hjære, Tonsser:

”Iværksætternørder kan med fordel skæve lidt til Steve Blank, som i sin tid inspirerede Eric Ries til at skrive bogen Lean Startup. Men hvis I selv er ved at bygge en startup, så har I formentligt bedre ting at tage jer til.

Simon Stubben, BillyTracker:

”http://startupdigest.com/ med alskens gode artikler omkring startups! Og ”Lean Analytics”, som handler om at opstille KPI’er, som jeg håber, vi vil gøre en del i.”

Der ligger en eller anden nytteværdi gemt i begrebet Lean Startup. Hele årsagen til at bygge en MVP (minimum viable product) og skabe valideret læring er, at skabe noget som fanger an og som får en værdi for nogen. Ovenstående interviews giver et indblik i, at man både rent praktisk kan systematisere sine tests såvel som at have dem med sig i baghovedet. Om man så kalder det ”Lean Startup” eller om det er naturligt indlejret i sine arbejdsprocesser at iterere sit produkt, er i bund og grund ligegyldigt, så længe man sørger for at opstille sine tests så virkelige som muligt.

Som en del af et startup må man bruge sine timer på mest effektiv vis og for alt i verden undgå spildtid. Det er langt fra muligt, og umiddelbare spildte timer er også en erfaring, som man kan drage nytte af. Men når det er sagt, så bør man ikke gå hovedløst til opgaverne og slet ikke brugen af Lean Startup. Derfor er dette blogindlæg, med inspiration fra Johan Frederik Schjødt fra Autouncle, også udarbejdet fra et Lean Startup perspektiv. Dvs. blogindlægget er først udarbejdet efter den er blevet afsat til Trendsonline, og først herefter blev interviewene lavet. Det er med at bruge sin tid mest effektivt.
Tak til Johan, Simon H. og Simon S. for at stille op til interview. Du kan læse mere om deres respektive Startups på henholdsvis

www.autouncle.com, www.tonsser.com og www.billytracker.com