Arkiver

Coworking spacesNyheder

Virksomheder skal have lettere adgang til forskningsresultater

I hvert fald, hvis man spørger Danmarks Klyngeforum. De fremlægger nu en strategi, der skal gøre det nemmere for de danske virksomheder at få adgang til den relevante forskning, via erhvervsklynger og innovationsnetværk.

For forskning bidrager til vækst og innovation, mener de hos Danmarks Klyngeforum. Deres optegnelser viser, at erhvervsklyngerne har været med til at skabe fornyelse hos mere end 1500 danske virksomheder, siden den første erhvervsklynge-strategi blev lanceret i 2013. De fungerer nemlig som faglige samlingspunkter, der fokuserer på bedre kommunikation mellem tæt på 12.000 små og mellemstore virksomheder og de relevante danske vidensinstitutioner.

“Danske forskningsresultater skal ud og gøre gavn i virksomheder i hele Danmark. For at få mest muligt ud af den nyeste viden skal virksomhederne blive endnu bedre til at arbejde sammen med forskningsinstitutionerne. Strategien skal sørge for, at erhvervsklyngerne fungerer mere effektivt som brobyggere til forskningen, så virksomheder over hele landet lettere kan skabe nye produkter, produktionsmetoder og ikke mindst arbejdspladser,” udtaler uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Det understøttes af Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner. Han mener, at Danmark skal huske at fokusere på alle styrkepunkter- i hele landet. Og ikke mindst- huske at dele den viden.

Regionerne arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser gennem regionale styrkepositioner, og netop det indgår som en central byggesten i den nye nationale klyngestrategi. Vi har set, at erhvervsklyngerne hjælper virksomhederne med at skabe innovative løsninger og dermed vækst og job. Når indsatsen tager udgangspunkt i de unikke styrker, som hver landsdel har, øger vi mulighederne for at skabe vækst og udvikling i hele landet,” udtaler han.

Den nye klynge-strategi fokuserer på fem hovedpunkter.

  • Erhvervsklyngerne skal fungere som mellemmænd til at få delt relevant viden mellem virksomhederne og vidensinstitutionerne.
  • De skal arbejde på at opbygge internationale relationer til lignende udenlandske klyngeformationer.
  • Klyngerne skal styrke samarbejdet med kommuner og regioner, så samarbejdet bliver mere sammenhængende og kan give grobund for fortsat udvikling.
  • Erhvervsklyngerne selv skal også udvikles og gøres mere strømlinede og professionelle, så potentialet udnyttes fuldt ud.
  • Endeligt skal klyngernes forpligtende samarbejde med ansvarlige ministerier gøres stærkere, med henblik på effektivitet og sammenhæng landet over.

De forskellige aktører i Danmarks Klyngeforum har allerede en klar plan for udførelsen af de fem fokuspunkter. De har allerede planlagt iværksættelsen af 20 konkrete initiativer, der skal forgå over de næste tre år, for at realisere den nye strategi.

For yderligere info, læs her.

Skriv et svar