Arkiver

BusinessIværksætterprisenNyheder

Investor Jette Bjerrum: Jeg bliver skeptisk, hvis der ikke er nogen konkurrenter

Jette Bjerrum er erhvervskvinde, investor og entreprenør med særlig interesse i Life Science. Hun leder efter startups med timingen og forretningsmodellen i orden – og så skader det jo ikke at have et dedikeret team også.

Jette Bjerrum er blandt andet direktør i medicinalvirksomheden Tracer Pharma og bestyrelsesmedlem i investor-foreningen Business Angels Copenhagen. Hun har været forretningsudvikler med speciale i Life Science-virksomheder og så har hun en finger med i spillet til “Womens Entrepreneurship Day“, blandt andet fordi hun gerne så flere kvindelige CEOs og med tiden også gerne flere kvindelige investorer, som hun selv.

-Og så er hun en del af dommerpanelet til Business Region Aarhus’ Iværksætterprisen, hvor hun skal være med til at udvælge vinderne blandt de ni finalister i tre kategorier.

“Via mit netværk blev jeg kontaktet og så lidt på sagerne. Samtidig så jeg lidt på de øvrige dommere og deres baggrund, og om hvorvidt jeg tænkte, at jeg i den sammenhæng kunne tilføre viden til iværksætterne,” fortæller hun om beslutningen for at deltage.

Hun uddyber, at der jo er rigtig mange prisuddelinger, og det kan være svært at se, hvad vi får ud af endnu en.

“Jeg mener, at hvis ellers kvaliteten er i orden, og etikken er på plads, vil øget fokus på de gode cases og iværksættere skabe fokus og inspiration til flere. Hvis vi mener, at vi skal være et iværksættersamfund, er der behov for, at vi trækker på de erfaringer, vi har og hvis jeg kan bidrage i den sammenhæng, gør jeg det,” understreger hun.

Jette Bjerrum mener, at hun som erhvervskvinde, investor og entreprenør har et ansvar for at bidrage, hvis det giver mening, og hvis ellers kvaliteten af aktiviteten er  i orden. Med erfaring fra lignende events mener hun at kunne se denne form for tiltag som en  to-strenget oplevelse. Hvor iværksætterne ser ud til at få kommentarer til deres forretningside, som de kan bruge aktivt i deres forretning og jeg som dommer bliver inspireret af iværksætterne.

Du skal kende dit marked og dine konkurrenter
Jette Bjerrum skal være med til at udvælge i alt ni finalister til tre forskellige kategorier til Iværksætterprisen. Hun bidrager med sin erhvervserfaring fra Life Science og tager den måde at tænke på med i forhold til at organisere sig. Hun fortæller også at hun i sin rolle som Business Angel leder efter fem konkrete ting hos et startup.

“Først handler det om, om der er et marked? Hvad med kunderne? Kender man dem, eller er det et helt nyt, uopdyrket land, man skal erobre?” spørger Jette Bjerrum.

Hun forklarer, at det er vigtigt for hende, at der er et basalt marked og kunder, som er villige til at betale en merpris. -Og så skal der være en strategi for at nå dem.

“Derfor er det også vigtigt for mig at høre om konkurrenterne. Svar som ”Der er ingen konkurrenter,” øger min skepsis,” siger investoren.

Har du lang vej til markedet?
En anden ting, der er vigtig at have styr på i følge Jette Bjerrum er, om produktet reelt er unikt, og om det kan patentbeskyttes. Her er det vigtigt, at startuppet har en plan for markedsføring og patentansøgning, og et realistisk forhold til hvor stort et budget disse ting kræver.

“Hvem skal producere produktet, og er der myndighedsforhold involveret, som man skal have rede på? Det er jo vigtigt i den branche, jeg er i. Det er høj risiko og mange penge, så man skal virkelig have styr på sagerne,” uddyber Jette Bjerrum.

Dernæst nævner hun timing og budget. Her skal der være et fornuftigt forhold til tidsplanen.

“Er det realistisk, eller vil man erobre hele verden inden for en urealistisk periode og med alt for få midler?” spørger Jette Bjerrum og fortsætter:

“Som investor ser jeg naturligvis også på selve værdisætningen af selskabet, hvor skal pengene komme fra og hvordan er ejerstrukturen med det nuværende team?”

Hun forklarer at det dybest set handler om at der skal være et stærkt team, så kan teknologien og produktet justeres hen ad vejen.

“Vi plejer at sige, at smart people beat a bad idea, helst ikke den anden vej rundt!”

Skriv et svar