Arkiver

Nyheder

Nyt initiativ giver statslige midler til crowdfundet innovation

Markedsmodningsfonden lancerer nyt initiativ, der giver danske iværksættere mulighed for at få ekstra finansiering til deres produkter, hvis de rejser penge gennem crowdfunding. Af Niklas Joensen

Det bliver stadig mere populært at rejse kapital til sin iværksætterdrøm gennem crowdfunding.

Nu får danske iværksættere endnu en mulighed for at rejse kapital til deres virksomhed gennem den offentligt finansierede og drevne Markedsmodningsfonden. Initiativet må siges at være en offentlig blåstempling af crowdfunding.

Markedsmodningsfonden vil hjælpe iværksættere med det nye initiativ

Helt konkret betyder initiativet, at iværksættere, der har udviklet en prototype eller beta-version til et innovativt produkt, kan få finansiering til at gøre det til et salgbart produkt.

Hvis man indsamler 250.000 eller 500.000 kroner gennem en crowdfunding platform afhængig af størrelsen på ens samlede omkostninger, så topper Markedsmodningsfonden op med enten op til 750.000 eller ca. 1.5 millioner kroner. Derudover kan man også få 39.000 kroners forskud til rådgivningsforløb i kampagneplanlægningen.

Markedsmodningsfonden fortæller, at initiativet er sat i værk for at fremme dagsordenen om crowdfunding i Danmark og for at sørge for, at så mange iværksættere som muligt får mulighed for at lancere deres produkter.Statslig fond investerer i crowdfundede virksomheder, logoer

Crowdfunding er en alternativ måde at tilvejebringe finansiering til iværksætteres nye forretningsidéer. Det er det, vi nu understøtter med Markedsmodningsfondens indsats på området, så danske virksomheder både får del i de mange penge til nye produkter, der rejses på crowdfunding-platforme, men også understøttes i at få deres produkter på markedet,” forklarer Markedsmodningsfondens sekretariatschef, Sigmund Lubanski, og fortsætter,

Markedsmodningsfondens match-finansiering af de midler, iværksætterne rejser på crowdplatforme, vil gøre det muligt for iværksætterne hurtigere at få modnet deres forretningsidé og dermed skabe grobund for flere danske iværksætter-succeser,” siger Sigmund Lubanski.

Læs også: Crowdfunding platformen Lendino er klar til at låne flere penge ud

Initiativet hilses velkomment af Dansk Erhverv

Hos Dansk Erhverv er man meget positive over for det nye tiltag fra Markedsmodningsfonden, da man mener, at det er vigtigt at få legitimeret crowdfunding, og da der er et stærkt behov for crowdfunding hos nye virksomheder.

Sigurd Schou Madsen Dansk ErhvervMarkedsmodningsfondens nye mulighed for medfinansiering af crowdfundede produkter kan få endnu flere til at føre deres vækstdrømme ud i livet, og det er samtidig en legitimering af og et stærkt signal om, at vi i Danmark vil crowdfunding,” siger Sigurd Schou Madsen, der har ansvaret på iværksætterområdet i Dansk Erhverv, og fortsætter:

Crowdfunding rammer lige ned i tidsånden. Nye, små og mellemstore vækstvirksomheders største udfordring er at skaffe kapital, og samtidig vil forbrugerne i højere grad engagere sig. Banker og de traditionelle investorer siger langt oftere nej i kølvandet på finanskrisen. Men idérigdommen og driften mod at vækste er der uanfægtet. Crowdfunding skaber virksomheder og jobs, der ellers ikke ville være blevet skabt,” mener Sigurd Schou Madsen.

Læs også: Skab succesfulde crowdfunding kampagner med HeartReacher

Meget positivt initiativ, men ikke uden udfordringer

Dansk Crowdfunding Forening er ligeledes meget positive over for tiltaget, som, de mener, kan få stor betydning for danske iværksættere.

Vi er stolte over, at Danmark nu går i front for den nye crowdbaserede økonomi med et så ambitiøst tiltag som dette,” siger Frederik Ploug Søgaard formand i Dansk Crowdfunding Forening.

Men Frederik Ploug Søgaard siger også, at selvom det er et stort skridt i den helt rigtige retning, så er der også nogle udfordringer ved tiltaget. Der er for få ansøgningsrunder, for lang behandlingstid og pengene betales ret sent i processen, påpeger han.

Iværksættere skal vente op til 5 måneder på svar

Ifølge Frederik Ploug Søgaard bør den enkelte iværksætter overveje, hvorvidt det kan betale sig at gøre fuldt brug af Markedsmodningsfondens crowdfundingpakke. 

Han fortæller, at det forholder det sig sådan, at ønsker man både crowdfunding-rådgiver og match-funding, kræver det i praksis, at man må vente 5 måneder, før man får svar og kan påbegynde forberedelserne på en kampagne, der skal indsamle minimum 250.000 kr.

Min vision med crowdfunding er, at den danske befolkning en dag får lov selv at disponere over hvilke projekter,Crowd15, Frederik deres skattekroner skal gå til. Det kan nogen gange være svært at forstå et system som det danske, hvor et hav af projekter og et hav af private midler ikke får lov at mødes frit, men skal sluses igennem et lille bitte nåleøje af et offentligt fondssystem,” siger Frederik Ploug Søgaard og fortsætter:

Men det er jo rigtig interessant, når det offentlige faktisk erkender problemstillingen og forsøger at inddrage folket i udvælgelsen af de projekter, der fortjener støtte. Men hvis det her skal virke efter hensigten, så må de gå helhjertet ind i forsøget.

Markedsmodningsfondens formål er at forbedre nystartede virksomheders muligheder for at få deres produkt på markedet. Spørgsmål er så, om det nye tiltag er skruet ordentligt sammen, eller om der er rum for forbedring? Markedsmodningsfonden ser lige nu på mulighederne for at forkorte tiden fra ansøgning til svar.

Læs mere om Markedsmodningsfondens initiativ her.

Skriv et svar