Arkiver

E-handelNyhederUdland

IKT-vækstplanen er offentliggjort – nye initiativer skal styrke dansk e-handel

FDIH har i dag offentliggjort IKT-vækstplanen og fremhæver hvilke initiativer i vækstplanen, som skal sikre at dansk e-handel får en åbning for øget eksport og dermed styrkelse af e-handlen. 

Nettet er jo grænseløst, så handlen flyder helt frit. Desværre oplever vi nu en voldsom e-handelsubalance, hvor danskerne bruger 23 mia. kr. på køb i udlandet, mens danske virksomheder kun sælger for 3-4 mia.kr. til udenlandske forbrugere.

Vi skal vende udviklingen ved at gå i offensiven. Når den værste konkurrent til en tøjbutik i en dansk købstad er en tysk butik på nettet, skal kampen kæmpes ved at digitalisere forretningen og sælge mere til tyske forbrugere. Her har vækstplanen flere rigtige indspil.

Vi er rigtigt tilfredse med regeringens samlede initiativer, og vi ser frem til bred politisk opbakning, så de omsættes til handling, hvor vi giver håndslag på at hjælpe dem på vej.

”IKT-vækstplanen er et stærkt og nødvendigt udspil, hvor vi især er glade for, at regeringen retter den helt nødvendige opmærksomhed på et erhverv, der er midt i store forandringer. Digitaliseringen af detailhandlen og styrkelsen af e-handel giver både udfordringer og muligheder, så nu er det op til regeringen og brancheorganisationerne at omsætte planens initiativer til konkrete handlinger ,” siger Annette Falberg, adm. direktør i FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel.

Danmark og danskerne befinder sig i toppen af de globale opgørelser over de mest digitaliserede samfund med de mest internetparate befolkninger, men erhvervslivet og i særdeles handlen mærke en skarp konkurrence via nettet fra udlandet.

”Nettet er jo grænseløst, så handlen flyder helt frit. Desværre oplever vi nu en voldsom e-handelsubalance, hvor danskerne bruger 23 mia. kr. på køb i udlandet, mens danske virksomheder kun sælger for 3-4 mia.kr. til udenlandske forbrugere. Og skævheden vokser, hvilket ikke kun er mærkbart for e-handlen, men for hele detailhandlen,” konstaterer Annette Falberg og uddyber:

”Vi skal vende udviklingen ved at gå i offensiven. Når den værste konkurrent til en tøjbutik i en dansk købstad er en tysk butik på nettet, skal kampen kæmpes ved at digitalisere forretningen og sælge mere til tyske forbrugere. Her har vækstplanen flere rigtige indspil bl.a. med skræddersyet rådgivning til e-handelsvirksomheder om regler ved eksport, og tilsvarende oplever vi en målrettet indsats fra handelsminister Mogens Jensen og Eksportrådet. Vi er rigtigt tilfredse med regeringens samlede initiativer, og vi ser frem til bred politisk opbakning, så de omsættes til handling, hvor vi giver håndslag på at hjælpe dem på vej,” fastslår FDIHs adm. direktør, Annette Falberg.

IKT-vækstplanen blev offentliggjort tirsdag den 9. december 2014 af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Blandt de 23 initiativer i planen vil FDIH fremhæve:

Partnerskab for e-handel og digitalisering af detailhandlen
Partnerskab med detailbranchen om e-handel og Big Data
Skræddersyet rådgivning til e-handelsvirksomheder om regler ved eksport
Fokus på håndhævelse af momsregler

Digitaliseringspartnerskaber med brancheorganisationer
Øget brug af IT i erhvervslivet
Udbredelse af erfaringer om digitalisering og digitale forretningsmodeller til SMV’er

Et bedre digitalt indre marked
Balancerede reformer om databeskyttelse og ophavsret, der tilskynder til digital vækst
Ændring af EU’s cookieregler, så de bliver mere brugervenlige

Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer
Digitalisering bør prioriteres i videregående uddannelsers mål for kvalitetsudvikling

Bedre muligheder for at opkvalificere og rekruttere IT-arbejdskraft
Fremme af udvikling af nye efter- og videreuddannelsestilbud på IT-området
Virksomheder skal kunne ansætte højtkvalificerede medarbejdere med kort varsel
Igangsættelse af brandingindsats for at øge kendskab til Danmark som IT-nation

1 kommentar

  • Jeg er glad for at se punkter som “Skræddersyet rådgivning til e-handelsvirksomheder om regler ved eksport” samt “Fokus på håndhævelse af momsregler”. Men resten har jeg svært ved at se hvordan skulle gave dansk e-handels eksport her og nu på den korte bane.

    Jeg håber så bare for alle de e-e-købmænd der endnu ikke er kommet i gang med eksport at rådgivningen bliver lidt mere end bare om regler om eksport. Alternativt kunne FDIH også løfte en rolle i forhold til at hjælpe e-handlerne med nogle praktiske og konkrete guides, få afholdt nogle workshops osv. Så det ikke bare bliver ved snakken.

Skriv et svar