Arkiver

EventsNyhederPlatform

Digitaliseringsstyrelsen vil sikre Danmarks digitale drivkraft

Der var masser af taletid til Digitaliseringsstyrelsen under Driving IT i sidste måned. Her fik direktør, Lars Frelle-Petersen mulighed for at føre bevisbyrden for at digitaliseringen af Danmark er fremsynet og innovativ. Her kan du se argumenterne og komme til din egen konklusion. Af Niklas Joensen

Da Ingeniørforeningen IDA’s Driving IT konference løb af stablen den 14. november 2014, var e-governance et af de store temaer. Begrebet dækker over, hvordan vi som samfund udnytter de muligheder, som den stigende brug og udvikling af internettet giver.

Hvordan sørger man, som samfund og som stat, for at give sit lands borgere de bedst mulige løsninger? Hvor langt skal man gå, og hvor meget kan man kræve af sit lands borgere i forhold til at benytte digitale systemer?

Digitalisering af det offentlige Danmark

En af Keynote-talerne på dette område var Digitaliseringsstyrelsens direktør, Lars Frelle-Petersen, der talte om den danske offentlige digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategien indebærer blandt andet, at alle danske borgere skal modtage digital post pr. 1. Lars Frelle-Petersennovember 2014.

Det sker, som målet for en proces Digitaliseringsstyrelsen har været i gang med siden 2001, og som ikke har været uden problemer for styrelsen. Man forventede, at det ville være sværest at overtale de ældre borgere til digital post. Ifølge Lars Frelle-Petersen viser det sig imidlertid, at det er de unge, der har størst modstand mod initiativet.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer selv digital post som en succes, hvor raten for succes udgøres af en tilslutningsprocent på 90%. Men samtidig har der også siden indførslen af obligatorisk brug af digital postværet flere historier i pressen om, at ældre har problemer med både at bruge digital post og med at få lov til at slippe for at bruge digital post.

Digitaliseringsstyrelsen mod resten af verden

Et andet emne, som Lars Frelle-Petersen talte om, var, hvordan Digitaliseringsstyrelsen og Danmark er i skarp konkurrence med resten af verden, når det kommer til digitalisering af samfundet.

Ifølge Lars Frelle-Petersen er en af følgerne af denne konkurrence, at Danmark på en global skala kæmper om at tiltrække talent og succesfulde virksomheder, og her er fremskridt inden for e-governance en stærk tiltrækningskraft.

Danmark stærk på crowdsourcing på det digitale område

Overordnet set mente Lars Frelle-Petersen, at Danmark og Digitaliseringsstyrelsen gør det godt. Direktøren for Digitaliseringsstyrelsen brystede sig af, at Danmark har et decentralt samfund, hvor borgerne har medbestemmelse. Noget han ikke mener, vores nabolande Sverige og Norge har.

Digitaliseringsstyrelsen benytter borgernes input til at udvikle deres løsninger. Dette var netop også argumentet for, at Crowsourcing Week holdt deres seneste flagskibskonference for Europa i København, forklarede Lars Frelle- Petersen.

Marketing Manager for Crowdsourcing Week, Briana Green, har da også tidligere udtalt til Copenhagen Convention Bureau, at København har Europas mest innovative offentlige sektor, og at København kan blive Europas “Crowd Capital.”

Digitaliseringsstyrelsens fortsatte fokus

Lars Frelle-Petersen sluttede af med, at svare på spørgsmålet om Danmark har en effektiv offentlig sektor, når man tager de digitale briller på. Det mente han, vi har. Især eksemplificeret med de 1,5 millioner borgere, der hver måned besøger borger.dk portalen.

Fremover vil Digitaliseringsstyrelsen især fokusere på følgende fire områder:

  1. Let og tilgængelig offentlig sektor.
  2. Effektive arbejdsgange og automatiseret sagsbehandling.
  3. Data, sikkerhed og infrastruktur.
  4. Digitalt framework.

Det bliver spændende at følge udviklingen, og se om Danmark fortsat vil klare sig godt i konkurrencen med resten af verden, på e-governance området.

Skriv et svar