Arkiver

FintechNyheder

Crowdfunding er fuldt ud lovligt i Danmark

Erhvervs- og Vækstministeriet er kommet med en rapport, der fastslår, at alle typer crowdfunding er lovligt i Danmark.

Af Torben Kloster

Der har hidtil været meget usikkerhed om de danske regler i forhold til crowdfunding. Både Finanstilsynet og SKATs retningslinjer har været svære at tyde, men i dag har Erhvervs- og Vækstministeriet udgivet en rapport, der skaber klarhed om emnet.

Den altoverskyggende konklusion er, at alle typer crowfunding er lovlige i Danmark. Med alle typer menes følgende udgaver af crowfunding:

  • Donationsbaseret crowdfunding, som er rene donationer, der oftest bliver brugt i forbindelse med velgørende formål.
  • Rewardbaseret crowfunding, hvor man som investor for en materiel eller immateriel belønning for sit bidrag (denne model benytter kickstarter.com, indiegogo.com og booomrang.dk sig af).
  • Lånebaseret crowfunding, hvor investorer kan låne direkte til virksomheder uden om de traditionelle banker.
  • Aktiebaseret crowdfunding, hvor investorer kan investere direkte i virksomheder og få andel i dem.

Der har indtil nu været meget tvivl om, hvorvidt den kapital, der blev tilført via den rewardbaserede model, er skattepligtig. Rapporten slår fast, at indtægt opnået gennem rewardbaseret crowdfunding som udgangspunkt skal anføres som almindeligt salg af varer eller ydelser i virksomhedens årsregnskab.

Dog skal det nævnes, at hvis bidraget fra investoren er væsentligt højere end værdien af det produkt eller den ydelse, der bliver sendt den anden vej, skal der betales gaveskat af indtægten. Gaveskat kræves på samme måde af indtjening, der er opnået gennem donationsbaseret crowdfunding.

Crowdfunding er sat fri
Tydeligere regler om crowfunding har været på vej siden juni 2014, hvor regeringen sammen med Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti besluttede at undersøge mulighederne for at fremme crowfunding i Danmark.

Med den nye rapport håber Erhvevs- og Vækstministeriet, at der for alvor kommer gang i crowfunding herhjemme.

”Med en tydeliggørelse af reglerne har vi lagt rammerne for, hvordan crowdfunding fungerer herhjemme. Nu lader vi markedet om at udvikle sig, og vi håber, at danskerne tør benytte sig mere af crowdfunding fremover,” siger Kristine Pontoppidan, der er crowdfundingninja i Erhvervsstyrelsen.

Du kan læse meget mere om de enkelte detaljer ved hver crowdfundingtype i den fulde rapport her. Erhvervsstyrelsen har desuden udformet en række vejledninger, hvor man som iværksætter kan få information om, hvilke regler man skal overholde og hvad man skal huske at overveje inden man går i gang med at finde penge gennem crowdfunding.