Arkiver

Nyheder

Tre danske startups skal nyskabe landbruget

Tre vindere af Agro Business Parks innovationskonkurrence 2015 er netop blevet kåret, og hvert projekt kan vende hjem med 50.000 kroner til at sætte skub i virksomheden. Vinderne er Blue Flavour, FarrowTech og Saponin Innovation Center Europe.

I år deltog 41 startup virksomheder i Agro Business Parks innovationskonkurrence 2015, der udelukkende kræver en god forretningsidé, der endnu ikke er registreret salg på. Ideerne bedømmes ud fra deres aktualitet, teknologiske og vidensmæssige nyhedsværdi, kommercielle potentiale samt realiserbarhed.

Holdene bag de tre vinderprojekter har henholdsvis udviklet en metode til udvinding af protein fra muslinger, et system til automatisk faringsovervågning og en raffineringsproces, der kan øge produktionen af saponin.

Blue Flavour – udvinding af protein fra muslinger
Traditionel landbrugsproduktion vil i løbet af nogle årtier rammes af begrænsninger i forhold til mangel på fosfor, hvilket stiller nye krav til fremtidens fødevareproduktion.

I projektet Blue Flavour har Lars Erik Holtegaard udviklet en metode til at udvinde protein fra små muslinger.

Processen omfatter separation af køddele og skaldele med efterfølgende tørring og forædling til foder og fødevarer. Ved at producere muslinger i store tonnager er det muligt at frembringe både værdifuldt protein og samtidig udvinde fosfor fra havvandet og føre det tilbage i kredsløbet.

I projektet er der blandt andet demonstreret metoder til tørring med meget lavt energiforbrug og fremstilling af produkter som eksempelvis proteinfoder med tang, muslingemel til foderblandinger, muslingepulver til fødevarer og kalktilskud.

FarrowTech – Reducering af pattegrisdødeligheden
I svinebesætninger er der en høj dødelighed blandt pattegrise, ofte som følge af komplikationer og iltmangel i forbindelse med fødslen. Statistik fra 2013 viser, at 22,3 % af alle pattegrise dør før fravænning. For landmanden er der både et stort økonomisk potentiale i at reducere dødeligheden, samtidig med at pattegrisdødeligheden både er etisk og dyrevelfærdsmæssigt problematisk for branchen.

Jakob Skårhøj fra FarrowTech arbejder med udvikling af et automatisk overvågningssystem, som giver landmanden mulighed for intensiv overvågning af de farende søer på en omkostningseffektiv måde.

Saponin Innovation Center Europe – fra affaldsbiomasse til grønt højværdiprodukt
Saponin forekommer naturligt i forskellige planter med det formål at beskytte planten mod svampe, skadedyr og bakterier. Dermed er saponin et stof, som har potentiale til at indgå i for eksempel rengøringsmidler, medicin, kosmetik, konserveringsmidler og foder.

Saponin produceres i dag primært i Chile og Kina ud fra speciel bark og blade med store miljøomkostninger som følge heraf. Hidtil har det kun været muligt at producere 200-300 tons saponin pr. år globalt, hvilket medfører høje priser og begrænset tilgængelighed og anvendelsesmuligheder.

Saponin Innovation Center Europe vil booste produktionen af saponiner ved at raffinere klid fra quinoa, som i dag betragtes som et affaldsprodukt. Hermed vil virksomheden arbejde hen imod at øge den tilgængelige mængde af Saponin op til 2000 tons om året.

De står bag konkurrencen
En del af konkurrencens 41 deltagere vil efterfølgende blive tilbudt hjælp fra Agro Business Park med henblik på at realisere deres forretningsideer. Et af de springende punkter i denne sammenhæng er kapitalfremskaffelse. Sponsorerne af innovationskonkurrencen 2015 er Aarhus Universitet, Viborg Kommune, CAPNOVA, Nordea, Agro Food Park og SEGES.

Arrangørerne bag konkurrencen er Agro Business Park, Innovationsnetværket for Biomasse, Enterprise Europe Network, Biocluster.dk, Future Food Innovation og Food Network.

Skriv et svar