Arkiver

NyhederSustainable Tech

Erhvervsminister Troels Lund Poulsen: Afskaf grønne fonde og tilskudsordninger!

Troels Lund Poulsen

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen mener, at man helt principielt bør afskaffe tilskudsordninger og fonde. Derimod vil han se på, hvordan man kan indføre fordelagtige skatteordninger, der kan fremme cirkulær økonomi.

Den 25. november 2015 bød Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen velkommen til konferencen om ’Potentialet for Danmark som cirkulær økonomi’. Her blev erhvervsministeren blandt andet spurgt om, hvorfor regeringen har valgt at afskaffe eksempelvis Grøn Omstillingsfond, når de kan se de positive væksttal, der følger i kølvandet på cirkulær økonomi.

”Afskaf tilskudsordninger og fonde – de kan ikke redde noget eller gøre en reel forskel. Vi skal derimod regulere og indføre fordelagtige skatteordninger i stedet. Skattesystemet spænder ben for mange grønne tiltag – både tilsigtet og utilsigtet. Det kan simpelthen være en hæmsko for cirkulær økonomi indimellem. Og det skal vi selvfølgelig kigge på,” svarede Troels Lund Poulsen.

Læs også: Cirkulær økonomi kan øge BNP med 1,4%

Regeringen lukker grøn omstillingsfond
Medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Ida Auken, var også blandt konferencens deltagere. Hun sad i regeringen, da Den Grønne Omstillingsfond blev oprettet.

“Den grønne omstillingsfond skulle jo netop hjælpe små og mellemstore virksomheder. Eksempelvis grønne startup virksomheder kunne søge støtte, og fonden var et led i at sætte skub i den cirkulære økonomi i Danmark,” forklarer Ida Auken.

Nu har de politiske vinde skiftet, og Den Grønne Omstillingsfond, hvor små og mellemstore grønne virksomheder kunne søge midler, bliver afskaffet pr. 1. Januar 2016.

Dansk Industri har gjort cirkulær økonomi til en mærkesag
Ved konferencen talte også Direktør i Dansk Industri, Tine Roed. For hende var det vigtigt at pointere, at konkurrencedygtig og bæredygtig ikke er modsætninger – det kan derimod være grobund for en succesfuld forretningsmodel.

”Når man ser ud i verden i dag, står det helt klart, at vi er nødt til at omstille til cirkulær økonomi. Vi har gjort det til en mærkesag i Dansk Industri,” lyder det fra Tine Roed.

Det er særligt, når man retter fokus mod den globalt set voksende middelklasse og det medfølgende stærkt stigende forbrug, at Tine Roed mener, at man bør være på forkant med udviklingen og sørge for at inkorporere cirkulær økonomi.

”Der er kun en vej frem – vi er nødt til at gøre cirkulær økonomi til en forretningsmodel – en økonomisk og bæredygtig forretningsmodel,” sagde Tine Roed afslutningsvis.

Læs også: Reshopper: Cirkulær økonomi er mere end en forreningsmodel

1 kommentar

Skriv et svar