Arkiver

konjunkturbarometer-region2015

Kilde: Dansk Erhverv, juni 2015. n=425
Anm.: Der er stillet spørgsmålet ”Hvordan forventer du, at virksomhedens samlede omsætning vil udvikle sig de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder?”
Nettotal: Andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald

Skriv et svar