Arkiver

Content PartnereIværksætterlivNyheder

Tech-toolbox: En personlig fortælling om Admaze.ly konkurset

Denne artikel er en del af vores content-partner program og er lavet sammen med den gratis og uvildige rådgivningsenhed EarlyWarning, som er tilknyttet Erhvervsstyrelsens væksthuse. De yder bistand inden for turnaround, konkurs, rekonstruktion og efter konkurs. Jo, tidligere i dit startups krise du kontakter rådgivningsenheden, des bedre kan konsulenterne fra EarlyWarning hjælpe dig.

Ifølge EarlyWarning spiller særligt founders følelsesmæssige ejerskab ind, når en virksomhed er i krise, og derfor kan nogle eksterne øjne på virksomheden være en vigtig overvejelse. Trendsonline har fået den personlige historie fra iværksætteren Peter V. Therkildsen Schlegel, som med ærgrelse måtte begære sit startup konkurs i maj dette år.

Den rigtige idé, på det rigtige tidspunkt

PeterSchlegel

Admaze.ly var en platform med formålet at forbedre virksomheders online retargeting. Platformen tilbød webbutikker en hurtig opsætning af en retargeting online kampagne, der skulle konvertere de mange besøgende, som havde klikket sig ind på produkter i din webshop, men af forskellige årsager ikke havde gennemført købet. Se en video, der forklarer konceptet bag platformen: Admaze.ly video.

I dag, seks måneder efter, fortæller Peter om nogle af årsagerne til, at Admaze.ly gik konkurs, og deler nogle gode råd til andre eventyrlystne iværksættere.

”Når jeg ser tilbage kunne rigtig meget have været gjort anderledes. Vi havde allerede fået funding fra SEED Capital og en angel investor i april 2012, og vi havde lovet at strække de penge i 12 måneder. Herefter skulle vi rejse nye penge, enten fra SEED, fra eksterne eller gennem en kombination af de to. Og dét at etablere en burn-rate gør at man pludselig er afhængige af andres lyst til at investere. Vi skulle have ventet med at rejse penge til vi var længere i vores udvikling og mere modne som virksomhed.”

Der er ikke mange stabile processer eller ressourcer i et startup, og derfor er man afhængig af hvert og et teammedlem. Det betyder, at et startup er særligt sårbart overfor elementer, som når de engelsktalende kernesælgere får afvist deres ansøgning om arbejdstilladelse, eller når en co-founders svenske kæreste må tilbage til Stockholm.

Hav altid en Plan B

Trods et stærkt team og en plads i programmet hos Accelerace gik det alligevel ikke for Admaze.ly teamet, som Peter havde beregnet.

”Jeg havde øjnene rettet mod vores første store funding runde (den såkaldte A runde), som var forventet til foråret 2014. Og derfor brugte jeg ikke voldsomt meget tid på den mellemfinansiering, som jeg rigtigt længe var overbevist om, var på plads. I stedet brugte jeg tid på at tale med de investorer, som begyndte at henvende sig fra London, New York og San Francisco for at forberede en stor A runde.”

”Vi var i et forløb med at rejse penge fra SEED og Accelerace, og vi havde både forhandlet betingelserne på plads og fået godkendelse fra SEED og fra Accelerace’s direktion. Der manglede blot den endelige godkendelse fra Accelerace’s investeringskommité. Den godkendelse skulle falde primo februar, og vores cash-out-date var ultimo marts. Vi fik af forskellige årsager ikke den forventede godkendelse til investering og derfor heller ikke fra SEED, da deres investering var betinget af en co-investering fra Accelerace. Det betød, at da vi fik afslaget havde vi meget meget kort tid til at navigere.”

Admaze.ly_banner

I dag kigger Peter tilbage, og fortryder at han ikke stoppede op, og overvejede sine muligheder. Dengang kørte han på, med ben i næsen og passion for sit startup og for sit team.

”Som founder og CEO burde jeg naturligvis have haft en plan B. Det er helt klart dét jeg burde have gjort anderledes. Den plan B kunne have været så mange forskellige ting: andre potentielle investorer i spil, en plan for at reducere omkostninger hurtigere, osv.”

”Idet vores omkostninger var 90 % lønomkostninger, og alle vores ansatte havde 3 måneders opsigelse, havde vi operationelt ingen muligheder for at reagere, inden vi løb tør for penge. Og dermed måtte vi erklære os konkurs.”

Det har været en meget skuffet Peter Schlegel, der vendte snuden hjem efter et nej fra investeringskommitéen hos Accelerace, men der skulle flere udfordringer til, før han gav op på Admaze.ly.

Sørg for den interne alignment

Et andet afgørende element i historien om Admaze.ly handler om, hvor vigtigt det er at de involverede parter får forventningsafstemt, og ikke er alt for forskellige i prioritet og passion.

”En af mine væsentligste lektier er helt klart, at kredsen af stiftere (og øvrige ejere) skal være bedre alignet, end vi var.”

For Admaze.ly var der forskellige forventninger i founder teamet. De fire co-founders arbejdede godt sammen, men der er mange elementer, der skal passe sammen.

”Der er ikke 100 % harmoni i noget ægteskab, men vi var ikke vildt uenige om noget i forhold til udviklingen af produktet eller virksomheden. Der var andre ting, som gjorde tingene vanskelige. Vi havde ikke samme risikovillighed og ikke samme villighed til fx at tage et halvt år uden løn, da vi løb tør for penge.”

Kort efter afvisningen fra Accelerace investeringskommité sker der især yderligere to ting, som rammer Admaze.ly teamet hårdt. Admaze.ly gik efter en Born Global strategi, og havde to engelsktalende sælgere siddende, som på kun få måneder havde fået oparbejdet en flot, stabil salgsudvikling i UK. Kun to uger efter at investeringen var gået tabt, fik de to sælgere afvist deres ansøgning om et permanent arbejdsvisum.

Admaze.ly_Peter+Sylvia+Søren

Ikke længe efter meddeler den ene co-founder i teamet, at han har valgt at flytte tilbage til Stockholm for sin kæreste – en beslutning han tidligere havde udskudt. På Peter’s blog skriver han om denne tid:

”The weight on my shoulders already felt heavy, but it just got a lot heavier. And I knew that even if we did manage to raise more money, we couldn’t realistically continue our upwards trajectory. Development speed would decrease dramatically and the driving force in getting shit done would be gone. No sales team and no CTO.”

Peter fortæller Trendsonline, at han stadig tror, at Admaze.ly kunne have kommet på benene igen og fundet funding et andet sted, hvis risikovilligheden havde været højere i teamet.

”Jeg tror, at vi kunne have fået de fleste af vores ansatte med på nogle måneder uden løn, hvis vi som founders havde været enige om det. Men det var vi ikke. Derfor forspildte vi en chance for at fastholde den traction, som vi havde opnået i de sidste måneder op til konkursen.”

Ansvar, læring og selvransagelse

Det har været en rejse fra ideen, til at samle et team der satsede, fik den første funding, og det fejlslagne forsøg på at rejse yderlige penge – til at tage den sidste beslutning om konkurs. Efterfølgende kom tiden hvor Peter skulle sige det højt og gøre beslutningen officiel. Igennem de to år med Admaze.ly, har Peter mærket utallige udfordringer og erfaringer på egen krop, og den personlige oplevelse med eget startup har været både opslugende og overvældende.

”De fleste entreprenører har ret store egoer. Derfor rammer fiasko hårdt. Det gjaldt også for mig, og ledte til en voldsom selvransagelse som stadig pågår. Jeg bruger stadig rigtig meget mental energi på at tumle med årsagerne til konkursen, og på at tænke over, hvad jeg kunne have gjort anderledes.”

På Peters egen blogindlæg om rejsen med Admaze.ly, og især enden på rejsen, skriver han om netop ansvaret overfor teamet og den sorte samvittighed, når man ikke bruger alle sine penge op, før man kaster håndklædet i ringen.

“I’m an ‘all in’ kind of person, so I’ve felt a lot of responsibility towards my employers and my career in the past. But let me assure you that it pales in comparison to having my own startup. It’s the same basic emotions, but they get amplified by a factor of thousand.”

Admaze.ly_feedback

The silverlining: Arbejdet lagt i Admaze.ly var ikke spildt

Kildekoden tilhørte i sagens natur konkursboet, men Peter har i dag købt blandt andet kildekoden. Der er ikke planer om at genoptage projektet, for det window of opportunity, som Admaze.ly teamet så dengang har ifølge Peter lukket sig nu. Det betyder dog ikke, at han har givet op på konceptet bag Admaze.ly. Peter ønsker stadig at dele sin viden med andre, der kan få noget ud af det.

”Der er sindssygt intensiv konkurrence på vores marked, og processen med at skulle rejse penge og samle et hold igen, og så videre, det vil tage for lang tid til, at det giver mening.”

”I stedet har vi valgt at bruge noget tid og energi på at open source vores kildekode. Der er ret mange generelle – og meget vanskelige – problemer vi løste undervejs, som vi tror andre udviklere og startups kan få glæde af. Og derfor vil vi rigtigt gerne yde en indsats for, at andre kan høste frugterne af dét vi har sået.”

Og det er ikke den eneste hjælp, som Peter tilbyder dem, der læser hans historie med interesse. I hans blogindlæg skriver han:

“If you’re a founder and you find yourself in a similar situation, feel free to get in touch. Drop me an email, ping me on Twitter or give me a call. I’ll be happy to spend an hour talking about how I cope (sometimes denial is an underrated survival strategy) and see if anything I’ve done might help you.”

Få andre med på råd

Både Peter og EarlyWarning tilbyder et øre og et godt råd, til dem af jer, der kan nikke genkendende til nogle af faresignalerne, eller en i sidste ende uundgåelig konkursbegæring. Hellere tage en kop kaffe og en snak ekstra, end en for lidt.

Tak til den modige og inspirerende Peter Schlegel for at dele hans historie med Trendsonline og vores læsere. Og held og lykke med de fremtidige initiativer – for dem er vi ganske sikre på, nok skal komme!

Denne artikel er en del af vores content-partner program og er lavet sammen med den gratis og uvildige rådgivningsenhed EarlyWarning, som er tilknyttet Erhvervsstyrelsens væksthuse. De yder bistand inden for turnaround, konkurs, rekonstruktion og efter konkurs. Jo, tidligere i dit startups krise du kontakter rådgivningsenheden, des bedre kan konsulenterne fra EarlyWarning hjælpe dig.