Arkiver

Content PartnereNyheder

Tech-Toolbox: Sådan må du bruge dine kundedata

Denne artikel er en del af vores content-partner program og er lavet sammen med Advokatfirmaet DELACOUR. De er et advokatfirma, der kan hjælpe din startup virksomhed. De yder bistand inden for samtlige juridiske fagområder, men har som deres væsentligste arbejdsområde erhvervsretlig rådgivning til danske og udenlandske virksomheder. Læs mere på deres hjemme side ved at klikke her

Som startup ligger man naturligt inde med massevis af data om ens kunder. Men hvordan må man egentlig bruge det, og må man sælge det til tredjemand – det svar forsøger Trendsonline at finde frem til i samarbejde med vores content partner DELACOUR.

Det er ingen hemmelighed, at når man baserer sin virksomhed på de digitale platforme, får man automatisk en masse informationer om sin kundegruppe. Dermed har elektroniskbårne virksomheder også let ved at indsamle og gemme enormt store mængder af data, da man kan tracke sine kunder ret præcist.

“Det giver jo bare en større samling af data,” fortæller partner og advokat i DELACOUR, Johnny Petersen og fortæller, at reglerne for, hvordan man skal opbevare disse data, ikke er særligt præcise.

Til gengæld er han meget klar i mælet, når det kommer til, hvad man som startup må registrere af data om kunden – og ikke mindst, hvad man ikke må registrere.

“Du må jo grundlæggende kun registrere noget, hvis du har sagligt behov for det. Altså en grund. Så er der godt nok en lidt bred skønsbestemmelse, men du kan sædvanligvis ikke registrere følsomme oplysninger som cpr-numre, helbred og religiøs orientering uden samtykke fra de registrerede.”

Ønsker man at bruge følsomme oplysninger, så er der endnu et forhold, man skal være sig bevidst om – i hvert fald, hvis man ønsker at sælge oplysningerne til en tredjemand til brug for markedsføring. Du skal have fat i kunden.

“Man skal have samtykke til overdragelse af oplysningerne via et almindeligt brev – ikke blot via e-mail,” fortæller Johnny Petersen og fortsætter;

“Du kan principielt også godt gøre det via telefon, men det vil jeg klart fraråde, da det efterfølgende vil være vanskeligt for dig at bevise, at samtykke rent faktisk er givet.”

Målretter deres kommunikation

Én af de startups, der ligger inde med eftertragtede kundedata, og også bruger det til en vis grad, er Drinkster, der blandt andet fik opmærksomhed i forbindelse med deres Facebook notifikationskampagne. Her er co-founder Mads Lund meget klar i mælet omkring sin og startuppens brug af kundedata. Eksempelvis bruger man det til at målrette kommunikationen i startuppens newsmails, så brugerne kun bliver kontaktet med relevant information baseret på deres ageren.

Der er dog også planer om at skulle udvide brugen til mere end blot målrettede newsmails. Lige pt. arbejder man i startuppen nemlig på at kunne gå ud til spirituspartnerne og give dem en sikkerhed for, at de rammer deres målgruppe mere sikkert i deres markedsføring. Derfor arbejder man også på, at en del af overskuddet fra alkoholsalget skal betales af producenten frem for det fysiske sted, som det forholder sig nu.

“Det, der er målet, er, at vi kan gå ud til producenten og tilbyde dem mere information om brugeren i deres on-trade situationer. Som det fungerer i dag, så taler man om “on” og “off” trade. Off trade er, når leverandørene er ude i supermarkederne og rent faktisk sælger, mens on trade er når de for eksempel sender piger ud på barerne og diskotekerne – der er det ren reklame. Det er en old school måde, at gøre det på, og vi begynder at forstå, hvordan det hænger sammen.”

Hos Graduateland ligger man selvsagt også inde med særdeles værdifuld information for diverse virksomheder, der kan være på udkig efter fremtidens talenter. Det er da også noget, som CEO Jens Reimer Olesen er meget bevidst om. Derfor arbejder man også på, at virksomhederne meget specifikt kan følge de kandidater, de overvejer at få ind i selskabet eller lave meget præcise søgninger efter oplagte kandidater.

Men det er planer, der ligger ude i fremtiden. Lige pt. bruger man primært informationerne til at sende relevant indhold ud til brugerne omkring valg af karriere og/eller studie – noget man er meget klare om over for brugerne.

“Det, vi har gjort, er at være rigtig klare i vores terms og conditions. Deres data bliver kun brugt internt og til at gøre deres univers bedre. Det tror jeg godt, at folk kan lide. Tager man eksempelvis Facebook, så ved jeg ikke, hvad de vil bruge informationer, som eksempelvis min yndlingsfilm, til. Der er vi meget skarpe på, hvad vi vil bruge, så de forstår at det er en win-win situation for begge partere.”

Vær opmærksom på nogle ting

I en tid, hvor big data er et buzzword, kan Johnny Petersen sagtens se idéen i, at startups, som Graduateland og Drinkster, bruger deres informationer om kunderne. Det kræver dog blot, at man begynder at bygge såkaldte permission-databaser, hvis man ønsker at gøre dataindsamlingen (og salget) til et selvstændigt aktiv, hvor man selv eller tredjemand kan bruge informationerne til for eksempel at rette direkte henvendelse til kunder.

Det gælder nemlig også for ens egen brug af dataene – her skal kunden også give sit samtykke til modtagelse af elektronisk markedsføringsmateriale, medmindre der er tale om markedsføring af varer, som tidligere er solgt til kunden, og forudsat kunden har haft lejlighed til at sige fra (opt out) over for modtagelsen af sådant markedsføringsmateriale.

Den kvikke founder sidder derfor måske allerede nu med en plan om stille og roligt liste et par af disse særtilladelser ind i den smøre af tekst, der som regel følger med, når man skal godkende generelle betingelser og retningslinier. Men den går ikke fortæller Johnny Petersen.

“Det fremgår udtrykkeligt af lovgivningen på området, at der skal gives specifikt og udtrykkeligt samtykke. Så det skal stå præcist, hvad der gives samtykke til. Kunden skal endvidere aktivt vælge det til – så fluebenet må ikke være sat på forhånd af virksomheden. For det andet betyder det også, at det ikke bare må stå i forretningsbetingelserne i punkt 27. Det skal fremhæves.”

Den afgrænsning og udspecificering kan være svær at ramme, men Johnny Petersen oplever også, at nogle virksomheder afgrænser de indhentede samtykker for snævert.

“Nogle gange udvider forretningen sig og virksomheden finder ud af at bruge informationerne på nye måder og til nye formål. Hvis man så ikke har tilstrækkeligt og fyldestgørende samtykke, kan virksomheden blive unødigt begrænset i brugen af informationerne. Man kan med andre ord også afgrænse samtykkerne for snævert og sikkert. Muligheden for produktudvikling må holdes for øje.”

Hos Drinkster er man altid i færd med at produktudvikle. Og selvom Mads Lund ikke sælger personfølsomme oplysninger, så kan tredjemandsvirksomheder kontakte brugerne, dog gennem Drinkster. Dermed lader man indirekte tredjeparter kontakte ens brugere.

“Vores kendskab har været begrænset, vi har brugt vores sunde fornuft, og gjort hvad vi lige har kunnet læse os til reglerne. Jeg tror måske også, at det lidt er en fejl at nørkle for meget med reglerne når man lige er startet – man skal også komme ud over stepperne, og ikke sidde og slå sig selv ihjel med paragraffer. Vi har da oplevet, at vi har gjort ting, der ikke helt var efter reglerne, og så har vi naturligvis rettet det til, når vi er blevet gjort opmærksom på det.”

Jens Reimer Olesen er også ved at udvide produktet, og han er heller ikke bleg for at erkende, at man i Graduateland kommer til at bruge brugerdata endnu mere aktivt i fremtiden. Men hvordan man vil gribe det an over for brugerne, kan han endnu ikke sige noget om endnu.

“Der er vi ikke endnu, men vi ved, det er en stor opgave, vi skal have sat os ind i – både juridisk og i forhold til brugerne.”

Denne artikel er en del af vores content-partner program og er lavet sammen med Advokatfirmaet DELACOUR. De er et advokatfirma, der kan hjælpe din startup virksomhed. De yder bistand inden for samtlige juridiske fagområder, men har som deres væsentligste arbejdsområde erhvervsretlig rådgivning til danske og udenlandske virksomheder. Læs mere på deres hjemme side ved at klikke her

1 kommentar

Skriv et svar