Arkiver

Nyheder

Stort Art&Tech event sætter fokus på nichens vækstpotentiale

Kultur M eventet, som skal inspirere iværksættere og kulturmedarbejdere til at bruge hinandens viden og værktøjer til at skabe vækst, finder sted den 27. oktober på Nationalmuseet i København. Blandt dagens over 26 talere finder du f.eks. iværksætteren Henrik Teisbæk fra startuppet Billetto og iværksætteren/politikeren Uffe Elbæk. Af Tina Søndergaard Thorsen.

Med over 26 foredragsholdere og kulturpersonligheder lægger konsulentbureauet CUBRA op til en spændende diskussion og udvikling af Art&Tech nichen i Danmark. Det er en niche, der lige nu er i gang med en spændende udvikling her i landet, men det er stadig kun tale om spæde skridt.FrederikFabricius

”Kultur M skal skabe svar, ikke spørgsmål. Deltagerne skal gå hjem med ti nye idéer og med en værktøjskasse, der kan føre de idéer ud i livet,” fastslår Frederik Fabricius, direktør i CUBRA.

Eventet samler derfor de eksisterende aktører på området og håber at give nye iværksættere inspiration til at kaste sig ind i nichen, som har vist stort vækstpotentiale i udlandet.

England er forbilledet

På den anden side af Nordsøen er man anderledes langt fremme på Art&Tech-området. Ifølge tal fra BBC steg bruttovæksten inden for området i England i 2012 med 9,4 procent, og eksporten steg fra 2009-2011 med 16,1 procent. Det gør de kreative erhverv til den hurtigst voksende sektor, som samtidig beskæftiger hele 5,6 procent af den samlede arbejdsstyrke.

”I udlandet har der længe været forståelse for, at den kreative sektor er en af fremtidens mest betydningsfulde erhvervssektorer og en unik mulighed for vækst og arbejdspladser, hvis man blot tør arbejde sammen og skabe synergi,” understreger Frederik Fabricius.

Derfor vil eventet også byde på flere udenlandske talere, som beskæftiger sig med Art&Tech i deres hjemland. På den måde bliver eventet en form for master class, som giver mulighed for at lære af de erfaringer, der er gjort i udlandet.

Danmark har et uudnyttet potentiale

Frederik Fabricius ser et lignende potentiale for Art&Tech i Danmark, som man har oplevet i Storbritannien- Særligt, set i lyset af den store interesse for nordisk kultur der er blomstret op, i kraft af den store succes det ny nordiske køkken og filmgenren Nordic Noir har haft.

Ifølge Klaus Bondam, som tidligere var institutleder for Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles, har virksomheder, der benytter sig af kunstnere eller kreative elementer, når de skaber produkter 25 procent større chance for at klare sig end virksomheder, der ikke gør.

Du kan tilmelde dig eventet her.

Skriv et svar