Arkiver

FintechNyheder

Gæsteindlæg: Din crowdfunding-kampagne koster 1000 kr.

Der er et utal af forskellige typer crowdfunding kampagner derude. Typiske kampagner kan være produkter, ny teknologi eller innovative gadgets. Men hvad hvis du vil donere til et godt formål? Eller nærmere bestemt lave en indsamling og give en donering til en anden person, der virkelig har brug for pengene? Gæsteindlæg aHenrik Jacobsen, Dansk Crowdfunding Forening

Dette spørgsmål blev jeg kontaktet om forleden og måtte være manden svar skyldig.

Martin (navnet er lavet om for god ordens skyld) havde den situation, at han selv er læge og har rejst i Afrika, hvor han gjorde sig bekendt med en lægestuderende. I mange steder i Afrika er der langt imellem lægerne, og denne lægestuderende ville gerne færdiguddanne sig, så han kunne få mulighed for at hjælpe i sin hjemby. Manden i Afrika har ikke råd til at fuldføre sin allerede igangværende læge-uddannelse, og det vil Martin gerne hjælpe med! Martin har i forvejen en hjemmeside, hvor han forklarer situationen, men overvejede, om man kunne crowdfunde doneringen, da det begynder at blive mange penge,som han selv skal punge op med.

Jeg var som sagt manden svar skyldig, så jeg kontaktede i stedet indsamlingsnævnet og forklarede dem situationen. Jeg spurgte dem, hvordan reglerne forholder sig vedrørende indsamlinger og crowdfunding. Jeg håber at svaret, jeg fik, også kan være til gavn for andre, der måtte stå i samme situation, som Martin gjorde.

Nedenfor fremgår svaret, som Indsamlingsnævnet gav mig. De centrale krav (og dem er der et par stykker af) er markeret med fed. God læselyst!

Kravene fra Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnet har pr. 1. juli 2014 overtaget al administration af indsamlinger fra politiet. Såfremt man ønsker at iværksætte en indsamling, skal man overholde reglerne i lov om indsamlinger m.v. (lov nr. 511 af 26/05/2014). Der skal derfor ske anmeldelse af indsamlingen til Indsamlingsnævnet jf. lovens § 3, og ikke til politiet.

Indsamlinger via Indiegogo, Kickstarter, Facebook mv. anses som altovervejende hovedregel ikke for private, og skal derfor anmeldes til Indsamlingsnævnet.

Alle indsamlinger skal som udgangspunkt anmeldes. Der findes enkelte undtagelser herunder private indsamlinger. Private indsamlinger karakteriseres ved at foregå i lukkede kredse blandt personer, som er indsamler bekendt. Indsamlinger via Indiegogo, Kickstarter, Facebook mv. anses som altovervejende hovedregel ikke for private, og skal derfor anmeldes til Indsamlingsnævnet.

Anmeldelsen sker ved at indsende en udfyldt anmeldelsesblanket, som findes på nævnets hjemmeside under fanen ”blanketter og gebyr”. I forbindelse med anmeldelsen skal der samtidig betales et gebyr på 1.000 kr. Anmeldelse skal ske senest 14 dage inden indsamlingen påbegyndes. Når nævnet har modtaget anmeldelsen, vil anmelder modtage et anerkendelsesbrev, hvorefter indsamlingen kan iværksættes. Indsamlingsnævnet vil i forbindelse med anerkendelse offentliggøre oplysninger om indsamlingen på nævnets hjemmeside.

En indsamling kan forestås af en såkaldt komité eller en juridisk person (cvr.nr). En komité består af tre personer, som alle er ansvarlig for indsamlingen, herunder retmæssig anvendelse af midlerne, overholdelse af god indsamlingsskik samt regnskabsaflæggelse.

Retningslinjerne for god indsamlingsskik findes på nævnets hjemmeside under fanen ”God indsamlingsskik”.

De indsamlede midler skal indsættes på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal enten være oprettet til det særlige formål eller være af en sådan karakter, der giver mulighed for, at de indsamlede midler kan adskilles fra hinanden og fra andre beløb på kontoen. Der må kun kunne rådes over midlerne ved underskrift af mindst to personer i forening.

Når indsamlingen er færdig, skal anmelder indenfor 6 måneder indsende regnskab over indsamlingen til Indsamlingsnævnet. Såfremt der er indsamlet over 50.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Når regnskabet er godkendt af Indsamlingsnævnet, vil det blive offentliggjort på nævnets hjemmeside. Indsamler skal også offentliggøre det på sin egen hjemmeside, hvis indsamler har en sådan.

Alt i alt en lidt længere historie end den ubureaukratiske proces der er lagt op til fra crowdfundingsiderne

Læs det oprindelige indlæg her.

Skriv et svar