Arkiver

Nyheder

Ny positiv melding fra minister: “Fonden vil blive prioriteret i de kommende forhandlinger”

Troels Lund Poulsen

Der er lagt op til markante besparelser i regeringens finanslovsudspil, der blev præsenteret af finansministeren 29. september. Besparelser som kunne få konsekvenser for Fonden for Entreprenørskab. Nu forsikrer Erhvervs- og Vækstministeren dog, at Fonden vil blive prioriteret i de kommende forhandlinger. 

“Fonden for Entreprenørskab er ikke blevet glemt i forbindelse med regeringens finanslovsforslag. Midlerne til fonden vil blive prioriteret i forhandlingerne om forskningsreserven, som netop bliver indledt,” udtaler Erhvervs- og Vækstminnister Troels Lund Poulsen nu til Berlingske Business d. 9. oktober.

Meldingen kommer umiddelbart efter at adskillige iværksættere, erhvervsfolk, organisationer og undervisere m.fl. har markeret deres utilfredshed med regeringens finanslovsudspil på de sociale medier.

Udspillet lagde op til markante besparelser på blandt andet forsknings-, uddannelses- og erhvervsfremmeområdet, hvilket kunne få alvorlige konsekvenser for Fonden for Entreprenørskab.

finanslovsforslag
Michael Eis, direkør i booomerang.dk, udtaler sig om finanslovsudspillet

 

finanslov2
Budgetspecifikation fra Finanslovsforslaget

FFE glæder sig over de positive takter
Udmeldingen vækker glæde i Fonden for Entreprenørskab:

”Ministeren har med den udmelding gjort det klart, at regeringen også har unge og deres uddannelse i entreprenørskab som en prioritet. Vi glæder os over de positive takter, og vi ser med stor interesse frem til at se niveauet af regeringens ambitioner, når forskningsreserven skal forhandles endeligt på plads,” lyder det fra adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab, Christian Vintergaard.

Siden 2010 har Fonden for Entreprenørskab været på finansloven, og dette har sammen med erhvervslivets store opbakning sikret, at Fonden har kunnet levere markante internationale forskningsresultater, mere end fordoblet udbredelsen af entreprenørskab i danske skoler og uddannelser, uddele millioner til udvikling af ny entreprenørskabsundervisning, finansiere unge iværksættere etc.

Direktør takker for erhvervslivets støtte
FFE skriver på deres hjemmeside, at de i løbet af de sidste par uger har oplevet stor opbakning fra både lærere, undervisere, erhvervsfolk, unge iværksættere, organisationer og virksomheder. De håber nu at folk vil forsætte deres offentlige støtte til Fonden, mens politikernes forhandlinger stadig er i gang.

”Jeg vil gerne sige tak til alle, der har hjulpet med at gøre opmærksom på Fondens arbejde i samspillet med uddannelser og erhvervsliv, og hvor vigtig entreprenørskab i uddannelserne er for Danmarks fremtid. Forhandlingerne er stadig i gang, så vi håber, at I vil fortsætte med at vise politikerne, hvor væsentligt I mener, at entreprenørskab er i uddannelserne,” siger Christian Vintergaard.

 

Skriv et svar