Arkiver

GuideUdland

4 tricks til at forbedre samarbejdet med en indisk forretningspartner

I Danmark forstår vi god kommunikation som eksplicit, gennemsigtig og ligefrem. Sådan har vi historisk kommunikeret og det er den måde vi bliver oplært gennem uddannelsessystemet, til at kommunikere mest effektivt mellem mennesker. I Indien forstås god kommunikation på én helt anden måde.

Kommunikation i Indien er ofte med meget få, men sofistikeret ord hvor det rettere er lytteren fremfor fortælleren der er ”skyldig,” hvis ikke beskeden forstås. Indere taler mere ”mellem linjerne”, hvor det forventes at både afsender og modtager taler og forstår mellem linjerne. Alt er selvfølgelig relativt afhængig af individet, men, hvis du før har oplevet at en Inder eller asiat er fåmæl, ikke svarer på mails eller at du generelt føler personen er dårlig til at kommunikere, så kan svaret meget nemt være denne årsag.

Følgende strategier kan du bruge til at effektivisere kommunikationen:

1. Stil åbne fremfor lukkede ja/nej spørgsmål. Spørg f.eks. ”Hvad kræver det af dig at kunne levere mig opgaven inden fredag” fremfor ”kan du levere min opgave inden fredag”. Indere har en tendens til at synes det er uhøfligt eller pinligt ikke at have et svar. Ved de ikke hvad de skal svare dig, svarer de gerne hvad de tror du vil høre, selvom de godt ved det er umuligt for dem at nå inden på fredag. Stil derfor et åbent spørgsmål således du kan få en fornemmelse for, om personen kan nå det inden fredag.

2. En anden god strategi til at overkomme misforståelser er at grine af dig selv, bruge positive ord om deres kultur og forklare at hvor du kommer fra er tingene anderledes. Udnyt derefter at du har skitseret forskellene til at få vedkommende til at skære tingene ud i pap for dig, hvis du har problemer med at forstå vedkommendes budskab. Husk fra strategi 1 at indere ofte sætter en ære i at hjælpe.

Kommunikation1

Feedback
I Danmark kender vi feedback som noget der udtrykkes forholdsvis direkte. Det er én del af vores arbejdskultur at både ris og ros er med til at udvikle. Vi har generelt ikke noget problem med hverken at tage imod eller afsende ris eller ros uden at pakke det synderligt ind. I Indien skal man være varsom med sådanne direkte feedback metoder, specielt når det kommer til den negative del. Ikke at inderne ikke kan modtage kritik, men du skal være varsom med hvordan du udtrykker dig, hvis du vil have dit budskab igennem.

Følgende strategier kan du bruge til at gøre din kritik forståelig:

1. Sidder du med inder i telefonrøret, på mail eller sidder i fysisk sammen og du mildest talt synes den opgave du bedte om er noget skrammel, så lad være med at sige det alt for direkte, i hvert fald hvis du bevare jeres arbejdsforhold. I stedet for at sige ”det er helt forkert” eller ”det er total uacceptabelt”, brug i stedet bløde ord der pakker din kritik ind. Sig fx ”måske vi kunne gøre således i stedet” eller ”der mangler lige det sidste for at vi er i mål”. Tro mig, de fanger budskabet alligevel, de er ofte meget æresbevidste når det kommer til at løse en opgave tilfredsstillende, men, præget af historie, er feedback ligesom kommunikation meget implicit.

2. I tråd med strategi 1 kan du prøve dig frem med langsomt at lade din feedback glide ind hos den indiske modtager. Sæt ikke pres på ved at sige fem forskellige ting er forkerte. Ros for et par gode ting, fortæl så med lidt bløde ord at to andre ting skal rettes lidt. Ved næste opfølgning kan du så tage fat på de resterende tre fejl.

Kommunikation2

Emnerne er komplekse, ingen tvivl om det, og det tager træning før man når i mål, hvis man da overhovedet kan nå i mål. Flere elementer spiller ind før det effektive samarbejde med indere kan opnås, bl.a. tillid, hierarki, opfattelse af tid og sted eller fx deres tendens til at undgå konfrontationer. Jeg vil i næste indlæg forsøge at tage fat på et par af disse. Er du interesseret i at lære mere om kommunikation på det globale arbejdsmarked kan jeg anbefale dig at læse denne bog.

De to grafer brugt ovenstående, som jeg i øvrigt håber lettede din forståelse, er hentet fra denne bog. God fornøjelse, det er absolut læsetiden værd!

Skriv et svar