Arkiver

Nyheder

4 hurtige om regeringens digitale vækstplan

I 2013 nedsatte regeringen et vækstteam for IKT og digital vækst, som skulle klarlægge Danmarks styrker inden for IKT og digitalisering og give en anbefaling af hvor der skal sættes ind for at sikre disse styrker i fremtiden. Af Tina Søndergaard

I januar 2014 var vækstteamet, som tæller medlemmer som Jørgen Bardenfleth fra Symbion og Thomas Madsen-Mygdal fra blandt andet Podio, klar med deres anbefalinger, og nu bare 11 måneder senere foreligger regeringens digitale vækstplan. Den indeholder fire hovedindsatsområder, som vi giver jer et lille indblik i her.

Læs også: Vækstteamet fastslår: Digitalisering vigtig for Danmark

God mobil- og bredbåndsdækning i hele landet

Regeringen vil gerne sikre, at hele Danmark får en acceptabelt dækning af mobil- og bredbånd. Derfor skal der indføres et dækningskrav i forbindelse med frekvensauktioner. Inden 2020 vil regeringen frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd, som skal sikre mobil- og bredbåndsdækning i yderområderne og forbedre kapaciteten i mobilnettene.

Et andet interessant punkt i dette hovedafsnit er, at der skal være sund konkurrence på markedet for fastnet bredbånd, som kan understøtte, at forbrugerne kan vælge de bredbåndsløsninger, der bedst opfylder deres behov til de rigtige priser.

Styrket anvendelse af IT og data i dansk erhvervsliv

Her sætter regeringen i særdeleshed streg under at detailhandelen skal blive til e-handel og uudnytte det eksportpotentiale der ligger i branchen. Danskerne har været hurtige til at tage e-handlen til sig, men den danske detailhandel er ikke fulgt med. Derfor ryger en stor del af nethandelen uden for grænserne.

Regeringen vil sætte en dæmper på dette ved at  indgå et partnerskab med detail- og engroshandelssektoren samt IT-erhvervet for at styrke e-handel i de danske virksomheder.

Regeringen vil også gerne fremme virksomhedernes brug af Big Data ved at støtte deres omstilling til at anvende data i deres forretning og ved at få flere offentlige data ud til virksomhederne. Regeringen vil derudover etablere et samfundspartnerskab om Big Data, der skal understøtte realiseringen af vækstpotentialet i erhvervslivets udnyttelse af store datamængder.

Digitale kompetencer og læremidler skal fremmes

Godt nyt for EdTech virksomheder! Regeringen vil fremme markedet for udvikling af innovative digitale læremidler med eksportpotentiale i Danmark ved at tilføre 40 mio. kr. i ansvarlig udviklingskapital til virksomheder på området.

Derudover skal der skabes bedre sammenhæng mellem uddannelserne og erhvervslivets efterspørgsel efter specialiserede IT-kompetencer. Så manglen på IT-kompetencer herhjemme kan nedbringes.

Læs også: Nupark Accelerace og CAPNOVA investerer i Tutee

Offentlig digitalisering med et erhvervsfokus

Den offentlige digitaliseringsindsats skal udnytte de teknologiske muligheder for både at gøre det administrativt lettere at drive virksomhed i Danmark og styrke virksomhedernes digitale omstilling og IT-anvendelse. Dette betyder også, at de reguleringsmæssige barrierer for digital vækst skal fjernes, dog med et stadigt fokus på høj sikkerhed for personfølsomme data.

Læs regeringens rapport her

Skriv et svar