Arkiver

BusinessNyhederPlatform

Digitalisering på socialområdet kan give offentlige millionbesparelser

Digitaliseringen af handicap og udsatte voksne-området (DHUV) hjælper kommunerne til hurtigere sagsbehandlinger og besparelser på socialområdet. Borgere i landets kommuner, der enten står over for en sagsbehandling eller er midt i processen, kan således se frem til forbedret service. 

Der er pres på kommunerne, når det gælder sagsbehandlingstider på socialområdet. Dette skyldes i høj grad, at de eksisterende digitale it-løsninger kun giver de kommunalt ansatte begrænset adgang til fælles data, hvorfor der i dag går lang tid med at lede efter information, der i forvejen er indhentet. Hvordan undgår man i fremtiden at bruge unødvendige ressourcer på dataindhentning? Og hvordan løses denne kommunale udfordring i en digital tidsalder?

Ét samlet fagsystem til procesoptimering
EG A/S, der er kendt for at levere digitale løsninger til den kommunale sektor i Danmark, har fået til opgave at effektivisere kommunernes eksisterende it-systemer på handicap – og udsatte voksne-området, og løsningen skal findes i ét samlet fagsystem, der har til formål at garantere kortere sagsbehandlingstider på området.

Digitaliseringen af handicap og udsatte voksne-området (DHUV), der understøtter kommunernes sagsbehandlinger, er på nuværende tidspunkt godt undervejs. EG A/S har hidtil implementeret løsninger i knap en tredjedel af landets kommuner blandt andet Struer Kommune. I de kommuner, hvor DHUV allerede er indført, ses der resultater i form af lettere sagsbehandlingsprocesser, da de kommunalt ansatte nu har let adgang til data og undgår således at bruge adskillige timer på at søge efter data, der skal anvendes til borgernes sager.

Fokus på digitale løsninger kan føre til store besparelser
Det er ikke første gang, at EG A/S står for effektivisering af digitale løsninger inden for kommunerne. EG har eksempelvis tidligere udviklet EG On Klagesystem, der effektiviserer klager til husleje og beboerklagenævn. Dette system valgte Randers kommune at gøre brug af, hvilket i sidste ende resulterede i besparelser.

Netop synlige besparelser for kommunerne er målsætningen med DHUV, da projektet sikrer mere effektive arbejdsgange samt lettere adgang til data og ledelsesinformation. Digitale løsninger gavner dermed den kommunale økonomi, da ressourcerne bliver udnyttet i langt højere grad. Dette er hårdt tiltræng, særligt set ud fra, at kommunerne fra 2016-2019 skal betale et omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. om året som en del af finansaftalen.

Digitaliseringen på det sociale område udbredes fortsat i kommunerne landet over i håbet om en mere effektiv anvendelse af ressourcer, bedre borgerservice samt besparelser.

Interesseret i at læse mere om DHUV projektet, så klik her

Skriv et svar