Arkiver

Nyheder

Gæsteindlæg: God brugeroplevelse med deleøkonomi

Hvordan sikrer man en god brugeroplevelse, når man lægger al ansvaret ud til brugerne selv?

Deleøkonomi betyder, som navnet antyder, at økonomien er delt mellem flere. På den måde decentraliseres ansvaret, og selve afsenderen af en deleøkonomisk service har sværere ved at kontrollere, hvordan brugerne oplever servicen. Konceptet er for eksempel kendt fra gomore.dk, hvor man kan finde et lift med privatpersoner, og på den måde dele de økonomiske udgifter, der er forbundet med transporten.

Men hvordan sikrer man sig, at bruger får en god oplevelse af servicen, hvis alt ansvaret ligger hos de enkelte brugere? Det har Vivi Damkjær og Maria Ørndrup fra IT-universitetet i København skrevet speciale om. De er i specialet kommet frem til ni retningslinjer, der skal optimere brugeroplevelsen i forbindelse med deleøkonomisk orienterede koncepter. Retningslinjerne henvender sig til formidleren, altså holdet bag for eksempel en web-platformen, der bygger på deleøkonomiske ideer. Specialet bygger på platformen, der benytter sig af bruger til bruger-services.

Maria Ørndrup (tv) og Vivi Damkjær
Maria Ørndrup (tv) og Vivi Damkjær

 

Herunder følger de ni retningslinjer i overskriftsform. Læs dem i en mere udbygget udgave i dette blogindlæg på trunkbird.dk.

Retningslinje 1
Muligheden for at spare penge er en primær motivationsfaktor for brugerne og bør derfor være en integreret del af peer-to-peer services.

Retningslinje 2
I services, hvor der udveksles ‘noget for noget’, bør formidlere gøre det muligt for brugerne at opnå en ligevægt mellem, hvad de giver og modtager.

Retningslinje 3
Formidlere bør synliggøre aktivitet i formidlingsplatformen, hvis de ønsker at øge følelsen af fællesskab. Dette fremmer tilliden og støtter op om indirekte reciprocitet.

Retningslinje 4
Social interaktion øger servicens troværdighed. Services bør skabe plads til, at interaktionen kan trives.

Retningslinje 5
Formidler kan fremme brugeres og ikke-brugeres følelse af personlig kontrol ved at tilbyde økonomisk og praktisk tryghed ved deltagelse.

Retningslinje 6
I peer-to-peer services, som bygger på direkte interaktion mellem brugere, kan formidler fremme brugeres følelse af personlig kontrol ved at give dem adgang til relevant information om andre brugere. Den personlige kontrol kan videre øges ved at understøtte brugernes mulighed for indbyrdes forhandling.

Retningslinje 7
I peer-to-peer services, som bygger på direkte interaktion mellem brugere, kan anmeldelser motivere brugerne til god opførsel. Videre kan kvalitative beskrivelser fremme anmeldelsernes troværdighed.

Retningslinje 8
Det er vigtigt, at formidler former brugeroplevelsen ved at sætte rammer for brugerne. Dette kan gøres ved at udbygge formidlingsplatformen, så den flytter dele af ansvaret tilbage til formidler.

Retningslinje 9
Formidler bør strukturere servicen, så brugere føler en fornuftig afvejning mellem deres investerede tid og energi over for udbyttets samlede værdi.

Skriv et svar