Arkiver

NyhederUngt Tech

Ny undersøgelse: Flere børn undervises i iværksætteri

Den seneste analyse fra Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise viser, at hver femte elev får entreprenørskabsundervisning. Hele 40.000 flere elever har fået entreprenørskabsundervisning sammenlignet med sidste år. Af Louise Løvendahl Johansen

Innovation og entreprenørskab er i fremgang på landets uddannelser, og i dag møder næsten hvert femte barn entreprenørskab i undervisningen i løbet af deres skole- og studietid.

Interesse for iværksætteri i en ung alder

De unges interesse for iværksætteri starter for nogle helt tilbage i folkeskoletiden. Der ses unge iværksættere, der så småt starter virksomheder op i de tidlige teenageår og sågar tidligere end det.

Christian VintergaardDerfor er det oplagt for skolerne at sætte mere fokus på entreprenørskab, og der er sket en markant udvikling de sidste 5 år, hvor Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise for første gang kortlagde entreprenørskabsundervisningen i Danmark.

Kortlægningen af entreprenørskabsundervisningen giver os et unikt datagrundlag for at kunne se på udviklingen. Der er ingen tvivl om, at det går den rigtige vej. Langt flere børn og unge møder i dag entreprenørskab i skolen eller på studiet, og det er bestemt positivt,” siger Christian Vintergaard, adm. direktør for Fonden for Entreprenørskab – Young Entreprise.

Giver de unge flere muligheder

Entreprenørskabsundervisning skal give de unge flere evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi. De unge skal have styrket deres handlekraft og kreativitet og have større tro på egne evner.

Det sidste punkt er især væsentligt, da troen på sig selv og risikovillighed er nogle af de punkter, vi halter bagud på i Danmark, når det kommer til iværksætteri.

Læs også Danmark er verdens 6. bedste iværksætterland.

Et stykke vej endnu

Undersøgelsen viser også, at omkring 18,6 pct. af alle elever og studerende oplever entreprenørskabsundervisning.

Det er især på ungdomsuddannelserne som eksempelvis HTX og HTX, at denne undervisning er populær. Her møder 36 % af de unge entreprenørskabsundervisning.

Men tallene kan sagtens blive bedre endnu, mener Christian Vintergaard:

”Der er stadig lang vej endnu, før alle unge møder entreprenørskab i løbet af deres skolegang og uddannelse, og det vil kræve en ekstra indsats. Især skal der øget fokus på efter- og videreuddannelse af lærere og undervisere,” siger han.

Læs mere om undersøgelsen her.

Fonden for entreprenørskab1

 

Skriv et svar