Arkiver

Nyheder

Det kræver en ambitiøs energipolitik at fastholde Danmarks styrkeposition

Vind mølle Trendsonline havmøllepark

Danmark slår egen rekord for mængden af produceret vind energi for andet år i træk. Men det kræver, ifølge Nordisk Direktør i Climate-KIC, Susanne Pedersen, en ambitiøs energipolitik at bibeholde og udbygge den internationale styrkeposition, som dansk vindmøllebranche har. Der skal satses målrettet på at udvikle ny teknologi, der kan mindske omkostningerne ved vind energi.

Ifølge nye tal fra Energinet.dk blev hele 42,1 procent af det danske elforbrug i 2015 dækket af vindkraft. Det er den største andel af energiforsyningen, der er blevet dækket af energi fra vindmøller, nogensinde. Sammenlignet med 2004, hvor vindkraftens andel af forbruget var omkring 18 procent, er det nu mere end fordoblet.

“Det er en teknisk og samfundsmæssig udfordring at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi. I Danmark er det besluttet, at en stor del af elektriciteten skal komme fra offshore-vindkraft, som i dag har højere omkostninger end el fra fossile energikilder. For at bringe omkostningerne ned skal nye materialer og teknologier udvikles og gøres rentable. Indsatsen kan bidrage til at Danmark bevarer positionen som et førende land på området og dermed bidrage til grøn energieksport og beskæftigelse,” udtaler Nordisk Direktør i Climate-KICSusanne Pedersen.

Knappe ressourcer og udfordringer for miljø og klima har på globalt plan igangsat en ambitiøs grøn omstilling. Den globale årvågenhed understøtter, ifølge Susanne Pedersen, miljøområdets forretningsmæssige potentiale. I dansk sammenhæng er der fokus på at sænke energiforbruget, anvende flere vedvarende energikilder og bruge energien på en omkostningseffektiv og intelligent måde.

Climate-KIC arbejder for at skabe markedsmuligheder for små grønne virksomheder og startups, der arbejder med løsninger på de klimaudfordringer, vi står overfor. Særligt fokuseres der på ’clean tech’, der kan være alt fra genbrugsportaler og deleøkonomiske initiativer til energioptimering og forureningsnedsættende koncepter.

Læs også: Klimaaftale giver pengeregn til grønne startups

En ambitiøs energipolitik er nødvendig for at bebeholde dansk styrkeposition
Den danske vindmøllebranche har en international styrkeposition med mange års erfaringer med forskning, udvikling og demonstration, produktion, installation og vedligeholdelse, forklarer Susanne Pedersen. Hun peger på, at udnyttelsesgraden af vedvarende energi-løsninger også er afhængig af, hvordan byerne intelligent og effektivt styrer energien.

“En ambitiøs dansk energipolitik for grøn omstilling er dog nødvendig at bibeholde for at kunne udbygge de nuværende styrkepositioner inden for vind og for at sikre grøn eksport frem mod 2020,” slår Susanne Pedersen fast.

En af udfordringerne er, ifølge Susanne Pedersen, især at integrere en øget andel af vedvarende energi på en måde, hvor den ikke spildes og kan bruges på alle tider af døgnet. Det kræver nye innovative, integrerede energiløsninger i byerne, hvor mange forskellige teknologier og løsninger skal gå på tværs af el-, gas-, varme- og transportsektoren.

Læs også: Ida Auken: Grøn omstilling starter med cirkulær økonomi

1 kommentar

Skriv et svar