Arkiver

BusinessNyheder

Dansk velgørenhedsstartup erobrer Europa

På tre år har BetterNow givet 10 mio. kr til velgørenhed, og danmarks førende indsamlingsportal til velgørenhed er nu tilstede på syv europæiske markeder.

Velgørenhedssektoren er under konstant udvikling og nye kommunikations- og indsamlingskanaler ændrer vores måde at give på. Når Danmarks Indsamlingen løber over landet, så foretrækker donorerne internettet.

BetterNow_BentHauglandDen udvikling kan mærkes på indsamlingssiden BetterNow, der på tre år har været med til at give ti mio. kr. til velgørenhed. BetterNow  findes  i dag på syv sprog, og arbejder sammen med velgørende organisationer i 11 europæiske lande.

Potentialet i online indsamling er stort, og BetterNow er netop blevet optaget i business accelerator programmet Accelerace, som skal være med til at føre firmaets vision ud i livet.

“Vores  vision  er  fundamentalt  at  ændre  den  måde  vi  tænker  fundraising.  Velgørenhed  er   svagt,  når  det  kun  kommer  fra  det  gode  hjerte  eller  dårlige  samvittighed  – det  skal  være  sjovt,   nærværende  og  nemt.  Og  ved  at  udbrede  en  ny  indsamlingskultur  håber  vi  i  2014  at  kunne   rejse  20  mio.  kr. til velgørenhed,” siger Bent Haugland, der i 2011 var med til at stifte BetterNow.

Digitale  donationer  sætter  raslebøssen  på  førstidspension

Online indsamling boomer, og sociale donationer er drivkraften. Sociale donationer, hvor en person giver til en vens indsamling, giver i gennemsnit 260 kr. pr. donation og en egenindsamling på BetterNow indsamler i gennemsnit  3000  kr. Til sammenligning donerede hver husstand 14 kr. til Kræftens Bekæmpelses landsindsamlingen og Røde Kors fik 1000 kr. per raslebøsse til deres indsamling.

Potentialet i egenindsamlinger er således stort, og i gennemsnit giver en enkelt donation på BetterNow 18 gange mere end en traditionel donation, og samlet giver en indsamling på BetterNow tre gange så meget som en raslebøsse-indsamling.

Katastrofer  og  motionister  giver  mest

Udover  indsamlinger  til  nødhjælpskatastrofer  er  det  især  indsamlinger  til  velgørende  løb,   som  f.eks. Team Rynkeby, der er populære. En person, som samler ind i forbindelse med et motionsløb,  indsamler i gennemsnit 5340 kr. Herhjemme har energi-firmaet SE lavet sit eget velgørende cykelløb, SE Touren, og via egenindsamlinger indsamlede 45 cyklister over 200.000  kr. til Red Barnet.

“Vi  er ved at opruste på event-afdelingen, for vi kan se at løb er med til at motivere folk til at give lidt ekstra.  Virksomhedsindsamlinger  og  medarbejderløb er en optimal måde for firmaer at aktivere deres ansatte og så opnår de branding via de sociale medier,” siger Bent Haugland.

Fakta  om  BetterNow

BetterNow er en online indsamlingsplatform, hvor almindelige mennesker kan starte deres egen indsamling til en velgørende organisationer, og pengene går direkte til de velgørende organisationer.

BetterNows vision er at gøre verden mere generøs og fundamentalt ændre den måde vi tænker fundraising.

  • Egenindsamling giver i gennemsnit 3000 kr. og enkelt donationer på BetterNow er i gennemsnit 260 kr.
  • Motionister indsamler i gennemsnit 5500 kr.
  • 65 velgørende organisationer er på BetterNow, deriblandt: Red Barnet, Unicef og Danmarks Indsamlingen.
  • BetterNow blev grundlagt i 2011 og eksisterer i dag i syv lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Spanien og Østrig.

BetterNow_howtoguide

Fakta  om  indsamlinger

Ifølge  The  Digital  Giving  Index  blev  der  i  USA  givet  60  %  mere  via  egenindsamlinger  i  2013   end  i  2012,  og  over  det  sidste  år  er  der  kommet  14  %  flere  digitale  donationer,  sammenlignet   med  en  1.5  %  stigning  på  traditionelle  donationer.

Ifølge  ISOBRO  (Indsamlingsorganisationernes  Brancheorganisation)  er  de  danske   indsamlingsorganisationers  bruttoindtægt  steget  med  22  %  (1.5  mia.  kr.)  fra  2008-­‐2012.  I   samme  periode  er  egenfinansiering  steget  med  16  %  (429  mio.  kr.).  De  danske   indsamlingsorganisationer  er  således  gode  til  at  tilpasse  sig  konkurrencen,  og  finde  nye   indtægtskilder,  såsom  internettet.

En  stor  del  af  de  øgede  indtægter  stammer  fra  overskuddet  fra  indsamlinger,  som  er  steget   med  37  %  over  de  sidste  5  år,  samlet  96  mio.  kr.:  fra  260.367  kr.  i  2008  til  356.794  kr.  i  2012,   og  med  faldende  indtægter  fra  arv  på  10  %  over  de  sidste  5  år:  fra  436.832  i  2008  til  394.777  i   2012,  så  er  der  et  naturligt  behov  for  nye  indsamlingsmetoder.

Især  udviklingen  af  eventindsamling  er  stigende  og  NGO’ernes  overskud  fra  arrangementer og salg af artikler er steget 21 % de sidste fem år: fra 245.858 kr. i 2008 til 297.233 kr. i 2012.

1 kommentar

Skriv et svar