Arkiver

Nyheder

Ny vækstaftale skal kickstarte væksten i yderområderne

Nyt udspil fra regeringen på 800 millioner skal skabe øget vækst for produktion og iværksætteri i yderområderne i Danmark.

Aftalen er kommet i hus gennem et samarbejde med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Visionen er, at skabe bedre betingelser for virksomheder og bosatte i udkantsdanmark. Blandt andet bliver der afsat 200 millioner til en bredbåndspulje. Af andre tiltag kan nævnes et øget fokus på rådgivning og en ordning, der skal tilføre flere landdistriktsvækstpiloter til yderområderne.

Bredbåndspuljen på 200 millioner går til en forsøgsordning, der skal forbedre dækningen i de områder, der har mangelfuld internet-dækning. Disse områder er ofte mindre rentable for virksomhederne, da det kan være en hæmsko for virksomhedernes digitale virke, vurderer parterne i aftalen. Puljen skal være med til at åbne op for nye virksomheder i yderområderne.

Derudover indeholder aftalen et initiativ til at øge adgangen til medarbejdere med en videregående uddannelse inden for udvikling og vækst i landdistrikterne. Gennem ordningen gives tilskud til små og mellemstore virksomheder, der er beliggende i et landdistriktsområde og ønsker at ansætte en sådan medarbejder i op til to år til et innovationsprojekt, for eksempel til udviklingen af nye produkter og produktionsmetoder.

En anden ting, der skal gavne væksten er et øget fokus på kvalificeret rådgivning til virksomheder landet over. Initiativet nedsætter et panel af erhvervsfolk med viden om forretningsudvikling, forretningsmodeller og fagspecifik viden, der yder sparring og rådgivning til lovende iværksættere og virksomheder i forhold til strategi, markedsføring og økonomi. Rådgivningen er blandt andet med henblik på, at kunne opnå kapital eller lånefinansiering hos eksempelvis Vækstfonden eller andre investorer.

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen er glad for den nye aftale, som han mener vil kunne booste væksten landet over.

”Vi tager med aftalen i dag endnu et skridt mod at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. De 16 konkrete initiativer i aftalen vil være med til at sikre gode vilkår for produktion og bosætning i vores landdistrikter. Jeg er glad for, at partierne med aftalen bakker op om regeringens ambitioner om også at få vækst uden for de store byer”, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Se den fulde vækstaftale via Erhvervsministeriets hjemmeside.

Skriv et svar