Arkiver

NyhederSustainable Tech

Innovationshuset vil udvikle fremtidens cykelparkering i København

København er blandt verdens bedste byer at cykle i – og antallet af cyklister i byen er stigende. Men hvor skal alle disse cykler parkeres? Innovationshuset inviterede til ’co-creation’ workshop for at finde løsninger på byens udfordringer med cykelparkering.

Innovationshuset slog d. 26. oktober dørene op for 70 deltagere med forskellige indgangsvinkler til cykelparkering. Målet var at sætte gang i udviklingen af nye løsninger på de trafikale udfordringer, København har på cykelparkeringsområdet. Deltagernes baggrund spændte vidt – fra arkitekter og designere til repræsentanter fra Københavns Kommune og medlemmer af Dansk Cyklistforbund. Mange interesser var således repræsenteret, og alle deltog i dagens planlagte workshop.

”Vi er meget beærede og glade for alle de idéer, og ikke mindst den energi, som er kommet ud af workshoppen. Næste trin er at få idéerne til at leve, så vi kan teste dem af. Og så skal vi ud og finde private eller offentlige samarbejdspartnere, som har lyst til at være med til at prototype, så vi for eksempel kan give københavnerne lov til at tage cyklen i supermarkedet. Målet er, at idéerne bliver så attraktive, at enten vi som kommune eller andre interessenter får lyst til at realisere nye og bedre byrum,” siger Innovationschef for Innovationshuset, Diana Arsovic.

Benspænd gav kreative ideer
Efter et kort oplæg fra stadsarkitekt, Tina Saabye, om cykelparkering og arkitektur gik det løs med den kreative del af dagens program. Alle deltagere blev placeret i en gruppe, som skulle brainstorme på kreative cykelparkeringsløsninger. For at sætte gang i forslagene blev deltagerne bedt om at tage ja-hatten på og allerhelst finde på spacy og futuriske ideer – ideer udover det, som folkene bag Innovationshuset selv kunne tænke frem.

Hver gruppe blev præsenteret for en række benspænd, som skulle få deltagerne i gang med at tænke cykelparkering på nye måder. ”Hvad nu hvis…” efterfulgt af forskellige scenarier som eksempelvis ”… ingen måtte eje en cykel”, ”… cykelparkering skulle privatiseres” og lignende udsagn fik hurtigt gang i brainstormingen i grupperne.

Efterfølgende skulle alle grupper udvælge de tre bedste og gerne skøreste ideer, som derefter skulle tages med i en runde speeddating for løsningsforslag. Grupperne samledes herefter igen og skulle i fællesskab beslutte sig for en enkelt idé, som senere skulle pitches foran alle.

Nedbrydelige bio-bikes og elimination af parkeringsbehov
Mængden af futuristiske ideer, der blev fremlagt sidst på dagen, var imponerende og spændte fra kommunale processtyringsmodeller for implementering af de mest optimale stedspecifikke cykelparkeringsmodeller til dronestyret cykelparkering. Deltagerne kom mildest talt vidt omkring.

Flere grupper havde den nedbrydelige cykel som omdrejningspunkt, da der i store dele af byen står cykler og forfalder – og fylder. Det skulle den biologisk nedbrydelige Bio-bike for eksempel gøre op med. Deltagerne havde simpelthen opfundet en cykel, der havde en begrænset levetid, som derfor ville holde antallet af cykler i byen naturligt nede.

Andre grupper havde lignende ideer, hvor cykler skulle kunne printes på 3D-printere og efter brug opløses for på den måde at eliminere behovet for cykelparkering.

At eliminere behovet for cykelparkering var også et tema, som flere grupper valgte at tage udgangspunkt i. En gruppe havde designet en dagligvarebutik for cykler, så behovet for reel cykelparkering forsvandt. Andre ville lave et større samarbejde med indkøbscentre og skabe cykelstier og hurtig afhentning af varer for cyklister på farten.

Omvendte elcykler, sammenklappelige bycykler og bemandede parkeringspladser
Et af forslagene tog afsæt i en omvendt elcykel, som skulle lagre energien fra de tusindvis af cyklende københavneres pedalkraft. Energi skulle opsamles på store, tydeligt markerede cykelparkeringsområder, hvor man kunne tilslutte sit cykelbatteri til en afladningsstation. På den måde kunne cyklisterne bidrage til et grønnere København, og evt. også blive belønnet gennem en form for energiopsamlingssystem.

Belønningssystemet skulle få flere cyklister til at parkere på strategisk velplacerede parkeringsområder, hvilket ville frigive plads på hovedstadens cykelparkeringsknudepunkter.

Tæt på de mest hårdt belastede trafikale områder, skulle der opstilles bycykler i folde-version, der nemt og hurtigt kunne hentes i et lille skab, afleveres, sendes i rotation og ikke mindst indstilles automatisk til cyklistens personlige præferencer ved hjælp af en app. Foldecyklerne skulle samles i arkitektonisk lækre Lockerparks, der samtidig kunne fungere som energiopsamlingscentre for bycyklernes opsamlede pedalkraft. Eller de kunne afleveres ved at løfte en låge til et underjordisk cykelopbevaringssted – samme sted skulle cykler gennemgå et tjek, så de altid er i fin stand.

Bemandede cykelparkeringsområder var et forslag, som flere grupper tog op. Det skulle gøre parkering i bestemte områder attraktivt, at man ganske nemt og hurtigt kunne aflevere sin cykel til et andet menneske, der så skulle håndtere parkeringen. Et socialt aspekt ved de bemandede parkeringsanlæg blev introduceret ved, at man for eksempel kunne ansætte socialt udsatte til at tage imod cyklerne, sørge for forsvarlig parkering og måske give cyklerne et lejlighedsvist eftersyn.

Cykelparkering på byens tage, cykeltræer og tidsindstillede cykelbøjler
En gruppe arbejde med en idé om at udnytte byens mange tage ved at lave grønne rekreative områder, der både skulle give cyklisterne grønne oaser på nyanlagte supercykelstier og mulighed for parkering i højden. Lidt i samme boldgade havde en gruppe planer om at indsætte droner, der skulle flyve cykler frem og tilbage mellem ejerne og cykelparkeringsområder på hustage.

Et cykeltræ, der skulle udstille de parkerede cykler frem for at gemme dem væk fra bybilledet, var også på tegnebrættet. Projektet skulle vise København frem som en stolt cykelby.

Nogle deltagere fandt på, at man udvalgte steder i byen kunne lave midlertidig cykelparkering – eksempelvis ved store koncertsteder som Forum og Vega, hvor behovet for cykelparkering er stort ved koncerter, men beskedent uden for disse tidspunkter. Gruppens forslag var således at lave en tidsindstillet bøjle, der skulle dukke op af jorden ved spidsbelastede tidspunkter og efterfølgende forsvinde ned i jorden igen.

Innovationshuset arbejder videre med ideerne
Efter gennemgangen af alle gruppernes mange ideer rundede teamet bag Innovationshuset af og fortalte, at de vil tage alle ideerne med videre. De løsninger, der er nemmest at integrere, vil blive testet af hurtigst muligt – de mere komplicerede og futuristiske ideer bliver bragt videre af Innovationshuset.

Innovationshuset vil ved hjælp af alle forslagene skabe nogle konkrete løsninger – både til København i dag og til fremtidens cykelparkering.

I august måned i år åbnede Københavns Kommune Innovationshuset – et kreativt fælles projekt for alle kommunens forvaltninger med kontor- og testfaciliteter placeret i Kødbyen, Halmtorvet 27 på Vesterbro.

Skriv et svar