Arkiver

BusinessNyheder

Ny uddannelse i Randers skal skabe flere e-købmænd

Fra sommeren 2015 bliver det muligt at uddanne sig til e-købmand i Randers. Uddannelsen er et led i en større vision om at skabe et e-business center, som bygger på byens styrker indenfor handel, uddannelse, iværksætteri og it-udvikling. Målet er, at få 100 studerende igennem uddannelsen i løbet af de næste tre år. – Af Christina Klavsen 

Uddannelsen skal favne bredt
Med en stigning i e-handlen på godt 20 pct. om året, er Randers ligesom de fleste andre handelsbyer under pres. Formålet med e-business centret er, at skabe en kobling mellem detailhandlen og den kraftigt stigende e-handel.

Den nye uddannelse er et tilbud til både nye iværksættere og ansatte i detailhandlen. Den er tilrettelagt således, at nye studerende har god mulighed for at starte e-handelsvirksomhed sideløbende med studiet. For medarbejdere i detailhandlen skal den fungere som et tilbud om efter- og videreuddannelse.

En del af en større vision
E-business centeret kommer til at rumme uddannelsesmiljø og udviklingsmiljø for detailhandlen. Dette sker via en iværksætterpark og et videndelingsnetværk.

Om projektet forklarer formanden for erhvervs- og landdistriktsudvalget Daniel Madié:[quote_box_center]”Med etableringen af et e-business center og en ny uddannelse som e-købmand tager vi hul på at løse en af de væsentlige udfordringer for detailhandlen i dag – nemlig den stigende e-handel. Samtidig viser vi, at det nytter, når alle væsentlige interessenter i en by – såvel offentlige som private – sætter sig sammen for at skabe noget nyt.”[/quote_box_center]

E-business centret bliver skabt i et samarbejde mellem Randers Kommunes Erhvervs- og Udviklingsafdeling, Tradium, Erhvervsakademi Dania, Business Park Randers og DanDomain A/S. Randers Kommunes erhvervs- og landdistriktsudvalg finansierer projektet med 2 mio. kr. fra afsatte midler til iværksætteri. Derudover bidrager de øvrige samarbejdspartnere med i alt 1,7 mio. kr. i form af bl.a. udviklings- og uddannelsesindsatser.

Skriv et svar