Arkiver

EventsNyheder

Intelligente virksomheder tænker grønt – gør din?

Hvis din virksomhed skal være konkurrencedygtig i fremtiden, er du nødt til at tænke grønt allerede på founding-niveau. Det var budskabet, da ScionDTU holdt Open Inspiration event om grønne forretningsmodeller. Trendsonline har samlet et par tips sammen til dig.

Hvad er en grøn virksomhed?

Guri Weihe Ernst & YoungGuri Weihe, som er manager hos Ernst & Young og ekspert i grønne forretningsmodeller fortæller, at det faktisk er ret svært at definere, hvad en egentlig grøn forretningsmodel er. De fleste eksisterende definitioner er alt for vage og tillader faktisk at enhver forretningsmodel, som både giver økonomiske og miljømæssige fordele, kan kaldes grøn (Se Nordisk råds definition her på siden).

Det betyder bare ikke at man som virksomhed skal gøre sådan! Tværtimod er det skadeligt for en virksomhed at profilere sig som grøn og miljøbevidst, hvis der ikke er solidt hold i påstanden. Virksomheden kommer i dette tilfælde til at virke utroværdig, og kunder og samarbejdspartnere kan miste tillid til virksomheden med store omkostninger til følge.

Hvorfor skal din virksomhed være grøn?

Peter Keller-Larsen SpiraeFordelene ved at have en grøn forretningsmodel er mange, men Peter Keller-Larsen, direktør for forretningsudvikling hos Spirae Danmark nævner nok den mest markante. Han siger at der i fremtiden simpelthen ikke vil være nogen virksomheder som ikke er grønne. De vil være udkonkurrerede på prisen i forhold til de grønne virksomheder som kan reducere deres ressourceforbrug og dermed deres produktionsomkostninger til et minimum.

Udover konkurrencefordelene nævner Guri Weihe fra Ernst & Young at grønne virksomheder også har fordele i form af jobskabelse og ved at være katalysator for innovation. Derudover er det god branding og det øger motivationen hos medarbejderne at arbejde for en grøn virksomhed.

Hvordan bliver din virksomhed grøn?

Svend Erik Nissen Innovationsnetværket LifestyleOverordnet set er der to klynger af grønne forretningsmodeller at vælge imellem: ”Incentive modeller” og ”Lifecycle modeller” fortæller Guri Weihe. Incentive modellerne er måske de mest afprøvede af slagsen. De handler om at man deler risikoen med sin samarbejdspartner således at begge parter har interesse i at levere et produkt af høj kvalitet og spare på ressourcerne.

Lifecycle modellerne (også kaldet coordination benefit models) er en mere fundamentalt anderledes måde at tænke forretning på. Som Svend Erik Nissen fra green business inkubatoren Rethink Business fortæller er denne tankegang bygget på en cirkulær økonomi frem for den traditionelle “producér – brug – kassér” økonomi. Dette kræver et produkt af høj kvalitet, som er intelligent designet til at kunne genanvendes, når kunden ikke længere har brug for produktet. Mange delebilsordninger er f.eks. bygget op om denne model og det meget “fremme i skoene” Cradle-to-cradle princip er også at finde i denne kategori.

Fælles for de to modelklynger er at de bygger på tværfaglig forståelse og tæt samarbejde på tværs af afdelinger. Svend Erik Nissen udtaler at, hvis man vil skabe en grøn virksomhed, kan det ikke nytte noget at man har isoleret sin innovationsafdeling i en separat del af virksomheden. Det handler om at integrere nytænkning og samarbejde som et gennemgående tema i virksomheden.

Kan man være grøn når ens produkt er virtuelt?

Martin Ferro-ThomsenSvaret er ja, men det kommer ikke af sig selv! Trendsonline har talt med tre startups som alle er enige i Peter Keller-Larsens påstand. Co-founder af Conferize Martin Ferro-Thomsen fortæller at han og sit team har haft udfordringer med at indføre en decideret grøn strategi i deres virksomhed som er en online løsning. Han erklærer sig dog samtidig helt enig i Peter Keller-Larsens udmelding og fortæller at virksomheden har meget fokus på planetens ve og vel. F.eks. har de valg en hosting provider som er baseret på miljørigtig energi og de har arbejdet målrettet med at reducere forbrug af papir og print til nær nul.

Christian BirchI det hele taget er virksomhederne enige om at “print is history”. Christian Birch fra e-tilbudsavisen.dk fortæller at deres kerneydelse (online tilbudsaviser) er i god vækst mens printede tilbudsaviser er i stærk tilbagegang. Han fortæller at medarbejderne hos e-tilbudsavisen så vidt muligt også sparer på strømmen og undgår at printe. De har dog heller ikke nogen egentlig  strategi for en grøn virksomhed andet end den miljøbevidsthed som ligger indbygget i deres produkt.

flextownDen sidste virksomhed vi har snakket med er Flextown som laver digitale visitkort til virksomheder som ofte allerede har meget fokus på bæredygtighed. De fortæller at deres grønne forretningsstrategi hjælper den med at sælge deres produkt og giver den en konkurrencemæssig fordel frem for de traditionelle udbydere.

Hvad har vi lært

Det er altså ikke nok at skrive i sin mission/vision, at man er grøn. Hvis man vil have alle fordelene, og sikre sig at ens virksomhed er langtidsholdbar og konkurrencedygtig, er man nødt til at gøre sig den umage at sætte sig ned og tænke ideen igennem. Det er altså ikke nok at sige at nu lader vi lige være med at printe og vi husker lige at spare på toiletpapiret. Det skal ind i virksomhedens DNA og tænkes ind i alt fra innovation til indkøb. Sæt igang!

Her på trendsonline slukker vi for lyset, når vi går hjem og lægger hovederne i blød for at finde ud af, hvordan vi skaber en grøn virksomhed.

Nordisk Råd, FORA og Erhvervs – og byggeristyrelsens definition af grønne forretningsmodeller
Green business models are business models which support the development of products and services (systems)with environmental benefits, reduced resource use/waste and which are economically viable. These business models have a lower environmental impact than traditional business models. “Green Paper (2010) Green Business Models in the Nordic Region”.

Skriv et svar