Arkiver

GuideNyheder

Dagpengesystemet har ikke tillid til selvstændige

Sidestil selvstændige og lømodtagere, og gør dagpengesystemet lettere at forstå. Det mener, Keith Fobian, administrerende direktør i DANA, at systemet trænger til.

Når det kommer til at få dagpenge spiller det en stor rolle, hvor du, inden du kom ud af arbejdsmarkedet, fik din indkomst fra – om du var lønmodtager, arbejdsgiver eller befandt dig i gråzonen selvstændige.

Som dagpengemodtager skal man melde sig ledig, man skal aktivt søge job, men man skal også huske at booke møder med jobcentret. Det er der ingen praktisk grund til, mener Keith Fobian, administrerende direktør i de selvstændiges A-kasse, DANA.

Han mener, systemet mistænkeliggør de ledige. Og i høj grad de selvstændige, for hvem der gælder nogle andre regler, end hvis man har modtaget en helt almindelig lønmodtager-lønseddel forud for sin ledighed. Det vil han gøre op med.

Sidestil lønmodtagere og selvstændige

Han vil først og fremmest slette forskellen mellem lønmodtagere og selvstændige. De skal sidestilles. Og den mulighed er ikke så umulig, som den kan lyde. I kraft af Dagpengekommissionens arbejde og regeringens udspil til lovændringer er der rum til at tænke nyt, mener han.

”Grunden til at fjerne opdelingen i selvstændig og lønmodtager er, at det i min optik er rimeligt at respektere, at det vi har forsikret i en A-kasse, dét er vores indtægt,” siger han.

Når man så bliver ledig, beregnes dagpengene på grundlagt af hele indtægten.

”Som det er nu, er der forskellige situationer, hvor man på grund af detail-regler og spidsfindigheder i lovgivningen, ikke kan få dagpenge ved ophør med en virksomhed. Hvis derimod selvstændig virksomhed og lønarbejde sidestilles, så begge aktiviteter medregnes ved opgørelse af arbejde og indtægt som grundlag for dagpenge, kan flere få dagpenge. Og i DANA slipper vi for at skulle retfærdiggøre en stivnakket, gammeldags måde at tænke arbjedsliv på, siger Keith Fobian.

Dagpengesystemet skal nytænkes

Nytænkning er det ikke kun Keith Fobian, der efterspørger. Også Per Clausen fra Enhedslisten vil gøre det nemmere for iværksættere. Han foreslog i februar i år at lade potentielle iværksættere fortsætte på dagpenge, selv efter de har registreret CVR-nummer. Et forslag beskæftigelsesudvalget i Aalborg så varmt på – Aalborg værende den by, der skulle være prøvekanin på forsøget. Hos Dansk Iværksætterforening var de mere skeptiske og frygtede, at adgangen til dagpenge ville blive en katalysator for at starte virksomhed.

Men det Keith Fobian efterspørger, er en forenkling af hele dagpengesystemet. Altså at undgå kassetænkningen med lønmodtager versus selvstændig og at udregne dagpengesatsen på grundlag af al indkomst, og hvor hele indkomsten er forsikret – uanset hvor størstedelen har sit væsentligste udkomme.

For hvis partierne og samfundet gerne vil have iværksættere, der satser alt på at innovere og holde hjulene i gang, skylder vi dem at have samme tro på dem, hvis de en periode får brug for dagpenge, siger Keith Fobian. Den hetz, der ifølge ham er over for selvstændige fra både politikere, embedsmænd og A-kasser, kan være afgørende for, om man har lyst til at blive selvstændig.

”Jo bedre rammevilkår, jo flere SMV-virksomheder, og jo bedre er det for samfundet. For de mindre virksomheder er den væsentligste driver for vækst og udvikling,” siger Keith Fobian.

Han understreger, at forslaget ikke er løsningen på alle problemer. Men det er et skidt på vejen. Et skridt på vejen mod tillid og respekt over for de forsikrede selvstændige. Et skridt mod en forenkling af dagpengesystemet, hvor en masse bureaukrati kan skrottes.

 

1 kommentar

  • Synes dagpenge systemet bør privatiseres…

    Politikerne har snablen i pengekassen til alle mulige og umulige formål, reglerne er km lange, og man ved ikke hvad man betaler til og kan forvente…. (og skatteydere betaler indirekte til det uanset om man vil det eller ej)…

    Gennemsigtighed og noget man kan stole på – det kan man få med private ordninger… kig på Schweiz hvor det fungerer fint (og med visse minimums-dækninger som selskaberne skal tilbyde).

Skriv et svar