Arkiver

HardwareNyhederSponsoreret indholdSustainable Tech

Startup forvandler slam til varme

Et dansk startup har udtænkt en innovativ løsning til effektivt at udnytte slam fra fiskeopdræt og spildevandsanlæg og lave det om til varme. I 2014 blev de tilknyttet Det Grønne Iværksætterhus og så tog tingene fart.

Aqua Green, det tidligere Pyrogas, arbejder på at udvikle et procesanlæg, som kan udvinde både næringsstoffer og termisk energi fra affaldet fra diverse akvakulturanlæg, såsom fiskeopdræt. Den termiske energi kan omdannes til fjernvarme og restaffaldet fra processen – nemlig biokoks, kan med stor fordel kan bruges i landbruget på grund af dets høje gødningsmæssige værdi i form af plantetilgængeligt fosfor. Med Aqua Greens procesanlæg, kan man altså udvinde naturlig gødning til landbruget og termisk energi til varmeforsyningen. Alt sammen fra noget slimet mudder på bunden af eksempelvist et dambrug.

Konceptet holdt vand

Aqua Green blev tilknyttet Scion DTU‘s Det Grønne Iværksætterhus i 2014 og blev hurtigt sat i kontakt med en af DTU’s førende forskere inden for pyrolyse og forgasning af biomasse. Det stod hurtigt klart, at der var et stort potentiale i Aqua Greens idé. Med solid støtte fra en række forskere, indtil flere både danske og norske virksomheder og økonomisk støtte fra Eurostars programmet, kan Aqua Green nu melde om stor succes med deres prototype.

“Den står lige her og damper. Det lugter jo ikke så godt, men det er lige meget, for den fungerer,” fortæller Claus Thulstrup, administrerende direktør i Aqua Green, og uddyber:

“Den er som sådan effektiv, men den skal udvikles til at have mere kapacitet. Så det er næste skridt.”

Til udviklingen af prototype nummer to har de fået bevilliget midler fra Innovationsfonden. Når den er klar til test, er planen, at den skal stå i Norge hos en fiskeopdrætter i tre til fire måneder for at blive testet i praksis. Derudover har Aqua Green også vundet første fase i en PCP udbudsrunde hos Markedsmodningsfonden og DANVA omkring udvikling af ny viden omkring anvendelse af spildevandsbasseret biokoks til landbruget.

Claus Thulstrup fortæller, at den biomasse, de arbejder med, er meget vandholdig, og derfor har den før i tiden vist sig dyr og besværlig at komme af med. Man anvender i dag spildevandsslam som gødning direkte på markerne i det kommercielle landbrug, men det er ikke  tilladt i økologiske landbrug. Aqua Green håber at kunne få deres rensede biokoks godkendt til økologiske landbrug, men dette kræver lovgivningsmæssige ændringer, hvilket PCP projektet kan danne grundlag for.

“Det er lidt utraditionelt, det vi gør. Der er ikke andre, der arbejder på samme måde,” siger Claus Thulstrup.

140.000 ton kommunalt spildevandsslam (i tørret form) årligt i Danmark
– Anlægget kan potentielt eliminere en udledning af 71.820 tons CO2
Aqua Greens samarbejdspartnere tæller blandt andre DTU Kemiteknik og Vandcenter Syd fra Danmark og Melbu System, Akvaplan-Niva og Smolten A/S, et datterselskab til Nordlaks, fra Norge

Hvad fremtiden bringer

Aqua Green er en projekt- og udviklingsvirksomhed. Deres interesse ligger ikke i den kommercielle produktion af anlægget, men snarere i udviklingen og idéfasen. Derfor er planen, at når anlægget er klar til produktion, så kommer det til at foregå sammen med en produktionsvirksomhed, der har ekspertise inden for det felt. Derfor er der heller ikke umiddelbart store planer i støbeskeen om at udvide virksomheden udover projektledere, der bliver nødvendige på sigt, fortæller Claus Thulstrup. Han uddyber, at virksomheden på nuværende tidspunkt overvejende hyrer konsulenter, især forskningskonsulenter til udviklingen af konceptet.

Faktisk har de allerede flere forsknings- og samarbejdsaftaler med ikke kun DTU, men også KU og Seges, det tidligere Videnscentret for Landbrug.

 

Skriv et svar