Arkiver

IoTMedtechNyheder

IoT i sundhedssektoren: Vi må ikke tøve for længe

Trendsonline Smartwatch gadgets sundhed

De mest almindeligt kendte produkter er wearables og fitness devices, men potentialet er langt større for IoT i sundhedssektoren, forklarer Christian Graversen, adm. direktør for Welfare Tech. Men det er vigtigt at kende regler, love og at have styr på datasikkerhed.

Der er et stort potentiale for IoT i sundhedssektoren og –industrien. Ifølge Research and Markets opgørelse fra oktober 2015 forventes IoT healthcare-markedet at vokse fra $ 32,47 milliarder i 2015 til $163,24 milliarder i 2020.

Det er dermed et af de største områder, der kan få gavn af IoT.

”Internet of Things har et stort potentiale inden for sundhedsteknologi, fordi det er en måde at skabe automatisk opsamling af data fra vores hverdag. Disse data kan analyseres og skabe et beslutningsgrundlag for bedre og mere effektiv sundhed for den enkelte og samfundet som helhed,” siger Christian Graversen, administrerende direktør for Welfare Tech, der er en markedsdreven klynge for sundheds- og velfærdsteknologi i Danmark.

Monitoreret i eget hjem

Det danske sundhedsvæsen er under pres fra flere ældre og flere kronisk syge. I 2010 opgjorde det daværende DSI (nu en del af KORA), at der i 2020 vil være 2 millioner kronikere med en eller flere kroniske lidelser. Dertil kommer flere behandlingsmuligheder.

Derfor er det vigtigt, at der findes metoder, hvor borgeren eller patienten kan blive længst muligt i eget hjem og være med til at varetage og monitorere egen sundhed.

Ved at bruge IoT kan sensorer for eksempel overvåge puls, blodsukker, vægt samt hjerterytme og sende resultater til sundhedspersonalet. Det giver tidstro data og dermed et direkte indblik i patientens tilstand, som derfor kan føle sig tryg og behandlet i eget hjem.

Dette medvirker samtidig til at frigøre en hospitalsseng til en mere kritisk syg patient.

”Vi ser en stigende interesse for at bruge IoT til at skabe værdifulde data. For eksempel kombinerer en virksomhed som Anygroup data fra flere sensorer i hjemmet for at sikre et mere selvstændigt og trygt liv for den enkelte borger. Icura styrker genoptræning ved at opsamle data fra sensorer båret på kroppen under træning. Systematic har også integreret intelligent hospitalslogistik til deres sundhedsplatform. Det er eksempler på tre virksomheder, som fra begyndelsen var tech-virksomheder, der nu begynder at udforske mulighederne inden for IoT. Hjælpemiddelvirksomheder som Ergolet interesserer sig også for, hvordan IoT kan styrke effekten af deres hjælpemidler,” siger Christian Graversen, der også ser mange muligheder for iværksættere og udviklere med viden om og interesse for IoT.

Husk beskyttelse

Selv om der er oplagte muligheder ved at bruge IoT inden for sundhedssektoren, blev det ved seneste HiMSS 2016 (Healthcare Information and Management Systems Society) konference i begyndelsen af denne måned i Las Vegas gjort klart, at der er en stor forskel på “tingenes internet” og Internet of Things for sundhedssektoren. Der er blandt andet en del barrierer i datasikkerhed, regler og love.

Det kan derfor være svært for nye udviklere og iværksættere inden for sundhedsteknologi at hitte rede i alle reglerne, ligesom det ofte er en fordel at kende til de etablerede sundhedsit-virksomheder og det danske sundhedsvæsens opbygning og indretning.

”Iværksættere er velkomne til at kontakte mig med deres bud på løsninger, så vi kan matche dem med potentielle partnere. De er også meget velkomne i Welfare Tech. Fordelen er, at vi hjælper med match til andre medlemmer, der også ønsker at skabe værdi med IoT,” siger Christian Graversen.

Han mener, at der er mange muligheder for at benytte IoT i sundhedssektoren og ‘Det Nære Sundhedsvæsen’, men det kan være svært at pege på bestemte områder eller lidelser.

”IoT åbner alt for mange muligheder til, at jeg tør sige, hvor man skal satse. Jeg mener dog, at Danmark er et godt sted at udvikle IoT-baseret teknologi, hvis man vil bruge det til at skabe en sammenhængende løsning, som både er værdifuld for det enkelte menneske og det samlede sundhedssystem.”

Det handler dog om ikke at vente for længe med at udvikle og afprøve ideer, da andre lande også arbejder med IoT i sundhedssektoren.

”USA er især godt med i udnyttelsen af IoT til fordel for den enkelte person.”

Skriv et svar