Arkiver

E-handelNyheder

Kunderne efterspørger in-store pickup

En ny undersøgelse af PricewaterhouseCoopers og AT Kearney tydeliggø-rer en stigende tendensefterspørgsel i e-handel. Det fremgår af undersø-gelsen, at in-store pickups er en oplagt feature for forhandleren og at det er kundens foretrukne valg. Et valg, som senere hen vil gavne forhandleren. – af Morten Frederiksen

In-store pickup betyder at kunden køber produktet online, for derefter at afhente produktet i en fysisk butik. For kunden er det mere bekvemt at kunne besøge butikken i forbindelse med købet og fysisk lokalisere det sted, hvor der senere hen kan søges ekspertise og returneres va-rer. For forhandleren kan der dog være en række udfordringer ved at sende pak-ken fra et varehus til butikken. Det er uundgåeligt, at forsendelsen fra varehus til butik kan tage længere tid end forventet, hvilket vil resultere i frustrerede og utålmodige kunder. Derfor er det vigtigt, at teknologien bliver udviklet rigtigt.

Økonomiske og tekniske udfordringer
Ofte er disse in-store pickups et sammenspil imellem ERP- og POS-systemet og butikkens webshop, hvilket betyder, at der er en del elementer, som skal kom-munikere internt. Integreringen af denne feature i en fysisk butik er en kompliceret og omkostningsrig proces, som både kræver penge, tid og forretningsforståelse. Desuden er det vigtigt, at webshop leverandøren på en letforståelig og enkel må-de præsenterer denne mulighed til leverandørerne af POS- og ERP-systemet og butikkens personale, så de anser det som et værktøj og ikke en barrikade.

Disse store udfordringer og omkostninger kan være en stor mundfuld for de butikker, som endnu ikke har fået denne mulighed indført i deres webshop, derved afholder de sig fra at få gennemudviklet og etableret systemet fuldt ud. Alternativt kan der på webshoppen nøjes med at blive vist de produkter, som allerede befinder sig i butikken, og som dermed ikke skal be-stilles hjem fra et eventuelt lager. Det betyder, at kunden er garanteret at kunne afhente varen allerede 1-2 timer efter købet. Ulempen er dog at udvalget af pro-dukter, som kan afhentes in-store, er begrænset.

Potentiale for merslag
Den store kundetilfredshed ved in-store pickups kommer senere forhandleren til gode, da det først og fremmest betyder endnu flere onlinesalg. En undersøgelse af Mobile Commerce Daily viser derudover, at 40 pct. af in-store pickups resulterer i yderligere in-store køb. Der er med in-store pickups altså også gode muligheder for mersalg, både i forbindelse med afhentningen af den pågældende vare men også under et senere besøg i butikken.

Forrester Group lavede i 2013 en undersøgelse, hvor det desuden fremgik, at man ved disse in-store pickups slipper for eventuelle omkostninger ved et onlinekøb. 47 pct. af kunderne fortalte, at de benyttede sig af dette tilbud for at undgå porto, 25 pct. sagde, at det var for at få produktet leveret hurtigere, mens 10 pct. indikerede, at det var for at undgå ventetiden. Det er altså ikke udelukkende et spørgsmål om tryghed, men der er også en økonomisk fordel. En undersøgelse af CFI Group viser, at 78 pct. af forbrugerne anser in-store pickups som en nødvendig eller meget nødvendig.

In-store pickups er blevet spået en lys fremtid, da mulighederne er ube-grænset og populariteten er stor. Udbredelsen vil stige i takt med at de sto-re virksomheder begynder at benytte sig af featuren, hvorfor man skal tage den til sig, mens det stadig er nyt.

Kilde: Mobile Commerce Daily 

Skriv et svar