Arkiver

NyhederSustainable Tech

Ida Auken: Grøn omstilling starter med cirkulær økonomi

I sidste uge modtog den danske regering den tvivlsomme ære at vinde dagens ’Fossil of the day”-pris ved Klimatopmødet i Paris COP21. Prisen uddeles til den aktør eller det land, der har gjort sig mest negativt bemærket. Men muligvis ser alt ikke sort ud. Cirkulær økonomi er på vej frem, lyder det fra flere sider.

Klimaforandringer, klodens begrænsede ressourcer og ikke mindst en presset økonomi efter finanskrisen giver et stigende antal virksomheder incitament til at omlægge dele af produktion og økonomi til i højere grad at genanvende ressourcer, energioptimere og tænke grøn omstilling ind som en naturlig del af virksomhedens økonomi. Og det er netop, hvad cirkulær økonomi går ud på – at genbruge materialer, sende dem i cirkulation i stedet for at bruge og smide væk, som man i mange tilfælde har gjort det tidligere.

”Alt tyder på, at det kan betale sig – miljømæssigt, økonomisk og energimæssigt. Cirkulær økonomi kan skabe jobs, spare penge og beskytte miljøet. Vindmøller er beviseligt billigst og mest bæredygtigt, men det lyder stadig ’Grøn energi er dyr at investere i!’. Det samme gælder med cirkulær økonomi. Hvorfor er skiftet ikke sket endnu?” spørger Anders Eldrup, Forbundsformand ved 3F og medlem af 3F’s Grønne Tænketank.

Hvilke økonomiske og miljømæssige fordele, der er ved at omstille til cirkulær økonomi, er netop blevet undersøgt med Danmark som udgangspunkt for en stor beregningsmodel. Bag undersøgelsen og rapporten står Ellen MacArthur Foundation, McKinsey & Co og NERA Consulting Group i samarbejde med flere danske ministerier.

Cirkulær økonomi har et momentum lige nu
Da Ida Auken i sidste uge gæstede konferencen ’Potentialet for Danmark som cirkulær økonomi’, var hun i sin egenskab af politiker, varm fortaler for cirkulære økonomi og formand for Society Stakeholder Group en del af debatpanelet.

”Cirkulær økonomi har virkelig et momentum lige nu – i modsætning til mange andre grønne dagsordener. Og det er et rigtig godt sted at starte,” udtaler medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Ida Auken.

Der er brug for samarbejde mellem politikere og de mennesker, der sidder med fingrene i jorden, mener Ida Auken. Hun forklarer, at politikerne har brug for at høre, hvilke udfordringer eksempelvis virksomheder står overfor.

”København er i gang med at starte et nyt retursystem op. Forhåbentlig kan cirkulær økonomi starte lokalt og sprede sig globalt,” siger Ida Auken og peger på, at udviklingen allerede er i gang mange steder.

Danmark har et stort, grønt vækstpotentiale
Blandt undersøgelsens resultater er, at en omstilling til en cirkulær dansk økonomi frem mod 2035 vurderes at kunne give et øget BNP på op til 1,4 pct. årligt. Derudover kan en grøn omstilling give Danmark en øget eksport på 3-6 procent og op mod 13.000 ekstra jobs. Økonomisk kan en omstilling til cirkulær økonomi være en stor gevinst for et land som Danmark.

”Danmark har et stort vækstpotentiale trods det relativt gode udgangspunkt. Det kræver politisk og akademisk fokus, hvis vi skal omstille til cirkulær økonomi. Men det er vigtigt at huske, at konkurrencedygtig og bæredygtig sagtens kan følges ad,” forklarer Stephanie Hubold, leder af programmet ’Government & Cities’ ved Ellen MacArthur Foundation.

På den miljømæssige side er der ifølge rapporten også meget at hente – et reduceret dansk CO2-aftryk med 3-7 procent og et op til 50 procent mindre ressourceforbrug.

Rapporten peger på, at hvis vi i Danmark i højere grad formår at genanvende materialer, optimere energiforbrug og i højere grad omstille til cirkulær økonomi, vil der være store fordele – både økonomisk og miljømæssigt.

Dog peger Susanne Pedersen, nordisk direktør for Climate-KIC, på, at der er behov for, at den cirkulære dagsorden bliver en central del af DNA’et i vores uddannelser, på vores arbejdsplads og i vores anskuelse af verden.

“Vi skal i fremtiden fokusere på innovation og entreprenørskab. Vi skal sørge for at koble gode ideer til langtidsholdbare forretningsmodeller, og vi skal sørge for, at virksomhederne kan afprøve nye løsninger og partnerskaber på tværs af hele EU,” udtaler Susanne Pedersen.

Hun understreger, at Danmark som forgangsland inden for cirkulær økonomi kan inspirere og skabe stærk innovation verden over. Jo flere lande, der aktivt fokuserer på cirkulær økonomi, jo større mængder og variation af ressourcer bliver tilgængelige – derved kan man skabe et større marked.

EU er lun på cirkulær økonomi
Ifølge Ida Auken var cirkulær økonomi for blot et år siden noget, der var lidt i vejen, og som kun miljøministre var interesserede i. Nu er den cirkulære økonomi til gengæld ved at blive inkorporeret i EU som et sekundært marked, forklarer hun.

”Vi er nødt til ændre måden, vi opfatter affald på. Det er ikke længere affald. Det er en ressource og et materiale,” udtaler Ida Auken.

Susanne Pedersen pointerer, at det ikke kun er Danmark, som har et stort grønt vækstpotentiale. Det er hele EU.

“I tilfælde af at den globale økonomi formår at genanvende materialer, optimere energiforbruget og i højere grad omstille til cirkulær økonomi, vil der være globale fordele – både økonomisk, klima- og miljømæssigt,” udtaler Susanne Pedersen.

Per-Anders Enkvist, ekstern rådgiver ved McKinsey & Co, mener, at vi lige nu kun kradser i overfladen af den supertrend, som han forudser, at cirkulær økonomi er ved at blive.

”Vi er i starten af en bølge i forhold til cirkulær økonomi – på samme måde som klimaudfordringer var det i 2000. Cirkulær økonomi bliver lige så ’stort’, lyder det fra Per-Anders Enkvist.

Trenden er ikke kun på et politisk plan, men bestemt også i den private sektor, hvor eksempelvis Goldman Sachs har investeret et milliardbeløb i genbrugsbutikker.

Tine Roed: Dansk Industri har gjort cirkulær økonomi til en mærkesag
Ved konferencen talte også Direktør i Dansk Industri, Tine Roed. For hende var det vigtigt at pointere, at konkurrencedygtig og bæredygtig ikke er modsætninger – det kan derimod være grobund for en succesfuld forretningsmodel.

”Når man ser ud i verden i dag, står det helt klart, at vi er nødt til at omstille til cirkulær økonomi. Vi har gjort det til en mærkesag i Dansk Industri,” lyder det fra Tine Roed.

Det er særligt, når man retter fokus mod den globalt set voksende middelklasse og det medfølgende stærkt stigende forbrug, at Tine Roed mener, at man bør være på forkant med udviklingen og sørge for at inkorporere cirkulær økonomi.

”Der er kun en vej frem – vi er nødt til at gøre cirkulær økonomi til en forretningsmodel – en økonomisk og bæredygtig forretningsmodel,” sagde Tine Roed afslutningsvis.

Læs også: Reshopper: Cirkulær økonomi er mere end en forretningsmodel

1 kommentar

Skriv et svar