Arkiver

HardwareNyhederPlatform

Tilpasningsdygtig og interaktiv læring kræver mere end hardware for at lykkes

På tværs af Norden ønsker skolerne at bruge ed-tech løsninger for at skabe en mere individualiseret oplevelse for eleverne og hjælpe lærerne med bedre at styre deres klasseværelser. Men det kræver mere end bare hardware at gøre tilpasningsdygtig og interaktiv læring til en succes.

Af Lisa Mallner.

Ed-tech eller undervisningsteknologi kører på en bølge af hype og med god grund. Ed-tech værktøjer kan hjælpe med at forbedre læring for både børn og lærere, ved at gøre læring mere tilgængelig. Interaktiv læring bruger teknologi til at hjælpe de studerende med at være mere engagerede, mens adaptive læringsværktøjer hjælper lærerne med bedre at tilpasse læringen til en elevs individuelle behov.

Ed-tech bruges også til at imødekomme det voksende videnshul i digitale kompetencer, ved at hjælpe de studerende med at blive bedre til at bruge teknologi, og til administration af klasseværelset.

“Efterhånden som kvalifikationskløften udvides i form af digitale kompetencer, er ed-tech kommet i fokus som løsningen på mange uddannelsesinstitutioners problemer,” siger Blair Stevenson, den stiftende lab-manager for EduLAB Oulu, et ed-tech pre-inkubator program.

Mange skoler er også i gang med at integrere ed-tech på det administrative niveau, for at hjælpe lærerne med bedre at køre deres klasseværelser.

Efterhånden som ed-tech bliver yderligere sammenflettet med pædagogik, er det afgørende at diskutere, hvordan beslutninger truffet på hardware-niveau påvirker læring.

Fokus på læring, ikke teknologi

“Folk er nu ved at indse, at det er lige så vigtigt at udvikle og fokusere på uddannelse, pre-service og ibrugtagning, end det er at fokusere på selve teknologien,” forklarer Blair Stevenson.

Hege Tollerud, administrerende direktør for Oslo Ed-tech Cluster, deler denne opfattelse.

“En udfordring med ed-tech er at bruge det korrekt. En masse mennesker tror, at alt kan løses med enheder. Der skal man være opmærksom på at vælge de rigtige pædagogiske værktøjer og ikke bare spille spil. Hvis en lærer ikke bruger et værktøj korrekt, det kan gå galt, “siger hun.

Når skolerne investerer penge i teknologi, bliver beslutningerne ofte taget på et hardware-niveau ved for eksempel, at investere i hundredvis af tabletter til eleverne. Disse beslutninger bliver ofte taget uden at have en nuanceret erkendelse af, hvordan hardwaren passer ind i klasseværelset, rent pædagogisk. Bare at bringe en tablet ind i klasseværelset, vil gøre meget lidt for at forbedre den studerendes læringsoplevelse.

“Der er behov for at forstå, at enhver brug af tech faktisk er for at støtte effektiv læring,” forklarer Hege Tollerud.

Nima Marefat, medstifter af Digiexam, den mest udbredte løsning til digital eksamen i Sverige, er en af de ledende grundlæggere i ed-tech industrien. Han grundlagde Digiexam i 2011 – længe før den nuværende hype. Han mener skolerne er nødt til at tage et holistisk syn på teknologi i undervisningen.

Han forklarer:

“I mit perspektiv, når noget er digitalt, er det noget, der til tider er meget nyttigt, og nogle gange ikke. Vi lærer forskellige ting på forskellige måder, og noget læring kan være bedre at gøre på en ikke-digital måde. Jeg har set en trend, hvor stort set alle skoler mener, de er digitale, fordi de investerer i digitale værktøjer, men nogle gange betyder det bare at give iPads ud til studerende eller købe et Learning Management System.”

Værktøjer til lærere og administration er lige så vigtige

Mange eksperter på området mener, at en af de bedste måder, ed-tech kan have en positiv indflydelse på uddannelsessektoren er gennem værktøjer, der hjælper lærerne – ikke de studerende.

“Tid er en begrænset størrelse for lærere – når de har gode systemer til administration, undervisning og planlægning, frigør det mere tid til at være sammen med de studerende,” siger Hege Tollerud.

Mens enkle læringsredskaber såsom Duolingo er mere kendte i offentligheden, er mange virksomheder optaget af at tackle ændringerne i uddannelsessystemet generelt.

“Du kan gå ind i enhver jurisdiktion og finde 12 forskellige opfattelser af, hvordan læring skal gøres,” siger Blair Stevenson. Dette er en enorm ændring fra kun 10 år siden, da næsten alle klasseværelser i Norden fulgte tilsvarende modeller for læring.

Traditionelt set, falder pædagogik ind under en “lærer-centreret” model for undervisning, hvor læreren har den fulde kontrol over, hvordan læring foregår i klasseværelset.

“Nu er der visse produkter, der kan understøtte en helt anden model for, hvordan uddannelse fungerer institutionelt,” siger Blair Stevenson.

Adaptive og interaktive læringsværktøjer tillader lærerne at skabe en helt anderledes oplevelse i klasseværelset, hvor de studerende får viden ved at skabe, frem for passiv læring. Desuden hjælper de adaptive læringsværktøjer lærere med at interagere med de studerende på et mere individualiseret niveau end nogensinde før, for bedre at kunne hjælpe studerende, der har brug for mere opmærksomhed.

Men forandringen sker langsomt, og de mange værktøjer, der er til rådighed, kan være dræbende.

Sofistikerede købere træffe bedre valg

“Den klassiske undervisningsmodel er traditionel,” siger Nima Marefat. “Vi har brug for at give det lidt tid til at udvikle sig.”

En måde han anbefaler at gøre det, er at implementere og teste ed-tech værktøjer, tidligt og ofte.

“Hvis de [skolerne, red.] ikke tester løsninger nu, når der er en ed-tech eksplosion, vil det være for sent. De vil ikke forstå, hvordan man kan evaluere en god løsning, “siger han.

Skolerne har, historisk set, aldrig lidt af de samme former for markedspres som andre brancher, og har ikke været tvunget til at forny sig selv. Det betyder, at når nye tendenser inden for uddannelse popper op, så er det en udfordring for skolerne at forstå dem, da de ikke har udviklet en struktureret eller strategisk måde at innovere på.

Som med enhver ny teknologi, skal køberne nå et niveau af kompleksitet for at forstå kriterierne for en god løsning. En måde at afhjælpe dette på, er at skabe gennemsigtighed omkring ed-tech industrien, gennem en kortlægning af ed-tech økosystem og opbygningen af en industri klynge.

EdTech Sverige, sammen med Silicon Vikings, har i øjeblikket til formål at færdiggøre den første industri-kortlægning nogensinde, af ed-tech økosystemet.

Eilif Trondsen fra Silicon Vikings forklarer:

“Min vision er at udvikle et sæt sammenhængende definitioner om, hvad ed-tech er, og at have en segmenteringsordning til at kortlægge disse definitioner på tværs af Norden. Hvad er det selskabet prøver at udrette? Hvilke produkter og serviceydelser har de? Det er vigtigt at udvikle et statisk billede til at starte med. Over tid, vil vi kunne forstå dynamikken i branchen, og hvordan det udvikler sig. “‘

Læs mere om Ed-Tech Sverige her.

Skriv et svar