Arkiver

BusinessNyheder

Nordjydske virksomheder tror ikke på øget vækst

Det viser en ny konjunkturmåling fra Dansk Erhverv. Her forventer syv ud af ti københavnske virksomheder, at omsætningen vil stige inden for det næste år, mens kun 32 procent har samme forventning i Nordjylland.

Den seneste konjunkturmåling fra Dansk Erhverv viser, at virksomhedernes tro på fremtiden generelt er vokset. På landsplan melder 54 procent af de danske virksomheder, at de forventer en stigende omsætning i de næste tolv måneder. Bare tolv procent af virksomhederne forventer en faldende omsætning.

Dermed er der tale om en forsigtig stigning i optimismen set i forhold til sidste måling fra februar 2015.

Kilde: Dansk Erhverv, juni 2015. n=425 Anm.: Der er stillet spørgsmålet ”Hvordan forventer du, at virksomhedens samlede omsætning vil udvikle sig de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder?”  Nettotal: Andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald
Kilde: Dansk Erhverv, juni 2015. n=425
Anm.: Der er stillet spørgsmålet ”Hvordan forventer du, at virksomhedens samlede omsætning vil udvikle sig de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder?”
Nettotal: Andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald

Nordjyderne er mest forsigtige

Knap 70 procent af de københavnske virksomheder tror på at deres omsætning vil stige inden for de næste år, samt at de vil ansætte flere medarbejdere i de næste 12 måneder. Regionens forventninger ligger altså langt over landsgennemsnittet på 54 procent.

Nordjyderne derimod forventer i langt højere grad status quo i væksten i regionen, og kun 32 procent forventer en stigning i omsætning. Men nordjydernes manglende tro på vækst i det kommende år kan dog ikke ses som en decideret pessimisme eller forventning om fald i omsætningen. På det områder er nordjyderne ikke mere sortsynede end landsgennemsnittet. I Nordjylland forventer 15 procent et fald i omsætningen mod 12 procent på landsplan.

Til gengæld kan de nordjyske tal ses som forsigtighed. De nordjyske virksomheder forventer nemlig i langt højere grad end landsgennemsnittet, at omsætningen vil være uændret i de kommende tolv måneder med hele 53 procent.

Du kan se hele den regionale konjunkturmåling fra Dansk Erhverv på dette link.

Skriv et svar