Arkiver

Content PartnereNyhederSustainable Tech

Svensk pioner: Energiomstilling kræver lederskab

Climate-KIC Nordic Cities Workshop Trendsonline

Selvom vi er oppe mod store økonomiske interesser, uvillige regeringer og frygt for arbejdsløshed, så er grøn omstilling ikke umulig, lyder det fra Professor Thomas B. Johansson. Han peger på bæredygtig bebyggelse i byerne og nye energikilder som essentielle, hvis vi skal løse de udfordringer, som klimaforandringerne bringer med sig.

For nylig stod han på scenen i Malmø til Climate-KICs Nordic Cities Workshop, hvor han i sin Spark lecture forklarede, hvorfor det er vigtigt at tale om energi i sammenhæng med byplanlæggelse. Altså ikke bare bæredygtig energi, men bæredygtig bebyggelse, hvor energien skal bidrage til at løse udfordringerne. Men det kræver store ændringer.

”Som det er nu, stammer to tredjedele af verdens CO2-udledning fra afbrænding af fossilt brændstof. Men fossilt brændstof repræsenterer 80 procent af verdens energiforsyning. Mange af vores energikilder er enten forgængelige, usikre eller forurenede,” fortæller Thomas B. Johansson, professor på Lunds Universitet og pioner inden for studiet af vedvarende energi og effektiv energianvendelse.

Climate-KIC arbejder for at skabe sammenhæng mellem private, offentlige og akademiske initiativer på klimaområdet. Målet er at opnå løsninger på miljømæssige udfordringer gennem samarbejde på tværs – mens grønne startups hjælpes i gang.

Grøn omstilling starter inden for hjemmets fire vægge

Et sted, Thomas B. Johansson advokerer for at sætte ind, er på det område, han kalder energiservices. Altså den nytte vi får ud af energianvendelse; for eksempel at opvarme et måltid mad eller have belysning om aftenen. Det er sådanne energitjenester, den store befolkning tænker i. De tænker sjældent i olie, elektricitet og så videre, siger han. Men det er det, der går forud for servicen, og hvor effektiv den service er, der er vigtigt. Det handler om energieffektvitet – noget de fleste kender, men har tendens til at glemme.

”Et af de bedste eksempler er at bygge boliger, som ikke behøver meget energi for at holde temperaturen. Cirka en tredjedel af vores energi bliver brugt netop til at opvarme eller køle boliger. At sætte ind det område vil have en stor effekt; energianvendelsen bør kunne mindskes med 90 procent i nybyggede huse og lige så meget, når ældre huse renoveres,” forklarer han.

Udfordringen med energiservices vil kun blive større i fremtiden med den voksende befolkning på globalt plan, og derfor skal det adresseres. Og helst nu. Men det er bare ikke så ligetil. For den energikilde, der skal findes, skal både være sikker, vedvarende og må ikke komme i konflikt med befolkningens sundhed eller miljøet. Ifølge Thomas B. Johansson er det ikke umuligt:

”Fra et ressourcemæssigt og et teknisk synspunkt kan det lade sig gøre. Men det skal bakkes op af regeringer og organisationer for at føre det ud i verden, og det er det åbne spørgsmål,” siger han.

Læs også: Mash Biotech – når slam bliver til guld

Climate-KIC Spark 
Spark er en række inspirerende foredrag og workshops med klima-innovatører og meningsdannere. Spark giver mulighed for at netværke og mødes med andre inden for Climate-KIC fællesskabet – innovatører, entreprenører og meningsdannere, der er relevante for Climate-KICs temaer. Foredragene afholdes året rundt.

De økonomiske interesser skal adresseres

For der skal tages højde for jobskabelse, frygt for arbejdsløshed og de enorme pengesummer, der strømmer gennem systemet. Der er mange kræfter, der kæmper for at opretholde tingenes nuværende tilstand.

”Se for eksempel på USA. Her kæmper folk for at beholde kulmineproduktionen, for det er deres jobs, deres levebrød. Det skal man også tage højde for. Og ser man på fossilt brændstof, så er der interesser bag med økonomiske ressourcer, der overstiger mange milliarder af dollars. Det er disse økonomiske interesser, vi er nødt til at adressere,” fortæller Thomas B. Johansson.

For ligesom med tobaksindustrien i 60erne køber de store organisationer sig ind i lokalsamfundene. De skaber arbejdspladser og giver penge til universiteterne. Sådanne store virksomheder og organisationer er, ifølge Thomas B. Johansson, svære modstandere.

Læs også: SiOx: Inspirerende, hvordan små ændringer kan gøre så stor en forskel

Byerne bør gå forrest

”Derfor skal folket gøre oprør. De skal skubbe på regeringerne, tvinge dem til handling,” lyder det fra Thomas B. Johansson.

Og det er her de skandinaviske lande kan gå forrest. De små, rige, avancerede lande, som han kalder dem. Netop derfor stod han på scenen i Malmø, hvor Climate-KIC med Nordic Cities Workshop satte fokus på byer og bygningerne i dem. Der hvor vi selv har en form for medansvar.

”Vi kan sætte eksemplet for andre lande. Det ville ikke kun forbedre vores lande sundhedsmæssigt, og hvad angår sikkerhed, men også hen ad vejen generere penge, fordi vi ville sidde på et produkt, noget erfaring og en viden, som vil være brugbar for andre lande også,” siger Thomas B. Johansson og afslutter:

”Men det kræver lederskab. Det kræver, nogen går forrest. Der er byerne kerneaktørerne.”

Læs også: Skal du være med til at skabe fremtidens grønne byer til Nordic Cities Workshop?

Skriv et svar