Arkiver

E-handelNyheder

Du kender B2B og B2C – men hvad med H2H?

Det er ikke mere business til business eller business to consumer, fremover skal det handle om human to human. Bryan Kramer har sat fokus på begreberne, og fundet en ny vinkel på fremtidens marketingsstrategier.

I en digitaliseret tidsalder, hvor robotteknikker og elektronisk outsourching stormer frem i  både husholdninger, på arbejdspladser og i den gængse kommunikation, så synes der efterhånden ikke meget menneskeligt tilbage.

Virksomhed til den rigtige
Der var en gang hvor marketingsafdelingerne udtænkte en strategi, som skulle løfte opgaven med at tilrettelægge reklame og henvendelse til de rigtige segmenter, men det blev også brugt for at skabe overblik. B2B, Business to Business, og B2C, Business to Consumer, er begreber som virkelig vandt gehør i virksomhederne i 90’erne, og er stadig fast bestanddel på mødelokalernes whiteboards og PowerPoint-slideshows.

Ved at skabe disse to B-begreber, skabte virksomhederne et bedre overblik over målgruppesegmenterne, den faglige informationsdeling var nemmere at tilrettelæggene de rigtige modtagere og man havde generelt en bedre føling af, hvem publikum og slutbrugeren var og hvordan disse skulle rettes henvendelse til. Det blev altså lettere at tilrettelægge produktioner i samtlige af virksomhedens afdelinger.

Menneske til menneske
Ved at opdele segmenterne på henholdsvis konsument- og virksomhedsmarkedet, distancerede marketingsfolkene sig fra deres kunder, og begreber som ”synergi” og ”speeds and feeds” blev brugt til informationsdeling – altså udelukkende elektronisk, og ikke ansigt til ansigt. Det skabte den førnævnte distancering, og det er denne der ligger til grobund for Bryan Kramers omformulering – H2H skal blive det nye B2.

Men forbrugerne er forvirrede, og med rette. Baseret på eksemplet om, at eftervirkningerne af B2B og B2C indførelsen i marketingsregi forsømmer den gængse kundekontakt, føles nærliggende at rette opmærksomhed mod den sunde fornuft – hvorfor kan man ikke bare gøre det simpelt for konsumenterne at forstå, hvad virksomhederne rent faktisk sælger? Det i sig selv, er ikke hverken nyheder eller på anden måde øjenåbnende, og man bør med virksomhedsbriller se på muligheden i, at det let kan implementeres i fremtidige promotionstrategier og kundeserviceplaner.

At kigge hinanden i øjnene
Virksomhederne skal sætte sig ud over deres fagbestemte professionalisme, og møde forbrugeren på en ny måde.

De fleste nyere etablerede virksomheder er gode til at læse deres forbrugere, og dette kan komme i forlængelse af, at nyere virksomheder ikke føler sig nødsaget til at følge en trend, men skaber den selv. På den måde opstår de mere nicheorienterede virksomheder, og overskriften ”Nicheprodukter til niche-forbugere” synes om noget, på papiret, lettere at tilrettelægge om – både på kundeservicefronten og i markedsføringen.

Det er samtidig en fordel, som spæd opstarter, at mærke sit publikum, når man nu alligevel produkttester på mulige segmenter. Derved er det meste forudgående reklame-arbejde overstået, og fokus kan lægges andetsteds.
Men hvis nu ikke, at der er tale om hverken nystartet eller nicheorienteret virksomhed, så skal der falde en gængs opfordring til, at lytte til Bryan Kramers fagrelevante argumenter når han fortæller om term-omvæltningen.

I en verden fuld af teknikker og elektroniske erstatninger for menneskeligt arbejde, herunder kæledyr, kassedamer og rengøringshjælp, vil det blive interessant at se virksomhederne skifte mindset og benytte sig af H2H.

Crowdshare og viral markedsføring.
Folk taler, kunder deler og der er i dag større fokus end nogensinde på produktvurderinger og sammenligninger. Vælger en virksomhed, at nedprioritere det sociale aspekt og den relative relation med kunderne, så risikere selvsamme virksomhed at distancere sig fra forbrugerne, og derved skabe mistillid fra kundens side. Brandloyalitet og tillidfølelser overfor produkter, er særdels efterstræbsomt for alle typer virksomheder, og ved at virksomheden skifter fokus til kundeforplejning i forskellige grader og servicelag, så øges mulighederne for, at relationen mellem brand og kunde forstærkes og derved øges chancerne for et konstant og vedholdent kundesegment.

Men dette kan kun ske, hvis virksomhederne hopper ned fra kontorpiedestahlerne og sætter sig i øjenhøjde med forbrugeren. Når så kunderne føler sig godt til rette, velinformeret og varetaget af virksomheden, så vælger mange af disse glade kunder at dele og sparre med hinanden, i forlængelse af dette skabes word-of-mouth brandingværdi, og den virale markedsføring er sat i værks – helt af sig selv.

Kommunikation bør og skal ikke være kompliceret, det er et benspænd man fra starten må bestræbe sig på at undgå som virksomhedsafsender, og det bør ikke blive besværligt at tale med sine kunder – det nye sort er altid sort, men den nye marketingsstrategi er human to human.

Kilde: http://socialmediatoday.com/bryan-kramer/2115561/there-no-more-b2b-or-b2c-it-s-human-human-h2h

Skriv et svar